vissza a főoldalra

 

 

 2012.01.13. 

Kaposvár, az ország egyik legolcsóbb városa

Gyarapítjuk, és nem feléljük a közvagyont

A 2012-es év legfontosabb önkormányzati feladataként megjelölt cél biztonságot adni a kaposváriaknak az élet minden területén - hangzott el december 15-én a város ez évi költségvetési koncepciójához fűzött szóbeli előterjesztésben. Szerkesztőségünk vendége Szita Károly, Kaposvár polgármestere.

 Tisztelt Polgármester Úr! Ha jól tudom, az ötödik ciklusát tölti városvezetőként. Ne vegye rossz néven, de ilyenkor felvetődik az emberben az, hogy eddig nem tudtak biztonságot adni? Tehát milyen összetevői is vannak a biztonság garantálásának?

 – A honlapunkon is olvasható költségvetési koncepcióban a legfontosabb feladatként a szociális biztonság megerősítését tűztük ki a 2012-es évre. Ebből következik, hogy eddig is arra voltunk a legbüszkébbek: mindazok, akik nehéz körülmények közé kerültek, bátran kopogtathattak a városháza ajtaján, mert megoldást és segítséget kaptak. A XXI. század első évtizedében a legnagyobb „hiánycikk” nem is a pénz, hanem a biztonság. Emberek, családok ezrei, tízezrei élnek létbizonytalanságban. Nem tudják, megmarad-e munkahelyük és családjuk létfenntartását képesek-e biztosítani. Ha nem tudunk alternatívát nyújtani a bizonytalanság ellen, akkor igazán nagy a baj. A biztonságról azért is szóltam, mert a 2008-as gazdasági válság nem tette tönkre a várost, és most egy még nagyobb nemzetközi pénzügyi válságot szenvedünk el, amit mi nem csak túlélni, hanem megnyerni is akarunk, mégpedig úgy, hogy gyarapítjuk, és nem feléljük a közvagyont. Ezért a biztonság megteremtését rendeljük fölé mindennek 2012-ben.

 Gondolom, sokat számít a lakosság visszajelzése; miben szeretnének érdemi változást a költségvetési koncepció kapcsán.

 – Évenként összegzem a lakosság észrevételeit a koncepció megfogalmazása előtt. Én Kaposvárott élek. Nap mint nap járok bevásárolni, tehát találkozom a lakókkal. Ha nem állítanak meg kérdéseikkel, én kezdeményezem a beszélgetést a város ügyeiről, mert abban hiszek: a polgármester és a képviselőtestület nem tervezheti és szavazhatja meg a költségvetést a helyiek véleménye nélkül. Éppen ezért januárban a város 20 pontján tartunk lakossági beszélgetéseket, ahol beszámolok a kaposváriak által kért és teljesített feladatokról, majd a lakók arról szólnak, hogy ők mit tartanak fontosnak.  

Mi a tapasztalata: türelmetlenek a kaposvári polgárok? Hiszen sokan abban bíztak, hogy 2012-re sokkal jobb helyzetben leszünk.

 – Bizony, én is türelmetlenséget érzek. Nagyon sokan – velem együtt – azt gondolták, hogy a kormányváltást követően szinte azonnal jobb lesz a gazdaság és a foglalkoztatás helyzete. Senki sem számolt azzal, hogy a 2008-as válságot egy még nagyobb pénzügyi válság követi. Ki gondolt arra 2010-ben, hogy rövidesen az EU mintaállamának tartott Írországban is pénzügyi gondok lesznek? Vagy ki látta előre, hogy az EU kettéválását fontolgatják 2011-ben? Erre a krízisre senki sem gondolt. Az élet is azt igazolta, hogy a monetáris világban semmi sem folytatódhat úgy, ahogy eddig. Az előző kormányok nem is „talicskával, hanem platós kocsival” tolták ki a pénzt az önkormányzatoktól, és nem teljesítették a törvény által előírt kötelezettségeiket; nem fizették ki a pedagógusokat, nem volt működőképes az egészségügy és a szociális igazgatás, csak az önkormányzatok pénzére fájt a foguk. Nem történt meg az az ágazati rendszerátalakítás, ami a jelenben. Senki sem gondolt arra, hogy mindezt ilyen gyorsan kell végrehajtani az ország gazdasági stabilitása érdekében.

 Mitől függ a közszolgáltatások minőségének tervbe vett javítása? Anyagi forrásoktól vagy pedig az akarattól?

 – Hiszem, hogy minden önkormányzat felelős a közszolgáltatási díjakért, azért, hogy a város polgárait milyen rezsiköltséggel terheli. Természetesen nem tudunk beleszólni a villany és a gáz árába, hiszen ezek külföldi cégek által végzett szolgáltatások. Mi azért vettünk teljesen más irányt és azért lett az ország egyik legolcsóbb városa Kaposvár, mert nem adtuk el közszolgáltató cégeinket. Így közösségi tulajdonban maradt a távfűtő cég, a hulladékszállító, a víz-csatorna művek, a tömegközlekedés annak érdekében, hogy minőségi szolgáltatást biztosítsunk a legolcsóbb áron. Tehát az árakban nem jelenik meg 1-2% felett a nyereségtartalom. Ezért is üdvözlöm azt a kormányzati törekvést, ami a közszolgáltatási díjak hatósági árazásával kapcsolatos, mert sok városban privatizálták a közszolgáltató cégeket. Olyan törvényt készül elfogadni az Országgyűlés, amely szerint a hulladékgazdálkodásnál csak állami, vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő cég kap engedélyt. El kell érni, hogy az általunk megtermelt hulladékot ne külföldi cégek vigyék el innen drága pénzért. Hasonló jogszabály készül a víz- és csatornahálózat működtetésére.

