vissza a főoldalra

 

 

 2012.07.13. 

Várnai Jakab a Sapientia új rektora

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola új rektorát, Várnai Jakab ferences teológia professzort az intézmény tanévzáró Te Deumán, július 7-én 10 órakor iktatták be a Piarista kápolnában. Az eddigi rektor Orosz Lóránt ferences kánonjogász négyéves mandátumának lejárta után továbbra is professzora a főiskolának, és a szenátus tagjaként részt vesz az intézmény vezetésének munkájában.

Várnai Jakab 1958-ban született, 1979-ben végezett a budapesti Külkereskedelmi Főiskolán, majd 1982-ben belépett a ferences rendbe. 1988-ban licenciátust szerzett teológiából a budapesti Hittudományi Akadémián, és ugyanebben az évben angol szakos tanári diplomát kapott az ELTÉ-n. Az 1988/89-es tanévben a rend esztergomi középiskolájában angolt és hittant tanított. 1991-ben teológiából doktorált a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán.

Az új rektor a Ferences Rend Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Rendtartományának provinciálisa volt 1994. és 2003. között, és ezekben az években fundamentális teológiát tanított a szegedi, a ferences, majd a Sapientia hittudományi főiskolán. A magyarországi Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájának elnöke 1995-től 2003-ig és az Európai Szerzeteselöljárói Konferenciák Egyesületének alelnöke 1999–2001. között.

A ferences rend római központjában dolgozott 2003-tól 2009-ig, a központi vezetőség tagjaként (definitor generalis) a francia, a belga, a holland, a német, az osztrák, a svájci, a magyar és az erdélyi rendtartományokat képviselete.

Várnai Jakab provinciálisként 1995-től részt vett a bencés, a piarista és a ferences hittudományi főiskolák jogutódjaként 2000-ben megalakult Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola alapításának előkészítő munkálataiban, mely intézménynek mostantól ő az új vezetője. A három fenntartó rend egyöntetű meggyőződése, hogy Várnai Jakab személyében felkészült, vezetési és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező rektort állítottak a közös intézmény élére.

A tizenkét éves intézmény leköszönő rektora, Orosz Lóránt az elmúlt négy év eredményei között tartja számon, hogy a Sapientia jó hangulatú intézmény, s hogy a magyarországi szerzetesrendek egyre inkább a sajátjuknak érzik a főiskolát. „Teológusképzésünk kifejezetten a szerzetespapok nevelésére irányul, a többi pedagógiai és egyéb képzésünk a szerzetesek által fönntartott oktatási–szociális intézmények munkaerő-szükségletét elégíti ki, illetve egyéb katolikus és világi intézményeknek képzünk szakembereket. Fiatal intézmény vagyunk, és úgy érzem, konszolidált, a maga helyét elfoglaló iskolává váltunk. Új és sikeres kezdeményezésünk a Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban című szakirányú továbbképzés, amely a gazdasági vezetők és vállalkozók körében egyre népszerűbb. Szeptembertől pedig elindul a pedagógusokat az erkölcstan oktatásra felkészítő hatvanórás továbbképzésünk is.” – tájékoztatta a Ferences Sajtóközpontot Orosz Lóránt.

 

(Forrás: ferences.hu)