vissza a főoldalra

 

 

 2012.03.09. 

Értelmes, értékes életet szeretnének élni, és dolgozni is akarnak

Nálunk a hagyományőrzés is kiemelt szerepet kapott

Mit jelent Gyömöre életében a téti mintaprogram? – kérdezem Németh Csabát, a település polgármesterét.

 –A mintaprogram keretében kilenc fő foglalkoztatására kaptunk lehetőséget 2012. december 31-éig, napi 8 órás munkaidőben. Egy már régóta tervezett feladatot oldunk meg. A Gyömöréhez tartozó, a település magvától 4,3 kilométerre lévő Ilonkapusztára kivezető út mellett mezőgazdasági területek vannak, és e program keretében az út menti fák ritkítását, az árkok tisztítását és kisebb mértékű útjavítást végzünk. Ezen munkák elvégzésére elsősorban azért van szükség, mert munkagépekkel az útra behajló fák miatt már szinte lehetetlen közlekedni. De talán még az elvégzendő feladatnál is fontosabb, hogy viszonylag hosszú távon kilenc embernek értelmes, és a település szempontjából hasznos munkát tudunk adni. Reményeink szerint a pénzkereseti lehetőségen túl mentális hozadéka is lesz a programnak azáltal, hogy a résztvevők láthatják a munkájuk eredményét, ami aztán inspirációt adhat a továbblépésre.

 A munkák koordinátorait is a mintaprogramból fizetik?

 –Nem. A település falugondnoka az irányító, őt a település önkormányzata fizeti, mint főállású alkalmazottat. A falugondnok elsődleges feladata, hogy a közfoglalkoztatásban dolgozókat irányítsa, a feladatokat kiossza és ellenőrizze.

 Ez a kilenc fő hány százalékát teszi ki a településen élő összes munkanélkülinek?

 –Pontos adatokkal nem tudok szolgálni, mert azok a munkanélküliek, akik még az álláskeresési járadékot kapják, az önkormányzat nyilvántartásában nem szerepelnek. Megítélésem szerint kb. 40-50 fő él Gyömörén különböző segélyekből.

 A munkanélküliek többsége szeretne is dolgozni? Többször hallani, hogy a munkanélküliség öröklött, így aztán a gyermek nem látja felmenőitől, mit jelent munkába járni, ezért nehéz megszokni ezt az életformát. Gyömörén is lehet ezt tapasztalni?

 –Létezik egy réteg, melynek tagjai értelmes, értékes életet szeretnének élni, és dolgozni is akarnak. Ők általában alacsonyabb képzettségűek, zömében 8 általánost végeztek, de keresik az elhelyezkedés lehetőségét. A munkanélküliek nagy többsége szeretne dolgozni, de vannak, akik megszokták a semmittevést, és a „majd lesz valahogy” jelszó szerint élnek. Őket nem igazán lehet megszólítani. E körben valóban jelen van a kérdésében megfogalmazott „öröklött munkanélküliség”.

 Mennyire öregedő a település?

 –Átlagos Gyömörén az öregedés folyamata; a fiatalok többsége nálunk marad, nem jellemző az elvándorlás, viszont kevesebb gyerek születik, mint amennyien elhaláloznak. A fiatalok nevelését fontosnak tartjuk, ezért is költünk viszonylag sok pénzt az iskolánkra és az óvodánkra. Az iskola épületeit néhány éve újítottuk fel, melynek eredményeként nyugodtan mondhatjuk, hogy maximálisan megfelelnek a kor elvárásainak. Ide járnak át három szomszédos településről a felső tagozatos iskolások, a szülői visszajelzések alapján elégedettek a nálunk folyó oktatás színvonalával.

 Terveik szerint a törvénymódosítás következményeként az iskolát továbbra is az önkormányzat, illetve a társulás tartja fenn, vagy az állami szerepvállalásé a jövő?

 –Csak magánvéleményt tudok megfogalmazni, hisz ebben a témában a társult önkormányzatok még nem hoztak döntést. Én úgy látom, hogy hosszabbtávon az állami szerepvállalással a működés kiegyensúlyozottabbá tehető.

 Elfogadták már a település költségvetését?

 –A települését még nem, de a körjegyzőség, illetve az iskola és óvodatársulás költségvetését már igen.

 Hitelfelvételre kényszerülnek?

 –Csak likvid hitellel rendelkezünk, ami a mai magyar önkormányzati életben nem egy rossz állapot. Ezen kívül évek óta pályázunk az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű települések számára kiírt pályázatokon. A megítélt kiegészítő támogatások nagyban segítik a működésünket.

 Azt olvastam, hogy a falu határa romantikus, dombokban és völgyekben bővelkedik. Gyalogos turistáknak, lovasoknak kifejezetten ajánlható. Szőlészettel és borászattal is foglalkozik a lakosok egy része. Ennek milyen régi a hagyománya, illetve mennyire hagyományőrző a település?

 –Az iskola pedagógiai programjának elfogadása eddig a képviselőtestületek hatásköre volt. Az óvodai és az iskolai pedagógiai programokban a hagyományőrzés kiemelt szerepet kapott. Ennek megfelelően állították össze a szakköröket és a tanrendbe is beépültek ezek az elemek. Nagy büszkeséggel mondhatom, hogy a gyömörei iskolán belül több éve megrendezzük a hagyományőrző napot. Erre a rendezvényre, ami a népi hagyományok ápolására hívatott, az egész megyéből érkeznek hozzánk a fiatal diákok. Mesemondásban, néptáncban, népdaléneklésben mérik össze tudásukat a tanulók. A zsűriben pedig olyan jeles tagok foglalnak helyet, mint Barsi Ernő néprajzkutató és Budai Ilonka népdalénekes. Utóbbi Gyömöre díszpolgára is. Óvodai szinten pedig önként vállalt finanszírozásban néptáncot tanítunk a gyerekeknek. Áttérve a borászatra: Gyömöre sajnos nem tartozik a Pannonhalmi borvidékhez, de mégis foglalkoznak jónéhányan borászattal. Sőt versenyeket is nyertek a borokkal. A fiatalok közöl az elmúlt években sokan vásároltak szőlőt, s ezért bízhatunk abban, hogy nem szakad meg ez a szép hagyomány.

 

Medveczky Attila