vissza a főoldalra

 

 

 2012.04.27. 

Új pályára állítják Szentendre gazdálkodását

A leendő tudásközpont helyben található megújuló energiaforrásokra épít

Építőipari Tudásközpont alapkövét rakták le április 3-án Szentendrén; az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI) beruházásának összköltsége 1, 7 milliárd forint, melyből a hazai és az uniós támogatás 800 millió forintot tesz ki. Dr. Dietz Ferenccel, Szentendre polgármesterével a beruházásokról, és a reorganizációs tervről beszélgetünk.

 Igaz, hogy mindennek az alapja a Dumtsa-terv?

 –Így van, városfejlesztési koncepciónk alapja a  2007-ben egyhangúlag elfogadott Dumtsa-terv, amelyben kitűztük a Szentendre fejlődését meghatározó fő irányokat. A terv megalkotásában a lakók is aktívan részt vettek, hiszen a végleges döntést 15-20 lakossági fórum előzte meg. Ez alapján kikristályosodott 12 vezérprojekt, melyből eddig  közel kilencet hajtottunk végre. Négy óvodát újítottunk fel több mint 200 millió forint értékben, csapadékvíz-elvezető csatornát építettünk kb. 400 milliós értékben, a Pismány két fő gyűjtőútját felújítottuk, bővítettük, járdával egészítettük ki 200 milliós értékben. A megszépült szakorvosi rendelőintézetet két hete adtuk át, a munkálatok összköltsége 1,6 milliárd forintot tett ki. Az 1600 négyzetméteres új épületrészbe 300 millió forint értékben kerültek a 21. századnak megfelelő orvosi eszközök, mindemellett 16 új szakellátás – pl. baleseti sebészet, érsebészet, onkológia, gyermekpszichiátria – kapott helyett a rendelőben az „egynapos sebészet” mellett. Szintén kiemelt program a belváros rehabilitációja, amelynek keretén belül megszépült a Fő tér, a belváros két fő sétálóutcája, a Dumtsa Jenő és a Bogdányi utca, ahol komplett burkolat-felújítást hajtottunk végre. A belváros rehabilitáción belül elkészült a templomdombi támfal is, amely évekkel ezelőtt omlott le, valamint a mellette húzódó utacskát is továbbépítettük. Szintén a projekt kereteiben újítottuk meg a Fő tér 12. épületét, ami egy, az 1800-as években épült műemlékingatlan, amely ezentúl városi vendégházként működik a Szentendrére érkező külföldi delegációk fogadására. A Tourinform iroda épülete is átadásra kerül a Bükköspatak mellett, itt egy komplex, a legmodernebb eszközökkel, többnyelvű kiadványokkal felszerelt, akadálymentes turisztikai központ jön létre. Hamarosan beüzemelésre kerül az info-kommunikációs rendszerünk, amelynek keretein belül számtalan hasznos információt, valamint kettő, a város jobb megismerését segítő játékot kínálunk az érdeklődőknek. A megújulásból a művészeket, a művészetkedvelők sem hagyhattuk ki, így pár hete nyitotta meg ismét kapuit a MűvészetMalom annak kibővítése után.  Egy régi fűrészmalom épületéről van szó, melyet anno Deim Pál és festőbarátai képzeltek el kiállítási központként. Az egyik szárny el is készült, a másikat most építettük fel, és az abban kialakított 700 négyzetméteres kiállító terem elsősorban szentendrei művészek, emellett egyéb hazai és nemzetközi alkotók időszaki kiállításainak ad otthont. A megújult MűvészetMalomban nem csak kiállító terem, hanem művészeti bolt és kávézó is elkészült a látogatók részére, valamint az udvar is megszépült. Reményeink szerint a társművészeteket – a zenét, táncot – is befogadják az épületbe, amelyet a továbbiakban a Pest Megyei Múzeummal együtt működtetünk. Májusban a gát újjáépítése kezdődik, amelynél 333 méteres szakaszon ún. mobil árvízvédelmi fal kerül kialakításra, ami Csehországban és Németországban teljesen bevált megoldás. A falat csak árvíz esetén állítjuk fel, hogy közvetlen rálátás legyen a Dunára, ami turisztikai szempontból is fontos.

 Mekkora önerőt igényelnek ezek a fejlesztések?

