vissza a főoldalra

 

 

 2012.02.03. 

Reformátusok a függőségek ellen

A közömbösség a legnagyobb veszély

Gazdag évet zárt a Firesz - Duna Mente –erről számolt be a Reformata honlap. A Fiatal Reformátusok Szövetségének egyik szervezete, a Firesz – Duna Mente a 2011-es esztendőben tizenöt különféle alkalmat szervezett a fiatalok számára, melyen több mint hatszázan vettek részt. A programokról és arról, mennyire könnyű, vagy nehéz a fiatalokat bevonni az egyházépítő munkába, a Firesz - Duna Mente elnökével, dr. Süll Tamás ifjúsági lelkésszel beszélgettünk.

 Engedjen meg elsőnek egy személyes kérdést: a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetemen doktorált, viszont a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház lelkésze. Ott volt csak ilyen jellegű phd-képzés?

–A képzés tekintetében létezik „átjárhatóság”. A leendő református lelkészek tanulmányaikat elvégezhetik az evangélikus teológiai akadémiákon. Jómagam Prágában és Németországban is evangélikus egyetemi képzésen vettem részt.

 Ha jól tudom, gyülekezeti lelkipásztori szolgálatot hagyta ott, hogy ifjúsági lelkészként szolgálhasson. Igaz, hogy ön az egyetlen felvidéki magyar református ifjúsági lelkész?

 –Így van, bár sokkal jobb lenne, ha sokkal több lelkész töltene be ilyen funkciót. Gyakorlati okok miatt a lelkészek többsége ragaszkodik a parókiához, és nem tartja kielégítőnek azt, ha valaki nem gyülekezetben szolgál.

 Mi a feladata? Össze kell fogni a felvidéki magyar református egyetemistákat?

 –Feladatom folytatni a megkezdett útvonalat. Idén 20 éves a Firesz – tehát folytatom azt, amit eddig is tettünk, tett a szervezet. A mi regionális szerveztünk nem az egész Felvidéket öleli át, hanem a nyugati régiót. A Zsinati Tanács tavaly január elsejével a református egyház három nyugati egyházmegyéjének ifjúsági lelkészévé nevezett ki.  Természetesen országos tábort is próbálunk szervezni, de évközben regionális szinten működünk. Egyrészt, hogy átlátható legyen a munkánk, másrészt: a fiatalokkal kialakítandó személyes kapcsolat megoldhatatlan, ha országos szinten működünk.

 A különböző programokat nem elég megszervezni, pénz is kell hozzá. Honnan kapnak támogatást?

 –Maga a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is megadja a lehetőséget, hogy a közalapi részlegből támogatást szerezzünk. Ifjúsági szervezetek számára kiírt pályázatokon is megpróbálunk elindulni, sajnos idén ezen a téren nem értünk el sikert. Az önkéntes tagdíjakból és a külföldi támogatásokból is folyik be pénz a szervezet kasszájába. Volt olyan adakozó is, aki egy teljesen új számítógépet ajándékozott a Firesz irodája számára. Utófinanszírozással az imasátorra egy holland pályázaton pedig jelentős összeget is nyertünk. A 2012-es évben a támogatók a jövedelemadójuk két százalékával is hozzájárulhatnak a Firesz - Duna Mente alkalmainak megszervezéséhez.

 Nehéz a fiatalokat megszólítani?  

–Nem könnyű. A fiatalok nagyon nehezen változatnak megszokott életritmusokon, nem igazán járnak közösségekbe. Tehát máról holnapra nem lehet egy vallásos közösséget létrehozni. A legjobb módszer, ha nem a lelkész, hanem a fiatalok hívják el egymást az összejövetelekre. Ők a legjobban elhivatottak arra, hogy missziót végezzenek egymás között. Ezért is sok önkéntes munkatársunk tölt be ilyen szerepet.  

Mekkora veszélyt jelentenek a magyar fiatalokra nézve a szellemi és az anyagi drogok? A szektákra és a kábítószerekre gondolok.

 –Nem jellemző, hogy a kis gyülekezetek elvonják a magyar fiatalokat, sokkal nagyobb veszélyt jelent a közömbösség. A fiatalok hazamennek, bezárkóznak, és leülnek a gép elé. A szellemi drogozást tehát az ész nélküli internetezés jelenti. Ez komoly függőség, s ez ellen kell tenni valamit. A kábítószerezés is probléma, ezért szervezünk prevenciós előadásokat és Magyarországról is hívunk előadókat.

 A tavalyi rendezvények közül melyeket emelné ki?

 Az elmúlt évben nyolcszor szervezett egynapos ifjúsági találkozót – köztük sportnapot és kirándulással egybekötöttet - a szombati napokon a Firesz - Duna Mente a fiatalok számára, melyen átlagosan nyolcvanan vettek részt. Több napos alkalomra hatszor került sor. Ezek közé tartozott a téli ifjúsági tábor, a konfirmandus és a FI-LA hétvége, valamint az öt napos nyári tini tábor. A Firesz - Duna Mente munkatársai két alkalommal is találkoztak, de egy családi délutánt is szerveztek az adventi időszakban. A legtöbb résztvevője a téli tematikus hétvégének és a FI-La, azaz a fiúknak és lányoknak szervezett párhuzamosan Nagymegyeren és Alistálon megtartott többnapos együttléteknek volt. Több mint százan vettek részt ezen a két alkalmon. A Bátorkeszin harminc résztvevővel zajló tinitáborban az idén a szociálisan hátrányos helyzetű családok fiataljai is lehetőséget kaptak a hitben való elmélyedésre. A Firesz - Duna Mente nyáron egy nagy imasátorral és harminc fiatallal képviseltette magát a Tatán megrendezett Csillagpont Református Ifjúsági Találkozón. A németországi Kirchentagon Drezdában pedig szintén egy imasátorral szolgáltak. Szeptemberben ifjúsági iroda nyílt Komáromban, októbertől pedig egy főállású munkatárs segíti a programok szervezését. Megújult az eddig használt halacska formájú Firesz-embléma, aminek következtében megváltozott a Firesz - Duna Mente logója is, melyet Gaál Zoltán a komáromi gyülekezet tagja készített.

 Milyen a kapcsolatuk a magyarországi keresztyén szervezetekkel?

 A célunk, hogy minél gyümölcsözőbbek legyenek ezek a kapcsolatok. Azt szeretnénk, hogy kárpát-medencei szinten együtt dolgozzanak a protestáns ifjúsági szervezetek, és segítsék is egymást. Tavaly Piliscsabán voltunk egy ilyen egyeztető fórumon, s idén márciusban Felvidéken találkoznak az ifjúsági szervezetek vezetői.

 

Medveczky Attila