vissza a főoldalra

 

 

 2012.11.03. 

Terv a magyarlakta régiók megteremtéséért

Most előnyt kovácsolhatunk abból, hogy a szomszédos országokban számos magyar él

Nagyon komoly munkát végeztek a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) XI. ülésének résztvevői - összegzett Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a testület budapesti ülésének végén. A kormányfő kereszténydemokrata helyettese újságírók előtt kiemelte: a zárónyilatkozathoz minden parlamenti párt és nemzetrész megtehette javaslatát, és szavai szerint maximális nyitottsággal viszonyultak ehhez, minden tartalmi javaslatot beépítve.

A zárónyilatkozatba a KDNP javaslatára bekerült az Európai Polgári Kezdeményezés támogatása. A Lisszaboni Szerződés annak idején bevezette az európai polgári kezdeményezést, az európai uniós szakpolitikai döntéshozatalban való részvétel új formáját. Miért tartja lényegesnek, az Európai Polgári Kezdeményezés bekerülését a MÁÉRT zárónyilatkozatába Pálffy István a KDNP országgyűlési képviselője?

 –Egyrészt azért fontos, hogy az Európai Polgári Kezdeményezés a MÁÉRT zárónyilatkozatában szerepel, mert maga a jogintézmény igen fiatal; 2012. április 1-jétől működik. Ezt a kezdeményezést az EU azért hozta létre, hogy az igencsak bürokratikus, nehéz, adminisztratív akadályokat sokszor maga előtt gördítő intézményrendszer és a polgárok között a kialakult „távolság” lecsökkenjen. Az Európai Parlamenti választásokon egyre kevesebben vesznek részt, holott keleten bővítési folyamat zajlik. Tehát, amíg az új tagállamokban aktívabbak a szavazók, addig Nyugaton egyre jobban eltávolodnak az urnáktól. Ezzel folyamatosan csökken az EP legitimitása. Éppen ezért az Európai Polgári Kezdeményezés úgy rendelkezik, hogy mindenféle szakpolitikai ügyben legyen a polgároknak törvényalkotás-kezdeményezési lehetőségük, de elég bonyolult procedúra után kerülhet a kezdeményezés véglegesen az Európai Bizottsághoz, mint törvény-kezdményező szervhez, de elérhető. A jelentősége számunkra a szakpolitikánál bontakozik ki, mert felvethetjük a magyar közösség által lakott régiók kialakítását. Nem úgy, hogy autonómiát akarunk, mert államberendezkedési kérdések megválaszolása nemzeti, és nem EU-s hatáskör. Mindez azért is lényeges, mert olyan régiókialakítási folyamat is zajlik, mely a hagyományos, a magyarok által lakott régiók feldarabolásával próbálkozik. Ez megtörtént a Felvidéken, és ez a terv változatlanul él Romániában. Azért, hogy ez ne történjen meg, illetve megváltoztatható legyen, ahhoz fontos az Európai Polgári Kezdeményezés lehetősége. Ez egy autonómia –csíra, mert lényeges, hogy intézményesüljön a magyar közösségek által lakott régiók kialakítása, és erre vonatkozóan történjen meg egy európai népszavazás. Azért is szerepel a zárónyilatkozatában ez a passzus, mert olyan civil kezdeményezésről van szó, amit civil szervezetek, egyének visznek végig a tagállamokban, és a MÁÉRT támogatja , bátorítja az ilyen kezdeményezéseket. Lényeges a „bátorítás”, mert a Székely Nemzeti Tanácsnak és az RMDSZ-nek is van már ilyen irányú tervezete. Olyan jó témát kell támogatunk, ahol a kérdést szakszerűen, pontosan teszik fel, úgy, hogy az egy európai népszavazáson végigmenjen. A kezdeményezés lehetővé teszi, hogy 1 millió – és a tagállamok legalább egynegyedéből származó – polgár közvetlenül felkérje az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő jogi aktusokra vonatkozó javaslatokat a hatáskörébe tartozó területeken. Gondoljunk arra, hogy mi most előnyt kovácsolhatunk abból, hogy a szomszédos országokban számos magyar él, pláne, ha Horvátország is csatlakozik az EU-hoz. A kisebb országokban 10ezres kvótákról van szó, így nem biztos, hogy Nagy-Brittániában kell elkezdeni az aláírásgyűjtést, bár a skót-kérdés miatt talán ott is jó helyen „kopogtatnánk.” Tehát olyan országokra is számíthatunk – Spanyolország, Olaszország, Észtország – ahol a régiók, az autonómiakérdések, a kisebbségek által lakott területek problematikája felvetődik. Mindez nagy lehetőséget teremt az autonómiával kapcsolatos törvényalkotási folyamat elindulásához. Nyilván a gazdasági kérdésekben az adott területnek nem lesz így önállósága, mert az sokkal nehezebb eset…

 Képviselő úr azt mondta, hogy 2013 a magyarság éve lehet. Ahhoz, hogy a feltételes módból kijelentő legyen az szükséges, hogy álljunk ki az autonómia törekvések mellett?

 –Azt jelenti, hogy egy nagyon jó kérdést kéne felvállalni és képviselni. Ehhez szükséges egy kifogástalanul működő koordinatív testület, amelyik meghatározza azt, melyik az esélyes kérdés arra, hogy elindítsák a procedúrát, és az EU tagországaiban különböző nyelveken és különböző aktivisták segítségével elinduljon a gyűjtés. Tehát egy aktivista-hálózatot kell mozgósítani, úgy, hogy az eddigi kapcsolatrendszerünket felhasználjuk. Ezért lehet a 2013-as év a magyarságé, hiszen akkor az EU porondján, a törvényalkotás fókuszába kerülhetünk.

 

Medveczky Attila