vissza a főoldalra

 

 

 2012.07.20. 

Magyarország felszíni és felszín alatti vizekben is gazdag

A mezőgazdaság akár a húzóágazata is lehet az országnak

A Vidékfejlesztési Minisztérium elkészítette a Nemzeti Aszálystratégia vitaanyagát. „A vízhiány és aszály egyre nagyobb kihívást jelent a vízgazdálkodással foglakozó szakembereknek világszerte, így Európában és Magyarországon is. Az éghajlatváltozás következtében a szélsőséges helyzetek (így aszály, árvíz, belvíz) előfordulásának gyakorisága növekszik, ami a problémák súlyosságát fokozza. A legutóbbi időszakban világosan felismerhető, hogy a természetes és a szociális környezetben végbemenő változások ritmusa egyre gyorsabb, ugyanakkor a változások hatásai egyre növekvő mértékben válnak szélesebb körűvé, összetetté és állandóvá. Mindezek a folyamatok a korábbi időszakokhoz képest egyre közvetlenebbül befolyásolják a mindennapi és a jövőbeli emberi életet.” –olvasható a dokumentum első fejezetében.

 Magyarországon 2003-ban hirdették ki a Sivatagosodás Elleni Küzdelemről szóló Egyezményt. Ez teszi kötelezővé egy aszálystratégia kidolgozását? – kérdezem Kovács Péter vízügyért felelős helyettes államtitkártól.  

–Ez az egyezmény is magában foglalja az aszálystratégia kidolgozásának szükségességét. Nekünk is elemi érdekünk, hogy kidolgozzunk egy olyan aszálystratégiát, ami hosszú távra tervez. Magyarországon is fel kell készülni az aszályra, a vízhiányra. Nagyon sokan emlegetik a klímaváltozást, mint okot. Kutatók, tudósok vitatkoznak azon, hogy létezik-e egyáltalán, de nekünk a klímaváltozás már most is tapasztalható, káros hatásainak kivédése az igazi célunk és feladatunk.

 El lehet mondani, hogy az aszály már nem csupán mezőgazdasági, hanem nemzetgazdasági probléma?

 –Igen. Egy biztos, csapadékhiány esetén nemcsak a mezőgazdaságot érinti kár, hanem károsulhat a védett természeti környezet, vizes élőhelyek pusztulhatnak el, a vízellátás veszélybe kerülhet. A vízhiány a teljes nemzetgazdaságra kihat. Ha a mezőgazdaságot aszálykárok érik, az élelmiszertermelés visszaesik, és a vízellátási problémák a lakosságot, az ipart is érintik.

 Ennek az aszálystratégiának csatlakoznia kell az EU aszály-és vízhiánypolitikájához?

 –Nem érdemes olyan stratégiát alkotni, ami csak szűk nemzeti keretek közt képes működni. Magyarország hidrológiai helyzetéből következik, hogy rá vagyunk utalva arra, hogy a teljes Kárpát-medencében gondolkodjuk. Nyilvánvaló, hogy mint EU-s tagországnak, az uniós alapelvekhez igazodnunk kell.

 Szakértők szerint Magyarország speciális helyzetben van, hiszen vízben gazdag ország vagyunk, termőföldjeink pedig tiszták és jó minőségűek. Nem az lenne a cél, hogy adottságainkat jobban kihasználjuk?

 –Egyetértek ezzel. Kijelenthetjük, hogy felszíni és felszín alatti vízkészletben jelenleg gazdag az ország, és ez az ún. medence-jellegből is adódik. Ami problémát jelenthet, hogy ezek mennyisége és minősége nagymértékben függ attól, hogy mi történik a felső vízgyűjtőben. Ha megváltoztatják a vizek lefolyását például azzal, hogy aszálykárok ellensúlyozására nagy mennyiségű öntözővizet tároznak víztározókba, hozzánk kevesebb víz érkezik. Szintén fontos megjegyezni, hogy a csapadék és a felszíni vizek beszivárgása táplálja a felszín alatti vízkészleteket. Jelenleg ezen a téren is jól állunk, de ez is változhat, mivel a felszín alatti vízkészlet utánpótlása komplex hidraulikai rendszereket alkot.

 Hamarosan megkezdődik a dokumentum társadalmi konzultációja. Ez azt jelenti, hogy civil szervezeteket hívnak meg vitára?

 –A stratégia elérhető a minisztérium honlapján, így minél többen megismerhetik. A társadalom felé történő nyitás nemcsak konkrétan az aszálystratégiára vonatkozik, hanem a teljes vízgazdálkodásra, és a környezetvédelemre is. Valamennyi érintett véleményét már a stratégia előkészítő stádiumában meg szeretnénk ismerni, ugyan úgy, ahogyan  a Víz Keretirányelv előírásai szerint elkészített vízgyűjtő gazdálkodási tervezéskor is tettük. Nagyon hasznosak lehetnek a beérkező vélemények, és a konzultációk eredményétől függően az aszálystratégia tervezete is változhat.

 Igaz, hogy külön aszályügyi kormánybiztosi posztban is gondolkodnak?

 –Felvetődött már egy öntözési hivatal gondolata is. Ez nem újdonság, mert volt már ilyen az 1930-as években. Mindemellett nemcsak aszálystratégiáról, hanem komplex öntözési stratégiáról is beszélni kell. Hiszen kiváló területi adottságaink vannak, a mezőgazdaság akár a húzóágazata is lehet az országnak, ehhez viszont bizonyos feltételeket biztosítani kell. Az elmúlt évtizedekben sok helyen kiépültek öntözőrendszerek, melyek a társadalmi/gazdasági és tulajdoni viszonyok változása miatt jelenleg nem üzemelnek. Ezen is változtatni kell.

 Lesz majd elkülönített forrás a feladatok végrehajtásához?

 –A stratégia egyik célja, hogy felhívja a döntéshozók figyelmét a problémára, illetve megoldásokat kínáljon. A klímaváltozással felgyorsult folyamatok okán, de attól függetlenül is, az édesvíz készletek felértékelődnek, és világszerte egyre inkább stratégiai kérdéssé válnak. A 2011-2012. évek csapadékai és feltöltődési, valamint szárazodási folyamatai egyre sürgetőbbé teszik a probléma átfogó kezelését. Az aszálykárok megelőzésének lehetőségei közül a stratégia kitér a vízkészleti adottságokhoz illeszkedő tájhasználatra, a Víz Keretirányelv, illetve a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek szerepére, a vízvisszatartásra, a vízfelhasználás hatékonyságára, az információ fontosságára, az aszálykockázat kezelési tervekre. Az aszálystratégia kidolgozását az aszály megfelelő kezelésén túl, az EU munkaprogram követelményei és az un. „Blueprint” tartalmi kidolgozása okán is kiemelt programként kell kezelni és megvalósítani. Amennyiben a kormány a stratégia megvalósítása mellett dönt, természetesen annak támogatási formáit is meg fogja találni.

 

Medveczky Attila