vissza a főoldalra

 

 

 2012.04.20. 

Sikeres szociális földprogram Hajdúnánáson

Összességében sokkal többet költünk szociális ellátásra

Hajdúnánás Város Önkormányzata az idén kibővítve folytatja - a szociális gondok enyhítését szolgáló - elmúlt évben elindított szociális földprogramját.

 Milyen a lakosság visszajelzése a földprogramról? Tavaly mennyi családon tudtak segíteni?– kérdezem Szólláth Tibort, Hajdúnánás polgármesterét, országgyűlési képviselőt.

 Az idei jelentkezések száma is bizonyítja a pozitív visszhangot. Tavaly városunk önkormányzata 57 család – 196 fő– számára nyújtott segítséget. A jelentkezőknek csupán 10%-a morzsolódott le, ami országos viszonylatban teljes mértékben elfogadható. A program április közepén indult és október végén fejeződött be. 27 család saját kiskertjében kezdte el a konyhakerti növények termesztését, ők családonként 5000 forint értékű vetőmag csomagban részesültek. 30 családnak a vetőmag mellé földterületet is biztosított az önkormányzat, valamint a talajmunkák (szántás, tárcsázás) költségeit is finanszíroztuk. Tapasztalatunk az, hogy a programban résztvevő családok munkájukkal anyagi helyzetükön jelentősen tudtak javítani, és ami legalább ilyen fontos, akár egész télre elegendő, egészséges élelmiszerhez jutottak. Az idei évre meghirdetett szociális földprogramra már 85 család jelentkezett, és közel 40 család igényelt földet is a vetőmag mellé. Ebben az évben új elemmel bővítettük a programot. A kisállattartás keretében mintegy 180 család számára biztosítottunk előnevelt csirkét azzal a feltétellel, hogy a baromfik felét 1 éven át megtartják, gondosan nevelik a kettős hasznosításuk – hús, tojás – érdekében.

 Tehát szélesül a kedvezményezettek köre?

 –Tulajdonképpen igen. Amíg a szociális segélyre fordított összegeink valamelyest csökkennek, addig összességében sokkal többet költünk a szociális ellátásra. Nem segélyt kívánunk adni az embereknek, hanem segítségükre szeretnénk lenni ahhoz, hogy ők is tegyenek saját és családjuk sorsának jobbra fordítása érdekében. Ez a program nem csak munkára ösztönzi az embereket, hanem rá, illetve visszaszoktatja őket a háztáji gazdálkodásra, amelynek jelentős hagyománya van még városunkban, hiszen hosszú időn keresztül biztosított kiegészítő jövedelmet az itt élőknek. Véleményem szerint ha a lehetőség adott, hogy a családok maguknak megtermeljék a számukra szükséges élelmiszer egy részét és azokat ne a boltban kelljen megvenni, mindenképpen ki kell használni.

 Több évtizeden keresztül szinte leszoktatták az embereket a munkáról, az öngondoskodásról. Nehéz az új szemléletet megszokni?

 –Bizonyára vannak, akik számára mind a mai napig elképzelhetetlen, hogy segély helyett részt vegyenek a szociális földprogramban. Ha az lesz a társadalmi elvárás, hogy minden munkaképes embernek meg kell dolgozni a megélhetésért, akkor talán többen vesznek majd részt ebben a földprogramban. A legnagyobb hibának, bűnnek azt tartom, ha egészséges emberek otthon ülnek, nem dolgoznak, mert az lelki eredetű betegségekhez vezet. Eleink nem véletlenül mondták, hogy a munka nemesít, hiszen a munkának lélektani hatása van, sőt szocializációs vonatkozása is. Éppen ezért Hajdúnánáson 2012-ben a startmunka-program keretén belül mintegy 100 emberrel kezdtünk el szántóföldi zöldségtermesztést. Ők hozzávetőlegesen 20 hektáros területen dolgoznak. Látom, ennek örülnek, hiszen vége a tétlenségnek, fizetést is kapnak, s mindamellett saját szerencséjük kovácsai. Célunk, hogy a program önfenntartóvá váljon, hiszen ezen a területen nem csak rövid, hanem hosszú távú terveink is vannak.

 Gondolom, vannak, akik még életükben nem vetettek, nem gondoztak állatot. Őket erre megtanítja valaki?

 –A városunkban működő szakképző intézményből került ki az a szakember, aki a szakmai ellenőrzést gyakorolta. Idén a startmunka-program keretei közt szerepel már maga a képzés is, ami bizonyítja a program hosszú távú voltát. Mint már említettem, készülünk a folytatásra, célunk a termékek helyben történő feldolgozása: feldolgozóüzemben, savanyító üzemben, aszalóüzemben gondolkodunk. A 2012. év bevételeit pedig az állattenyésztés megalapozására szeretnénk fordítani. Már idén szándékunkban áll azokat a tenyészállatokat beszerezni, melyek szaporulatait jövőre ki is tudjuk helyezni a rászorultak számára.  

Csak a tartósan munkanélküliek vehetnek részt a szociális földprogramban, vagy azok a családok is, ahol bár dolgozik az egyik szülő, de a keresete nem elegendő az eltartottak számára.

 – A családok folyamatos segítését, a tevékenység koordinálását a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozás keretében végzi, ők vizsgálják a rászorultságot, figyelembe veszik az egy főre jutó jövedelmet, valamint azt is, hogy mennyire rendezett a család élete. Ennek alapján állítják fel a rászorulók között sorrendet. A kedvezményezettek köre felöleli a rendszeres jövedelemmel nem rendelkező regisztrált munkanélkülieket, a tartós munkanélkülieket és családtagjaikat, a rendszeres szociális segélyben, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőket. Idén pedig már a rászoruló nyugdíjasok is jelentkezhettek a földprogramba.

 

Medveczky Attila