vissza a főoldalra

 

 

 2012.11.09. 

Bizonyítanunk kell, hogy Márton Áron valóban szentéletű volt

Fontos a püspök szellemi és tárgyi hagyatékának ápolása

A reméltnél is többen gyűltek össze október 11-én 18 órára a Román Akadémia római székhelyének dísztermében, hogy Isten Szolgája Márton Áron emlékét felidézzék. Az olasz nyelvű emlékestet – Kovács Gergelynek, Márton Áron boldoggá avatása posztulátorának kezdeményezésére és Jakubinyi György érsek támogatásával – közösen szervezte Románia Szentszéki Nagykövetsége és a Kultúra Pápai Tanácsa (a Vatikán kultuszminisztériuma). A boldoggá avatási eljárásról msgr. dr. Kovács Gergely pápai káplánt, Márton Áron boldoggá avatási ügye posztulátorát kérdezem.

 Engedje meg, hogy személyes kérdéssel indítsak: ki jelölte ki főtisztelendő atyát a boldoggá avatás posztulátorává?

 –Legelső lépés, hogy egy adott egyházmegyének, szerzetesrendnek, vagy akár a hívők közösségének kérnie kell a boldoggá avatást. Márton Áron püspök esetében a Gyulafehérvári Egyházmegye a kezdeményező, s az egyházmegyét az érsek képviseli. Az ő feladata a posztulátor kinevezése, így engem Jakubinyi György nevezett ki erre a tisztségre, miután az előző posztulátor, P. Szőke János szalézi atya januárban elhunyt. Érsek úr választása bizonyára azért is esett rám, mert gyulafehérvári egyházmegyés pap vagyok, egyházjogból doktoráltam és Rómában tartózkodom, mint a Kultúra Pápai Tanácsa irodavezetője. Az egyházjog ugyanis előírja, hogy amikor a boldoggá-, vagy a szentté avatási ügy már a Szentszékhez kerül, akkor kötelező, hogy a posztulátornak Rómában legyen a lakhelye.

 A szentek, a boldogok példát mutatnak nekünk. Milyen változást is hozhat Márton Áron boldoggá avatása a mi életünkben?

 –Az egyházmegyének, a híveknek meggyőződése, hogy Márton Áron szentként élt, s mi azt kérjük a Vatikántól, hogy ezt tegye hivatalossá. Ennek természetesen megvan a szigorú eljárási rendje. Az első lépés a boldoggá avatás, ami esetünkben azt jelenti, hogy a Szentszék hivatalosan engedélyezi Márton Áron tiszteletét az egyházmegye – vagy a magyar nyelvterület – számára. A szentté avatás már nem „csupán” engedélyezés, hanem a Szentatya előírja a szent kötelező tiszteletét az egész egyház számára. Ha valóban azt szeretnénk, hogy mielőbb a szentek között tisztelhessük, akkor épp ennyire akarnunk kell azt is, hogy tanítása és élete számunkra ne csak követendő, hanem ténylegesen követett példa legyen.

 Mindig is ez a szabály élt? Nem tudok róla, hogy Szent István királyunk „beatus, boldog” is lett volna…

 –Jogos a kérdés: a történelem folyamán számos változáson ment keresztül a szentté avatás rendje. Eleinte egy helyi püspök „emelte oltárra”, avatta közvetlenül szentté az arra méltó személyt, a XII.-XIII. században a pápa kizárólagos jogkörébe kerül a szentté avatás. Ekkorra már nemcsak különbséget tesznek az egyetemesen elismert szentek és a helyi tiszteletnek örvendő boldogok között, hanem az eljárás felvette a per formáját: szükségessé vált a hiteles életrajz elkészítése és a személyhez fűződő csodák összegyűjtése. A hatályos jog szerint mindig előbb a boldoggá avatás történik.

 Milyen és mennyi csodának, vagy imameghallgatásnak kell megtörténnie ahhoz, hogy Márton Áront boldoggá avassák?

