vissza a főoldalra

 

 

 2012.03.23. 

A munka szenvedélye és a kifejezés méltósága

A négygenerációs csoda lenyomatai Hódmezővásárhelyen

A magyar kultúra különleges, generációkon átívelő kapcsolatait, annak a mai művészetre gyakorolt hatásait hivatott bemutatni a hódmezővásárhelyi Alföldi Galéria Lechner – Szmrecsányi – Boldi kiállítása. A klasszikus szobrászművészet egyik leghitelesebb kortárs megfogalmazója, Szmrecsányi Boldizsár – művésznevén Boldi – gyűjteményes tárlata a család eddig soha sehol ki nem állított alkotásaival kiegészülve nyújt bepillantást a művészet alkotókon és korokon átívelő örök valójába. A kortárs magyar szobrászművészet meghatározó alakja, a Vásárhelyi Őszi Tárlatokon rendszeresen kiállító és annak fődíját is elnyerő Boldi műveivel tiszteleg ükapja Lechner Ödön építész és elődei, a Lechner-Szmrecsányi család művészvénával megáldott tagjai előtt. Hát bizony, azt kevesen tudják, hogy a XII. kerületi turulszobor, s más egyébként jeles köztéri szobrok alkotója, Szmrecsányi Boldizsár, Lechner Ödön ükunokája, s egy négygenerációs művészcsalád sarja. A művészt Boldi néven ismerik a világ művészetbarátai, alkotásai megtalálhatók Európa, Afrika és Dél-Amerika közterein is. Jól mondta Lázár János, Hódmezővásárhely polgármestere, hogy a művészet szeretete és az alkotási vágy: mindkettő jellemzi a Lechner és a Szmrecsányi családot.

             A 2008-ban elhunyt olasz szobrász, festő és keramikus, Pietro Cascella így írt Boldi művészetéről a Háromkirályok aranyat, tömjént és mirhát vittek ajándékba a Királyok Királyának. A mi Boldizsárunk (Boldi) a szobrászatát ajándékozza az embereknek. Boldi látja a nyers kőtömbben a benne rejtőző alakot, és azoknak is megjeleníti azt, akik a szobrászathoz kevéssé értenek. Művei tekintélyt parancsolóak, még akkor is, ha nem leplezik le azt a titkot, amely a geometriai formák szigorúságából fakad. Művészünk úgy varázsolja elénk alakjait kőbörtönükből, miképpen az ördögűző űzi ki a démonokat, megmutatva őket a világ számára. Boldi ősrégi szerszámokkal dolgozik, ugyanolyanokkal, amilyeneket a régi mesterek is használtak, ilyen például a hegyes kővéső – ami tulajdonképpen egy kihegyezett nagy szög, aminek élezése szakmai titok – vagy a szobrászvéső, a körmös és fogazott kővéső vagy a reszelő. De azért a szobrászkalapács, a sulyok az , amitől életre kelnek ezek a szerszámok: azzal kell odaütni, és újra meg újra odaütni ahhoz, hogy megjelenhessen a kőtömbben megbújó forma. S mindez óriási türelmet és óvatosságot igényel, nehogy az egész tönkremenjen. Ennek a fáradtságos munkának az az eredménye, hogy Boldi művei, annak ellenére, hogy kortárs alkotások, mégis az antik szobrászat ízét hordozzák. A munka szenvedélye és a kifejezés méltósága köti őt a klasszikus plasztika remekműveihez.  A kiállítás látogatói Boldi márvány- és gránitszobrai – így pl. Concerto (2010), Csillagnéző (2003), Tánc (2009), Zene (1999), Európa (2000), Színház (2000), Jópásztor (2000), Anya gyermekével (2000, 2001, 2002), Genezis (2004), Bölcső (1996), Hajnal (1999), Brazil (2010) – találkozhatnak Lechner Ödön építész (1845-1914) eredeti tervrajzaival, épületének korabeli fotóival, Lechner Gyula (1841 - 1914) festőművész, műfordító tájképeivel, ifj. Lechner Ödön festőművész (1874-1910) csendéleteivel, valamint Szmrecsányi (Pajtás) Ödön festőművész (1875-1954) világháborús, huszár és kocsmai életképeket ábrázoló karikatúráival is.

