vissza a főoldalra

 

 

 2012.11.16. 

20 éves a brassói Reménység Háza

A diktatúra ideje alatt lebontásra ítélték a brassói református templomot

Fennállásának huszadik évfordulóját ünnepelte a brassói Reménység Háza, amely a dél-erdélyi városban református templom és magyar ház szerepét egyszerre tölti be.

 Mennyi magyar, és mennyi református magyar él jelenleg Brassóban? – kérdezem Ménessy Miklós református lelkésztől, a központ megálmodójától.

 –A legutolsó népszámlálási adatok szerint a 298 ezres Brassó városának kb. 7-7,7 százaléka teszi ki a magyar lakosságot. Gondolom, hogy 22 ezer körüli a magyarok létszáma. Ez megosztás szempontjából: a magyar római katolikusok és reformátusok létszáma nagyjából megegyezik, s őket követik az ágostai hitvallású evangélikusok, az unitáriusok, és elenyésző számban az új protestáns egyházaknak a tagjait is szaporítják a magyarjaink.

 Húsz évvel ezelőtt épült a Reménység Háza, ami egyben templom is ahol istentiszteleteket is tartanak.. Brassóban mi lett a sorsa a régebbi, Alpár Ignác által tervezett református templomnak?

 –1963-ban a kommunista diktatúra ideje alatt egyik napról a másikra lebontásra ítélték a város központjában létező, Alpár Ignác által tervezett református templomot. A templom lebontása  a brassói reformátusságban több évtizedes traumát okozott. Hibáztatták a lelkészeiket, önmagukat, a város vezetését is. Nagyváradon, amikor a Szent László Római Katolikus Templomot lebontásra ítélték, körbeülték a város lakói a templomot, és megakadályozták a rombolást. Ezt hiányolták nálunk. Talán jogosan. A kommunista vezetés, kommunista diktatúra azután egy tornatermet adott át református templomnak, amit Kós Károly átépített, tornyot emelt rá, és egy kicsit templomformát kölcsönzött neki. Brassónak végül is nem volt egyetlen egy templomnak tervezett épülete sem. Egészen 1992-ig, amikor felépült az új Reménység Háza.

 Milyen anyagi forrásból építették ezt fel? Sokan mondják Erdélyben, Vajdaságban szolgáló lelkészek, hogy nem is a felépítés a nagy tett, hanem a fenntartása, mert az, ami igazán forrást igényel.

 –A Reménység Háza építkezéséhez különböző külföldi testvérkapcsolataink alapján tudtunk anyagi hozzájárulást szerezni. A gyülekezet, a brassói reformátusok - pláne 1992-re gondolva - még inkább szegényebbek, kiszolgáltatottabbak voltak. Nem várhattunk el tőlük rendkivüli hozzájárulásokat.  A nemzetközi szolidaritás, ami az egyházon belül és a reformátusságon belül működik teremtette meg azt az anyagi hátteret, amellyel fel tudtuk építeni a Reménység Házát. A templom tulajdonképpen egy epület-komplexumot jelent, ami magába foglalja a templomtermet, ahol az istentiszteleteket tartjuk, s azon túl léteznek a konferencia termek – nem is egy, hanem különböző méretűek -, tartozik hozzá vendégház, ahol 40 embert tudunk elszállásolni; étkező, ahol nemcsak a különböző konferenciáknak a résztvevői jelennek meg, hanem ha kell esküvőt, ha kell keresztelőt, ha kell tort tudunk rendezni…Tulajdonképpen innen indul el az az attitűd, hogy az egyház, a gyülekezet abból él, amit megteremt magának. Természetesen a fenntartás mindig nehéz; tevékenységeinket egyrészt pályázati pénzekből próbáljuk megvalósítani, másrészt a külföldi testvéregyházak segítségével, és lényeges a magyar állam segítsége is. De anyagi forráshoz jutunk azzal is, hogy bérlik a termeinket, szobáinkat, konferenciák, rendezvények vagy üdülés céljából.

 Ebben a házban más erdélyi magyar felekezet is tarthat rendezvényt?

 –Természetesen. 1992-ig Brassónak nem volt olyan nagyobb létesítménye, ahol a kultúrát, a magyarságtudatot ápolhattuk volna. Ahogy többször említettem, mi nem kizárólagosságot akarunk magunknak, a magyar háznak a megnevezésére, de mindenképpen 1992-ben egy olyan folyamatot indítottunk el, ami a magyar háznak a struktúráját hordozta magában – úgy az egyházak felé ökumenikus vonalon mint a világi szféra felé. Meg kell említenem, hogy az elmúlt tizenvalahány évben nagyon szorosan működünk együtt az Apáczai Csere János Közművelődési Egyesülettel, amelyik 90%-ban szervezi a brassói kultúrát, a brassói magyarságot. Ez az egyesület a legtöbb rendezvényét a mi épületünkben tartja. Ma már oda jutottak a brassói felekezetek, hogy szinte mindegyik templomhoz „csatlakozik” egy konferenciaterem, vagy egy nagyobb tanácsterem, ahol kisebb-nagyobb rendezvényeket lebonyolítanak. A Reménység Háza pedig az elmúlt 20 évben – bizonyára infrastuktúrájának köszönhetően – vezető szerepet hordoz a város szervezésében, a város magyarságának a szervezésében. Merem hinni, hogy a Reménység Háza –  20 esztendeinek eredménye, az a számtalan díj, amivel munkánkat értékelték és minősitették egyszer a legnagyobb díjat is ki fogja érdemelni, a Máté evangélium  igérete szerint: „Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, többre bízlak ezután."

 

Medveczky Attila