vissza a főoldalra

 

 

 2012.07.13. 

Sikeres nyári gyermekétkeztetés Tótkomlóson

Az alapanyagok egy része „nem utazhat” negyven kilométernél többet

Csaknem 130 gyermek jut melegételhez Tótkomlóson a nyári gyermekétkeztetési program keretében. Az új szabályok szerint 30 százalékban kötelező olyan alapanyagból készíteni az ételt, amelyet a település 40 kilométeres körzetében termeltek meg. A gyermekétkeztetési programról dr. Garay Ritát, Tótkomlós polgármesterét kérdezem.

 Több mint 1000 önkormányzat pályázott sikeresen a nyári gyermekétkeztetési programra. Mire volt szükség a sikeres pályázathoz?

 – A NEFMI által kiadott rendelet alapján lehetett pályázni a nyári gyermekétkeztetés támogatására. Legalább 44, legfeljebb 55 munkanapon keresztül kellett vállalni azon gyermekek meleg étellel történő ellátását, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Továbbá vállalni kellett, hogy a támogatás legalább harminc százalékának megfelelő értékben kistermelő vagy mezőgazdasági vállalkozó által megtermelt vagy előállított alapanyagból biztosítjuk az étel előállítását. Tehát a z alapanyagok egy része „nem utazhat” negyven kilométernél többet. A rászoruló gyermekek legfeljebb huszonöt százaléka után önerő nélkül is lehetett támogatást igényelni.

 A teljes nyári szünetre biztosítják az étkezést?

 – Tótkomlós Város Önkormányzata 44 munkanapra vállalta a nyári gyermekétkeztetés biztosítását, 2012. június 18. napjától 2012. augusztus 16. napjáig.

 Mi alapján válogatták ki azokat a diákokat, akik ebben a támogatásban részesülnek?

 – Csak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részesülhettek a támogatásban, akik közül a legrászorultabbakat a Szociális Szolgáltató Központ és az Iskolák közreműködésével választottunk ki és kérdeztünk meg, hogy igénylik-e a támogatást.

 Hogyan bonyolítják le az étkeztetést?

 – Tótkomlóson a közétkeztetést a Färbung-Gastro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. látja el, akivel szerződést kötöttünk a nyári gyermekétkeztetés biztosítására a rendeletben meghatározott feltételekkel. Így a gyermekek minden nap bejárnak a konyhára ,ahol helyben fogyaszthatják el a meleg ételt, melynek alapanyagát 30 %-ban helyi kistermelőktől szerzi be a Kft, ezzel is támogatva őket.

 Kinek a feladata ellenőrizni azt, hogy valóban helyi alapanyagok kerülnek feldolgozva a tányérra?

 – Az önkormányzat is ellenőrzi a számlák alapján, hogy valóban 30 %- ban helyi kistermelőktől származzon az alapanyag.

 Mennyien élnek a településen mezőgazdaságból?

 – Tótkomlóson sokan foglalkoznak mezőgazdasággal, több nagy cég is van, aki ez által munkalehetőséget biztosít a lakosoknak. Ezen felül két olasz cég működik városunkban, melyek nagyobb foglalkoztatónak minősülnek. Azonban sokan járnak dolgozni a környező nagyvárosokba is, hiszen helyben nincs annyi munkalehetőség amennyire szüksége lenne az itt élő lakosságnak.

 Mely beruházások a legsürgetőbbek?

 A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, melyhez KEOP pályázaton 85%-os támogatást nyert a város a legégetőbb feladat, de több intézményünk is még felújításra vár, így a Jankó János Általános Iskola és Gimnázium vagy a J. G. Tajovsky Általános Művelődési Központ.

 

Medveczky Attila