            Lechner Ödön építész, a magyar stílusú szecesszió úttörője. Bátyja, Lechner Gyula és fia, ifj. Lechner Ödön (Lechner János Ödön) festőművészek. Lechner Ödön az építészeti részletképzés tekintetében egyre inkább a magyar folklór, az ázsiai illetve perzsa és indiai díszítőművészet felé fordul. 1891-ben Pártossal együtt megnyerte a Magyar Iparművészeti Múzeum és Iskola tervpályázatát „Keletre magyar” jeligével. A kiállításon –többek közt – látható a Japánban 1990-ben és Londonban 1988-ban rendezett Lechner-kiállítás plakátjai, a Hermina úti villa főhomlokzata, lépcsője, alja 1911-ből és Franz Würbel képe Lechner Ödönről 1885-ből. Remekbe szabott az Iparművészeti Múzeum 1911-es képe, és még látható a villamossín az Üllői úton. Szintén rajzon látható a városligeti régi korcsolyacsarnok, és a kőbányai templom 1911-ből. Nagyon érdekesek Lechner Ödön gyermekkori rajzai így a Vízesés malommal, a Rőzsehordó és a Tájkép rommal. Lechner Gyula eredetileg gyakorló ügyvéd volt. Majd szobrászattal meg terracottagyártással kezdett foglalkozni és részt vett a Magyar Királyi Operaház, a városligeti jégcsarnok, a budaörsi templom, az államvasúti nyugdíjintézeti palota és a kecskeméti ház díszítési munkálataiban. Később a festészetre adta magát s arcképeivel állat- és tájfestményeivel gyakran lehetett találkozni a budapesti kiállításokon. 1878-ban középtanodai és tanítóképezdei oklevelet nyert. 1879-ben a budapesti VIII. kerületi reáliskolában alkalmazták rajztanár gyanánt, majd egy évvel később a fővárosi iparrajziskolához helyezték át, ahol 1912-ig működött. Mint műfordító nagy érdemeket szerzett Madách Imre: Az ember tragédiájának német fordításával. Érdekesség, hogy testvérével, Lechner Ödönnel egyazon napon hunyt el, 1914. június 10-én. A kiállításon szerepel pl. a Tájkép tehénnel, a Tenger sziklákkal, a Falusi táj házzal, a Falurészlet templommal, Tengerpart, Sétakocsikázás Lechner Lóránddal c. festménye. Ifj. Lechner Ödön Budapesten végezte el iskoláit, a belvárosi reáliskolát, ahonnét a bonni gazdasági akadémiára ment. Gyerekkorában Komlósy Ede festőművész tanította. Ebből az időből egy naiv, de friss és talentumra mutató erdőtanulmány maradt fenn róla. Az a határozott szándéka, hogy tisztán művészi munkára adja magát, a szokottnál kissé későbben jelentkezik, harmincegy éves korában. A tanítója Fényes Adolf, mellette fest plein-airt. Művészi fejlődésére erős hatással van az az út, amelyet a japán-orosz háború előtt tesz Egypitomon át egész Japánig. A legerősebben viszont az olasz impresszionisták vannak rá hatással, mindezt jól mutatja a Campidoglio, a Tuniszi táj, a Virágcsendélet és a Krizantémok. Szmrecsányi (Pajtás) Ödön katonatisztnek készült, majd 1903-ban a Műcsarnokban Pajtás művésznév alatt mutatkozott be a katonaéletet bemutató színes karikatúráival. Katonai pályáját 1906-ban cserélte fel végképp a festészettel. Drezdai, müncheni és párizsi művészeti iskolákban járt, rendszeres főiskolai tanulmányok nélkül képezte magát. A Szinyei Társaság alapító tagjaként részt vett a társaság évenkénti tárlatain. Sáros-Darócon rendezte be műtermét. Elsősorban a katonai és lovaséletből vett szatirikus, színes rajzai váltak népszerűvé, de tájképeket is festett. 1952-ben jelent meg illusztrációival Móra Ferenc A didergő király c. műve. Megkapó a kiállításon a Felvidéki táj, báró Hatvani Irén és báró Hatvani Ferenc, Falusi utca, Kaszárnya c. képei, ahogy kocsmai életképeket ábrázoló karikatúrái is. A kiállítás különleges és értékes darabja Rippl-Rónai Józsefnek Lechner Ödönről, a „magyar szecesszió atyjáról” készült portréja, de igazán egyedi az a Czóbel Béla-rajz is, melyen Szmrecsányi (Pajtás) Ödön jelenik meg Hatvany bárónál. A Lechner – Szmrecsányi – Boldi tárlat április 12-ig látogatható.

 

Medveczky Attila