vissza a főoldalra

 

 

 2012.05.11. 

A javaslattal a székely falvak hagymakupolás honfoglalását készíthetik elő

Ahol már nincs magyar iskola, és az egyház is erőtlen, megállíthatatlan az asszimiláció

A magyar történelmi egyházak és a szász közösségek is szót emeltek a román kormány azon törvénytervezete ellen, amelyik eltörölné a jelenleg érvényes restitúciós törvényt. Vagyis a tervezet szerint a hatóságoknak nem az ingatlan reális értékét, hanem annak mindössze 15 százalékát kellene kifizetnie a kártérítésre jogosult személyeknek. A kormány a legújabb hírek szerint kivár, és még nem terjeszti be a tervezetét. A kommunista diktatúra idején az egyházak ingatlanjait államosították. A rendszerváltás után 1700 kérés volt leadva a visszaszolgáltatásokra. Eddig, körülbelül 1200 ingatlan került vissza magyar egyházainkhoz. Ez a kéréseknek, a 60-65%-át teszi ki.

 Hová vezet, ha elfogadják ezt a törvénytervezetet? -kérdezem nagytiszteletű Ötvös József úrtól, a Marosvásárhelyi Református Egyházkerület esperesétől.

 –Bizonyára nagy port fog kavarni. A javaslat beterjesztői arra hivatkoznak, hogy ezzel jelentős összeget tudnának megtakarítani. Ez egy hamis érvelés, hiszen nekünk eddig sem adtak pénzt, hanem az elkobzott épületeket visszaadták – legtöbbször leromlott állapotban. Emellett szerintünk egy nagyfokú diszkriminációról van szó. Az egyik nyilatkozatban már elmondtam, hogy mindezért az Európai Unió is felelős. Ez a szervezet pedig nem engedheti meg magának azt, hogy egy ország olyan törvényt hozzon, hogy miután 2/3-át visszaadta az államosított ingatlanoknak, 1/3-át megtartja. A törvényjavaslat esetleges elfogadása nagyon rossz hangulatot teremthet, mert Erdélyben, ahogy az egész Kárpát-medencében a határokon túl, az egyházak voltak azok, melyek fenntartották a közösségi tudatot. Esetünkben mind középületekről van szó, és ha az állam az ezekkel kapcsolatos törvényekkel így bánik, akkor miként lehet elvárni a néptől azt, hogy a közért bárminemű áldozatot hozzon. Nem csak az egyháziak félnek, hanem azok a magánszemélyek is, akik eddig nem kapták vissza földjeiket, és most kisemmizettnek érzik magukat. Amúgy is Romániában, főleg vidéken, nagyon alacsony a föld értéke.

 Hol helyezkednek el a volt egyházi ingatlanok?

 –Általában a falvak közepén, mert a templom mellett építette föl az adott felekezet a saját iskoláját. Ezen iskolák többsége ma nem funkcionál, így gyülekezeti közhasználatra használjuk. Ha a hajdani egyházi épületeket nem adják vissza, akkor a román állam kezében marad a magyar falvak közepének a fele. S mit építenek majd ezeken a területeken? Ortodox templomokat. Református esperesként nyíltan kimondom: a javaslattal a székely falvak hagymakupolás honfoglalását készíthetik elő. Legtöbbször nem is az épület a lényeges, annak legfeljebb szellemi értéke van, hanem maga a telek, ami a templom mellett húzódik. Ráadásul az ortodox templomok építését államilag támogatják. Tehát a javaslat mögött magyarellenesség érhető tetten.

 Amíg hagymakupolás honfoglalásról beszélnek, addig Marosvásárhelyen, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson csökkent a magyarok száma. Kevesebb gyerek születik, vagy egyre többen hagyják el szülőföldjüket?

 –Nem most születik kevesebb gyerek, hanem a gondot az jelenti, hogy egy generáció hiányzik, mert a ’90-es évek elején kb. 100 ezer magyar hagyta el Erdélyt. Ez azt jelenti, hogy 300 ezerrel csökkent a számunk, mert Erdélyben egy családban átlag két gyerek születik. A demográfiai jelentéseket elemezve megállapíthatjuk, hogy a román családoknál kevesebb gyerek születik, mint nálunk. A magyaroknál az a generáció zsugorodott össze, mely gyermeket vállalhat. Hogy ne csak a negatívumokról essen szó: Marosvásárhelyen a magyar értelmiség vállalja a harmadik gyereket is. Azt tudni kell, hogy ahol már nincs magyar iskola, és az egyház is erőtlen, megállíthatatlan az asszimiláció. Ezeken a helyeken a magyar kultúra is elvész, nem énekelnek magyar népdalokat, hanem angol nyelvű slágereket a gyerekek. Nemrég voltam Brazíliában élő német származásúaknál, s ott megtanultam: az egyház két generációig képes csak megtartani a közösséget iskola és kultúraközvetítő intézmények nélkül. Ezért is lényeges, hogy visszakapjuk-e iskoláinkat. Ahol Erdélyben magyar iskola működik, ott nincs veszélyben a magyarság.

 

Medveczky Attila