vissza a főoldalra

 

 

 2012.03.09. 

A családi életre nevelés alapjai

Kényszerszinglik országa vagyunk

Az új Nemzeti alaptanterv (NAT) vitaanyaga szerint társadalmi elvárás, hogy az iskolák is részt vegyenek a gyermekek nevelésében, az erkölcsi normák közvetítésében, a harmonikus családi minták közvetítésében. Az új NAT felfogása szerint a családnak kiemelkedő jelentősége van a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, önismeretének, testi és lelki egészségének, közösségi létének alakításában. Ezeket az ismereteket több tantárgyon, így a környezetismereten, történelmen, magyar nyelv és irodalmon, vagy az osztályfőnöki órákon közvetítik. Már az 1-4. osztályban szó esik a családi élet eseményeiről (születés, esküvő), a szülők, nagyszülők gyermekkoráról, az otthon berendezéséről, a munkamegosztásról.

 Dr. Kopp Mária professzor asszony (képen) a Népesedési Kerekasztal február 23-ai sajtótájékoztatóján közölte, hogy a Nemzeti alaptantervben már megjelent a családi élete való nevelés (CSÉN) gondolata, a Népesedési Kerekasztal résztvevői a szakmai hátteret és a módszertant igyekeznek megtámogatni. A sajtótájékoztatón részt vett a Népesedési Kerekasztal két munkacsoportjának vezetője: Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola adjunktusa és Dr. Komlósi Piroska pszichológus, a Károlyi Gáspár Református Egyetem BTK docense. Utóbbi a továbbképzés tematikáját, előbbi magának az oktatási anyagnak a lényegét dolgozta ki. Ez egy rendkívül fontos és sürgős feladat, mert már 2012-ben elindul az oktatás, amihez viszont 60 órás továbbképzést kell elvégezni azoknak, akik az 5.osztálytól felfelé tudják oktatni az anyagokat. Ezért a legelső feladatunk az lesz, és már készen is az anyag, hogy meghirdessük a továbbképzési kurzusokat és bevonjuk a munkába a pedagógusokat. Ezen kívül számítunk a pszichológusok, a védőnők munkájára. Négy olyan társadalmi csoport van, amelyik rendszeres és közvetlen kapcsolatban áll a felnövekvő generációval, ezáltal érintettek és hatással lehetnek a fiatalok családi életre való felkészítésére. Négy területtel kell a kapcsolatot kiépítenünk: az iskolával, a szülőkkel, az ifjúsággal és a médiával. A médiának óriási szerepe van a mai világban, abban, hogy miként lehet a társkapcsolati készségeket fejleszteni. Megítélésem szerint ennek az új oktatási formának a lényege a készségfejlesztés. Nem a tananyagot kell bebifláznia a diákoknak, nem is kapnak erre osztályzatot, ami jó, hanem olyan készségeket kell megtanulniuk, amiket manapság, sajnos a szétesett családokban – a házasságok fele válással végződik – nem tudnak elsajátítani – mondta a professzor asszony. A háttéranyag is rámutat, hogy az iskolán kívüli időtöltés egyik meghatározó része az ifjúság életében a médiumokkal töltött idő. Az egyik legjelentősebb személyiség-, vélemény- és értékrend-formáló erővé vált korunkban. Szükség van ennek az üzenet-hordozónak a hatékony bevonására (filmek, spotok, internetes felületek, kampányok, stb.). Dr. Kopp Mária kihangsúlyozta, hogy fontos megnyerni a média munkatársainak együttműködését, akár részükre tartott képzések szervezésével is és terveznek is a közeljövőben ilyen képzéseket, oly módon, hogy a médiumok munkatársai azokat tovább is tudják adni. A professzor asszony röviden beszélt azokról a fő szempontokról, melyekről szó esett a Népesedési Kerekasztalon: társas kapcsolati készségek, kommunikáció, konfliktus –kezelés. Ez a legfontosabb és alapvető készség. Kapcsolatainkat legalább annyira kéne építeni, mint a pályánkat, s miközben a pályákon továbbképzéseken veszünk részt, a magánéletben egyre több a válság. Kényszerszinglik országa vagyunk, mert nehéz ma úgy ismerkedni, találkozni, hogy tartós, bizalommal teli kapcsolatokat építsenek ki. Nem csak a párkapcsolatot nehéz megőrizni, hanem a családban a generációk közti kapcsolat is igen lényeges. Apróságokon képesek összekülönbözni szülők, nagyszülők, gyerekek – a legnagyobb ellentétek családon belül tudnak kialakulni. Nagyon fontos a szexuális felvilágosítás, mert már egészen fiatalon olyan betegséget kapnak a diákok, ami a későbbi meddőség legkomolyabb háttértényezője –mondta Kopp Mária.

Dr. Komlósi Piroska közölte, nagyon örült annak, hogy Kopp Mária körül megmozdult egy szakértői csapat. Az egyik csoport célja az volt, hogy kiderítsék, mi lehet az, ami a mai fiatalokat igazán érdekli. Munkacsoportunknak feladata – s ez az én szakterületem – , kidolgozni azt, hogyan lehetne gyorsan és hatékonyan motiválni a pedagógusokat arra, hogy ezt a lehetőséget ragadják meg. Docens asszony közölte, hogy ráképző és nem továbbképző programról van szó a pedagógusok részére. Ezt a ráképzést olyan intenzíven tudjuk elindítani, hogy azok a tanárok, akik a felmenő rendszerben induló képzésben részt vesznek, segítséget kapjanak. Intenzív nyári kurzus, szakmai tábor szervezésében is gondolkodunk. A legjobb az lenne, ha a kötelező továbbképzés alkalmával választhatnák e képzést a tanárok, a megszerzett tudást így saját területükbe integrálva. Tény, hogy ma az iskola felkészíti a fiatalokat arra, hogy elsajátítsanak egy-egy szakterületet, és általános műveltséget szerezzenek, viszont jelenleg sem lehetősége, sem eszköze nincs ahhoz, hogy szükséges mértékben hozzájáruljon a fiatalok párkapcsolati és későbbi családi szerepre való felkészítéséhez. Ezen felül be kell vonni a képzésbe a védőnőket, az ifjúságvédelmi szakembereket, a fiatalokkal foglalkozó orvosokat, valamint mentori rendszer kialakítása is szükséges.

            Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes elmondta, hogy az oktatási anyag kidolgozásához tudni kell ,mi foglalkoztatja a fiatalokat. Összesen hét témakörben gyűjtöttünk anyagokat, amiről azt gondoltuk, hogy korosztályokra lebontva, alakítva fontos lehet a generációk számára. Ki kell hangsúlyozni, hogy mi nem családi életre való tudományt szeretnénk átadni a diákoknak, hanem a készségfejlesztés módszerével családbarát szemléletmódot. Ezekkel sokszor azért nem találkozhattak, mert a környezetükben nem ezt látják. Tapasztalatink szerint először a fiatalokat kell meghallgatni, mert csak így tudjuk kialakítani a tematikát csoportra szabottan. Ha ez megtörténik, akkor kinyílnak a fiatalok és várják a kapaszkodók megadását. Komplex feladatról van tehát szó, mert a következő generáció csak akkor lesz felkészült a családi életre, ha az érintettek – iskola, ifjúság, szülők, média – összefogása megtörténik.

 

Medveczky Attila