–Ha vértanúról van szó, akkor azt kell igazolni, hogy a hitéért halt meg, vagyis a halálig kitartott Jézus Krisztus mellett. Ilyen esetben a boldoggá avatáshoz nincs szükség csodára. Ha valaki nem vértanú – mint Márton Áron, aki ugyan hosszú éveket töltött börtönben és palotafogságban, de nem vértanú – a boldoggá avatáshoz nem elegendő azt igazolni, hogy az erényeket hősies módon gyakorolta, hanem szükség van egy igazolható csodára. Tehát előbb bizonyítanunk kell, hogy Márton Áron valóban szentéletű volt, viszont a boldoggá avatásához szükséges egy bizonyított csoda. A szentté avatáshoz pedig még egy csodára van szükség, még egy vértanú esetében is. Mégpedig olyan csodára, amely a boldoggá avatás után történt.

 Elegendő-e nekünk, Márton Áron tisztelőinek beszélni róla, vagy sokkal tevőlegesebben kell hagyatékát ápolni? Tehát mi a hívek feladata?

 –Az élő tiszteletre mindenképpen szükség van, hiszen épp ezért kérjük a boldoggá-, szentté avatást. Ha ez hiányzik, akkor az egész folyamat értelmetlen. Nem csak a tisztelet ébrentartása a feladat, hanem a püspök életét a hívek számára példaként kell felmutatnunk. Olyan példa, ami ma is aktuális, ma is élő, amit lehet és érdemes követni. Tegyük föl a kérdést: mit jelent nekem Márton Áron? Nem elégséges az a válasz, ha azt mondjuk hős volt, erényes, hanem valóban példát adjon számomra tanításával, életével. Ezért is fontos mind a tárgyi, mind szellemi hagyatékának ápolása.

 A Román Akadémia adott helyt a megemlékezésnek. Ebből arra is következtethetek, hogy az egész román katolikus egyháznak fontos a boldoggá avatás?

 –Amint említettem, a szentté avatáshoz már túl kell lépni az adott egyházmegyén. Ezért is szükséges Márton Áron életét, példamutatását a magyar nyelvterületen túl is megismertetni. Nem mellékes kérdés, hogy miben példakép Márton Áron egy latin-amerikai vagy egy afrikai hívő számára. Első lépésben viszont ismerjék meg őt a román egyházmegyékben (Bukarest, Jászvásár), idézzék fel emlékezetét az erdélyi román anyanyelvű görög-katolikusok is, akikért mindig kiállt Márton Áron. Azért is a Román Akadémia adott helyt ennek a rendezvénynek, mert júniusban a román közszolgálati televízió félórás dokumentumfilmet sugárzott Márton Áronról. Ebben azt is bemutatták, hogy a püspök nem csak olyan személy volt, akit a diktatúra alatt üldöztek s nem sikerült megtörni őt, de aki szeretett minden embert, egyik vagy másik nemzethez való tartozásától, vallási hovatartozásától függetlenül. Ennek kapcsán volt lehetőség arra, hogy Márton Áronról Rómában a Román Akadémia épületében beszélhettünk. Ez pedig igazi mérföldkőnek számít.

 Hogyan tudjuk összekapcsolni a püspök emlékét a Hit évével?

 –Márton Áron utolsó, 1980. május 15-én kelt püspöki körlevelében írja: „Szeretett Híveim, mint főpásztorotok elsősorban a hitet akartam megerősíteni lelketekben, és a hithez való ragaszkodást hagyom rátok örökségül.” Márton Áron püspökségének jelentős részét a börtön, a szobafogság tette ki, és mindvégig sokan jelentettek róla. Bizonyára igaziból csak saját magára számíthatott. Ki tudja, kivel tudott bensőségesen beszélgetni… De soha nem tévesztette el az irányt, mert mindvégig a hit szilárd alapján állott. Szent Jakab apostol szavai szerint: hite működött tetteiben, cselekedetei igazolták hitét (v.ö. Jak 2,14-26). Azt példázza az élete, hogy ha erős a hitünk, akkor bármilyen körülmények közt, bármilyen vihar közepette szilárdan állunk, ahogy az a fenyőfa, amelyik Márton Áron püspöki címerében van.

 

Medveczky Attila