 Több önkormányzat igyekszik csökkenteni az energiafüggőséget. Önök ezt miként tudják megoldani?

 – Másfél évvel ezelőtt a legfőbb energiastratégiánkat a külföldi szolgáltatóktól a lehető legnagyobb mértékben történő függetlenedésre alapoztuk. Kaposvárott működik az ország egyetlen cukorgyára, amelyik zseniális fejlesztéssel répaszeletből biogázt állít elő. Mi pedig negyedannyiért vásároljuk meg ezt a biogázt, mint ha a KÖGÁZ-tól vennénk a gázt. 2011-ben kiépítettünk egy vezetékrendszert, hogy a városi fürdőt biogázzal fűtsük, ami éves szinten 60 millió forintos spórolást jelent. Tervbe vettük egy biomassza üzem építését, hogy a távhő árát még nagyobb mértékben csökkenthessük. Ha ez megépül, akkor kb. 20%-os megtakarítást érünk el. 2012-ben 1,2 milliárd forinttal bővítjük a távhőrendszert, emellett több intézményt vonunk be, pl. a megyei kórház is rácsatlakozik a rendszerre annak érdekében, hogy fajlagosan az árakat alacsonyabban tudjuk tartani. A 450 férőhelyes, XXI. századi igényeket kielégítő szolgáltatásokkal rendelkező Klebelsberg Kollégiumot pedig napkollektorokkal szeretnénk felszerelni. Ezekből a példákból is kitűnik, milyen szemléletet képviselünk.

 Azt olvastam, hogy elindítják a zöldfoglalkoztatást. Ez összefügg a Kaposvári Élelmiszer Programmal?

 – A program fő célja, hogy a helyi termelők Kaposváron készített élelmiszerekkel lássák el a hazai piacot. Vásárolják a kaposvári húst, szalámit, kolbászt, sajtot, tejet, cukrot, s minél többet vesznek ezekből a termékekből, annál több embert alkalmaznak az üzemek. Ezért is indítottuk el a Kaposvár Élelmiszer Védjegy Programot, hogy a kaposvári egyetem kutatási tapasztalatát felhasználva minőségileg garantált, egészséges élelmiszerek kapják meg ezt a címkét. A kaposvári élelmiszerek ilyenek. Hiszem, hogy egyre nagyobb lesz a kereslet a garantáltan egészséges, minőségi élelmiszerek iránt. Az egyik fő stratégiai pontja a városnak munkahelyteremtés szempontjából is az élelmiszeripar. Ezért építettük meg 2011-ben 960 millió forintból, teljesen saját erőből az új kaposvári nagypiacot, amelyben megnyílt a helyi élelmiszerek boltja is. Emellett a piac turisztikai látványosság is; gondoljunk bele, hogyha külföldön járunk, bemegyünk az adott város piacára, hiszen úgy ismerjük meg a helyi termékeket. A zöldfoglalkoztatás jelentősége pedig az: mindenki, aki önhibáján kívül került nehéz anyagi helyzetbe, és dolgozni szeretne, és maga szeretné megtermelni családja szükségleteit, részben a START-közmunkaprogrammal segítjük – 1137 embernek adtunk tavaly így munkát – és ezt a programot egészítjük ki a zöldfoglalkoztatással. 36 hektáros műveletlen mezőgazdasági területet kívánunk kiparcellázni, és rendelkezésre bocsátani azoknak, akik azon élelmiszert szeretnének termelni.

 Turisztikai fejlesztésekre is sor kerül?

 – Igen, mert a turizmus is munkahelyteremtő ágazat. Természetesen ennek elengedhetetlen feltétele az infrastruktúra fejlesztése és megépítése. Ezért is bővítettük az 1960-as évek elején épült gyógyfürdőnket, ami most európai színvonalú lett. Az is motivált bennünket, hogy a kaposvári polgárnak is kijár az, ami az osztráknak. A város büszkeségei a Rippl-Rónai- és Vaszary-hagyaték. Rippl-Rónai villáját kiállítótérré akarjuk átalakítani, tehát oda is várjuk a turistákat. Olyan rendezvényeket szervezünk, mint az augusztusi kamarazenei nemzetközi fesztivál, aminek Kokas Katalin és Kelemen Barnabás a házigazdája. A fejlesztésekkel és a rendezvényekkel elértük, hogy 2010-hez képest tavaly 47%-kal nőtt a vendégéjszakák száma. Ez megerősített bennünket abban, hogy jó úton haladunk.

 

Medveczky Attila