 –Beruházásoktól függően az összköltség 5-50 % közötti önerőt igényel. Jelentős beruházásunk a CONCERTO program, ami az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. –vel (ÉMI) közösen zajlik. A CONCERTO közvetlen brüsszeli pályázat, melyben norvég, német, spanyol partnerek is szerepelnek. Az energia fogyasztás racionalizálása érdekében az EU egy sor olyan intézkedést hozott, melynek egyike a rendkívül sikeres CONCERTO pályázat folytatólagos meghirdetése. A CONCERTO program során az épületek külső hőszigetelés mellett napkollektorokat és új nyílászárókat is kapnak. Szintén ebben a pályázatban az ÉMI a saját területén építi az Építőipari Tudásközpontot. Mindez a város célkitűzéseivel is egybevág, mert a Dumtsa-tervben megfogalmaztuk a „zöldváros-koncepciót”. A leendő tudásközpont megújuló energiatakarékos és környezettudatos szerkezeti és gépészeti rendszereket alkalmaz, és eddig ki nem használt, helyben található megújuló energiaforrásokra épít. Az ÉMI beruházás azért is lényeges, mert itt valóban tudásközpont lesz és arra is van remény, hogy a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karával közös projektként egyetemi campussal bővülne az innovációs park, ami a városnak régi vágya.  

Másik téma: április 5-én rendkívüli testületi ülésen ellenszavazat nélkül fogadták el Szentendre reorganizációs tervét. Legyen kedves erről beszélni.

 – A fent felsorolt, már régóta esedékes, 5 milliárd forint értékű nagy beruházásaink összegének finanszírozására 3,5 milliárdos kötvényt vettünk fel svájci frankban, ami akkor még az összes, általunk megkérdezett pénzügyi befektető szerint pozitív megoldás volt. Azonban az előre nem látott pénzügyi válság erősen megterhelte a város költségvetését. A másik nehézséget az egy, magáncég által lízingberuházással épített uszoda jelentette, amelynél feltétel volt az önkormányzat kezességvállalása. A válság miatt veszteséges lett ez a projekt, aminek működtetését át kellett venni a városnak. Persze mindezek a problémák korábbi gyökerekre vezethetőek vissza, az elmúlt baloldali kormányok teljesen kivéreztették az önkormányzatokat, és mindannyian nehéz gazdasági helyzetbe kerültünk. Tudtuk, hogy az államtól nem várhatunk pénzügyi segítséget, a bankok meg nem adnak pénzt, mert nem látják előre az új önkormányzati törvény miatti helyi kiadási-bevételi szerkezetet. Ezért felkértünk egy pénzügyi tanácsadó céget, s az ő ötletük volt, hogy vonjunk be egy olyan szakértőt, aki részt vesz a város pénzügyi stabilitásának biztosításában. Így választottunk ki egy külsős reorganizációs alpolgármestert, aki novemberig dolgozik nálunk. Azért külsős alpolgármester, mert így részt vehet a testületi üléseken, és a végrehajtásban is aktívan közreműködhet. Az ő tárgyalásai alapján készült el a reorganizációs akcióterv, ami a hátralévő nyolc hónap munkájával foglalkozik. A terv fő pontjai: csökkenteni kell a kötelező önkormányzati feladatok költségeit, nem kötelező feladatot pedig csak akkor vállal a város, ha az nem veszteséges. Megkezdődik az új vagyongazdálkodási stratégia kidolgozása is, hogy az értékes vagyonelemek folyamatos bevételt biztosítsanak. A jövőben kizárólag olyan új fejlesztések indulnak a településen, amelyeknek a teljes finanszírozása pályázati pénzekből megoldott, vagy gyorsan megtérül. Az uszoda állami kézbe történő átadásáról tárgyalásokat folytatunk emellett a Városi Szolgáltató Zrt. – ez az intézmény is benne van a CONCERTO-programban – racionalizálásnak folytatását szeretnénk, valamint, hogy a nyár közepéig készüljön el a közpénzzel gazdálkodó szervezetek új, feladatalapú költségvetése. Erre szükség is lenne, mert 2013. január elsejétől a járásokhoz kerülnek a hatósági feladatok és az önkormányzat egész struktúráját át kell alakítani. Ez teljesen új szemléletet igényel, mert ezentúl a városmenedzselési feladatokra kell koncentrálni, ami pénzügyi szempontból átalakítást igényel. Állandó külsős gazdasági alpolgármestert szeretnénk, aki a település gazdaságáért felel, s ezzel is elérhetjük azt, hogy hosszú távon biztonságos legyen a város működése.

 A bevételek növekedéséhez sok minden szükséges. Néhány évvel ezelőtt azt figyeltem meg, hogy míg jó idő esetén hétvégenként a fővárosból kirándulnak Szentendrére, addig a szentendrei fiatalok Budapestre utaznak fel szórakozni. Megváltozott-e már ez a tendencia?

 –A fiatalok általában péntek délután és este helyben, de szombaton nagyon gyakran a fővárosba szórakoznak. A közelmúltban fogadtuk el az ifjúsági koncepciót, felállt a diákönkormányzat is, melynek egyik fő feladata, hogy a fiataloknak helyben biztosítson megfelelő szórakozási lehetőséget. A Duna –parti művelődési házat szeretnénk ifjúsági házzá átalakítani, és a jövőben minél több olyan programot szervezünk, ami a városban tartja a fiatalokat.

 

Medveczky Attila