vissza a főoldalra

 

 

 2012.11.30. 

460 éves a békési református gimnázium

November 8-án, csütörtökön ünnepi istentisztelet keretében kezdődött a békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium alapításának 460. évére szervezett ünnepségsorozat. Katona Gyula intézményvezető lelkész, esperes emlékezést indító gondolatait Kovács Dániel igazgató úr múltat és őseinket méltató szavai követték. Városunk polgármestere, Izsó Gábor köszöntője után iskolánk tanárai és diákjai verses-zenés irodalmi műsorral szolgáltak.

Erre a jeles alkalomra az iskolavezetés törekedett olyan diákokat meghívni, akik szakmájukban, hivatásukban jelentős sikereket értek el. Előadások keretében az iskola több ezer öregdiákja közül, Dr. Püski Levente történész, Dr. Szatmári Imre múzeumigazgató beszéltek diákéveikről, jelenlegi munkájukról, kutatási területeikről. Csüllög Ferenc, hitoktató énekelt versekkel zárta a templomi délutánt. A nap hátralévő részében azonban még sokan vettek részt sportrendezvényeken is, például a 460 m-es futáson, mely iskolánk főépülete körül zajlott.

Pénteken tovább folytatódtak az előadások. Iskolánk volt diákja, Gellén János tanár úr mesélt Szegedi Kis István iskolaalapítói tevékenységéről, Dr. Mucsi Gyula megyei tiszti főorvos elmondta, hogy miért vált számára fontossá a nép egészségügye. Ezt követően volt és  jelenlegi diákjaink zenés műsorral kedveskedtek a fiataloknak és az idősebbeknek egyaránt.

Esténként Gulácsy Lajos, Kárpátalja nyugalmazott püspöke fiatalos lelkesedéssel tartott evangelizációt a Miatyánk értelmezéséről, s kért mindenkit a Biblia naponkénti olvasására. A közel 90 éves, lágert megjárt ember vitalitása mindnyájunkat magával ragadott.

Szombaton délelőtt, a rendezvénysorozat záró ünnepségén iskolánk első egyházi osztályának lelkészei szolgáltak. Szabó Jánosnak, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöki titkárának a diákéveket felidéző gondolatai, Hunyadiné Cserge Mária lelkész meleg szavai és a Dandé András által tanított közös ének közel hozták egymáshoz almamáterünk volt és jelenlegi diákjait.

A rendezvénysorozatot a már hagyománynak tekinthető református bállal zárták.

 

(Forrás: reformatus.hu)