vissza a főoldalra

 

 

 2012.03.30. 

Gyurcsány Ferenc szakértő az ilyen ügyekben

Mint cseppben a tenger

Úgy kezdődött, hogy Dzsugásvili legjobb magyar tanítványa, Rákosi Mátyás a munkás-paraszt hatalom nevében a falu népe elől lekerítette a balatonaligai partot másfél kilométer hosszan. Ezért Balatonaligának a mai napig nincs nyilvános partszakasza. Rákosi elvtárs tehát a néptől elkerítette, a rákosi óvodából indult Kis János és szabaddemokrata rendszervisszaváltó csapata megmagyarázta, miért nem kerülhet köztulajdonba az, ami eredetileg ott volt. Most a Kis János zsoldjában állók a teljes nemzeti vagyon idegeneknek való átjátszása után, mint az orvvadász, pisztollyal a fejre céloznak. Ha életben marad az áldozat, késsel átvágják a torkát. Hogy tanú se maradjon.

Még két ok miatt említésre méltó ez az egyébként jellegzetes eset.

Egyrészt, mert az MSZMP pártvagyonává nemesült, Club Aliga néven elhíresült Balaton-parti üdülő komplexum történetében, mint cseppben a tenger, benne van az elorozott magyar vagyon idegen kézre juttatásának know-how-ja.

 Tiltakozhatnak Apró Antal és Szakasits liberális leszármazottai és haveri körük. Mese nincs. Ők a tettesek.

Másrészt, mert a Demokraták Hálózata (DH) egyesület nolblogján olvasom, hogy dr. Kajdi József a Szabadság és Reform intézetben tartott előadása - (amelyben a demokratikus fékek és ellensúlyok hiányát veti a diktátor Orbán és kormánya szemére) - annyira felidegelte a DH elnökét, hogy azonnal a fegyveréhez kapott.

Levelet küldött szét: Lőni kell! - fogalmazott tömören, nem konferenciázgatni!

A konferencián olyan kitűnő, valóban demokraták tapsolták vörösre a tenyerüket, mint Vastagh Pál, a munkásőrség feltétlen híve, volt igazságügyminiszter, aki 1990-ben Recsk újranyitását helyezte kilátásba egy battonyai kampányrendezvényen.

Tetszettek volna forradalmat csinálni! - vágott oda az elmaradt rendszerváltást hiányolóknak Antall annak idején a tévén keresztül. Hol húzódtak volna a frontvonalak? Belegondolni is rossz!

Mert ez az infernó nem az elsikkasztott rendszerváltással kezdődött, azzal csak folytatódott. Azzal például, hogy Antall miniszterelnök úr jóvoltából az a dr. Kajdi József lett az MDF-kormány miniszterelnöki hivatalának vezetője, közigazgatási államtitkára - aki a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokon a Magyar Szocialista Munkáspártot képviselte.

A Rákosi által elkerített aligai pártüdülőt azóta privatizálták: a tulajdonjog mellett a vagyonkezelői jogot is 49 évre a 3 millió Ft tőkével bejegyzett Pro-Mot Hungária Ingatlanfejlesztő Kft. szerezte meg, melynek tulajdonosai: a lakóparkokban, bevásárlóközpontokban Magyarországon is érdekelt, izraeli tulajdonú SBI Real Estate Development B.V. és az Africa-Israel-Europe N.V. lettek.

Egy balatonaligai üdülőközösség 1992-től egyfolytában próbálkozott a partszakasz törvénytelen elkerítése ellen fellépni. Úgy emlékeznek, hogy a bevezetőben említett Dr. Kajdi az Antall-kormány Miniszterelnöki Hivatalának tárgyalójában a Club Aliga ügyében összehívott megbeszélésen azt mondta 1992 őszén:

„Én helyettesítem a miniszterelnök urat. Úgy tárgyalhatnak velem, mintha én magam volnék a miniszterelnök úr.”

És rámutatott a jelenlévő dr. Szilvásy Györgyre - 1989-1990-ben miniszterhelyettes, 1990 és 1995 között az Antall-kormány Miniszterelnöki Hivatalának helyettes államtitkárára - ezekkel a szavakkal:

„Szilvásy helyettes államtitkár úr e megbeszélésen engem helyettesít, aki a miniszterelnök urat helyettesítem. Legyenek hát Szilvásy úrhoz éppen olyan őszinték, mintha a miniszterelnök úr hallgatná meg önöket.”

Dr. Szilvásy a Minisztertanács 1047/1990. (III. 21) Mt-határozatát ismertette a megjelentekkel. A volt MSZMP vagyonának hasznosításáról szóló törvényt megmagyarázta és a segítségét is felajánlotta. Majd a miniszterelnök urat helyettesítő dr. Kajdit helyettesítő dr. Szilvásy átadott az aligai polgároknak egy névjegyet, amelyen Gyurcsány Ferenc elnök-igazgató neve volt.

„Ő a segítség!” - mondta a miniszterelnök urat helyettesítő dr. Kajdit helyettesítő dr. Szilvásy. Szavait meg is indokolta: „Gyurcsány Ferenc úr szakértő az ilyen ügyekben, tanácsadó. Olyan bizalommal forduljanak hozzá, mintha én magam volnék...”

Ilyen példás, segítőkész, a talpától a feje búbjáig demokrata körben mozog ma is dr. Kajdi. Fő foglalkozását tekintve Bokros Lajos EP képviselő politikai tanácsadója. Korábban Princz Gábor Postabankjának VIP-listásai között Mester Ákos és Herényi Károly társaságában szerepelt. De feltűnt ő Dávid Ibolya listáján is, a harmadik helyen. Úgy tűnik, a tökéletes lenini ideológia jegyében a kisebbségi uralom harci technikájának valamennyi komisszárja és agitátora felsorakozik. Jó, ha figyelünk.

 

czyl