vissza a főoldalra

 

 

 2012.07.06. 

A minisztérium arra törekszik, hogy a legjobb jelentkezők kapjanak támogatást

Megszüntettük a Leader-csoportokban észlelt visszaéléseket

A következő hónapokban több fontos pályázat is megjelenik a Darányi Ignác Tervben, és többmilliárd forintra pályázhatnak a gazdák. Erről és a nemzetközi Leader-konferenciáról kérdezzük V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkárt.

A 2007-2013 közti EU-s programozási időszakról ír a támogatással kapcsolatban a sajtó. Már csak egy év van hátra ebből az időszakból. Hogyan ítéli meg, eddig minden lehetőséggel megfelelő módon élt Magyarország?

–A vidékfejlesztési tárcának kevés mozgástere volt, mert a 2007-2013 között felhasználható 1300 milliárd forint 80 százalékát az előző kormányok lekötötték. A 2010-ben lezajlott félidei értékelés azt mutatta, hogy a pályázatkiírás első szakaszában dominánsan a nagyvállalkozások jutottak szerephez. A versenyképességet szolgáló támogatásoknál a pályázók 5%-a vitte el a források 69%-át. A kormányprogramnak, illetve a Nemzeti Vidékstratégiának megfelelően mi a kisebb vállalkozásoknak kívánunk lehetőséget nyújtani. Ez azt jelenti, hogy a maradék pénzből például a kertészeti korszerűsítésnél az EU-ban még támogatható legkisebb üzemméretre is kiírtuk a pályázatot. Ilyen logika mentén jelent most meg a mezőgazdasági termékek értéknövelését megcélzó pályázat is, melyben az igényelhető 500 milliós összeget leszállítottuk 100 millió forintra azért, hogy több kisebb vállalkozás is pályázhasson. A jogcím keretében tettük lehetővé a vágópontok létesítését. Ez egy külön célterület, amelyre azért van szükség, mert megszűntek a kis vágóhidak. Ezen kívül több jogszabály módosítással – közbeszerzési törvény, piac -és kistermelői rendelet – segítettük elő, hogy a kistermelők az élelmiszerlánc lerövidülésével, közvetlenül értékesíthessék a termékeiket. Ebből az intézkedéscsomagból hiányzott, hogy a megnövekedett vásárlói igényeket is ki tudják szolgálni a termelők, ezért írtunk ki pályázatot különféle beruházások támogatására is. Közeledünk a programozási időszak végéhez, fontos, hogy a nyertesek a programozási időszak végéig be tudják fejezni a fejlesztéseket. Nemrégiben jelent meg a mikrovállalkozásoknak szóló pályázat, illetve 6 milliárd forinttal támogatjuk a vidéki turizmus ösztönzését. A forrást szálláshelyek kialakítására, agro- és ökoturisztikai szolgáltatások bővítésére, szálláshelyhez nem kötődő tevékenységekre lehet fordítani.

A tárca néhány napja harmadszor is meghirdette a fiatal mezőgazdasági termelők indulását segítő pályázatot. Mi a kritérium, kik és milyen feltételekkel pályázhatnak?

A minisztérium arra törekszik, hogy a legjobb jelentkezők kapjanak támogatást, ezért a Nemzeti Vidékstratégiában lefektetett céloknak megfelelő kritériumrendszert állítottunk fel a pályázóknak. Azoknak a 18 és 40 év közötti gazdáknak a pályázatát várjuk, akik először kezdenek gazdálkodni, megfelelő szakképzettséggel, végzettséggel rendelkeznek, és vállalják, hogy gazdaságukat 5 évig egyéni vállalkozóként vezetik. Ők legfeljebb 12 millió forintot igényelhetnek, melyet fel lehet használni akár állatvásárlásra, akár kisebb műszaki fejlesztésekre is. A nagy érdeklődés miatt meghatároztunk néhány elemet, melyek megmutatják, milyen pályázatokat szeretnénk a leginkább támogatni. A tárca célja, hogy helyreállítsa a növénytermesztés és az állattartás felborult arányát, így a pályázatok elbírálásakor többletpontot kapnak az állattenyésztők. Szintén előnyt élveznek a kertészek, hiszen ez az élőmunka-igényes ágazat, ahol nem nagyfokú a gépesítés, növeli a foglalkoztatást. Több pontot kapnak majd azok a pályázók is, akik vállalják, hogy lakóhelyük a lehető legközelebb lesz a gazdasághoz, illetve azok, akik főállású mezőgazdasági termelők lesznek. Pluszpont jár annak az ifjú gazdának is, aki tanyán, vagy 1000 főnél kisebb lakosságszámú településen él.

Térjünk rá a június 5-ei nemzetközi Leader-konferenciára. A Leader az Európai Unió egyik közösségi programja, melynek keretében kifejezetten a kisebb, vidéki közösségek juthatnak anyagi támogatáshoz. Korábban a vidéki kistelepülések uniós pályázati pénzforrását biztosító Leader-csoportokban észlelt visszaélésekről lehetett hallani. Tehát jó a Leader nekünk, vagy nem?

– Egész Európában sikertörténet a Leader, olyannyira, hogy az EU a következő programozási időszakban a Leader-módszert az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap támogatásain kívül a többi alapnál is javasolja bevezetni. A Leader lényege, hogy koherens kistérségek szerveződjenek, és azon belül a közszféra, a civil szféra és a vállalkozók közös vidékfejlesztési egyesületet alkossanak. A fejlesztési politika egyik legfontosabb alapeleme, hogy egy térség fejlesztéseinek nem csak az önkormányzatok a letéteményesei, sokan beleszólhatnak a döntésbe. Az előző kormány idején politikai alapon hozták létre a Leader-szervezeteket, és kevésbé érvényesült a szakmaiság. Sőt, leplezetlenül politikai alapú kinevezésekre is sor került. Mi megszüntettük a Leader-csoportokban észlelt visszaéléseket. A Leader a vidékfejlesztés egyik tengelye, meg kell felelnie bizonyos kritériumoknak. Némely akciócsoport címét vissza is vonta az Irányító Hatóság. Tiszta viszonyokat kívánunk teremteni a Leader világában, ezért elrendeltük, hogy valamennyi közösség egyesületi formában működjön. A nonprofit Kft.-k és Zrt.-k lehetőségeit megszüntettük, mert néhány akciócsoport „bezárkózott”, és nem engedte be a vidékfejlesztésben érintett szereplőket, kirekesztette a csatlakozni szándékozókat. Mi elrendeltük a tisztújítást, aminek egyik hozadéka, hogy 24 helyen új elnök irányítja a közösséget. De legyünk igazságosak, nagyon sok akciócsoport végzett kiváló munkát az országban. Érdekünk, hogy a következő EU-s programozási időszakra a Leader-szervezetek megújulva, megtisztulva álljanak fel, mert a következőkben az eddigieknél jelentősebb feladatok is hárulnak rájuk.

 

Medveczky Attila