vissza a főoldalra

 

 

 2012.11.30. 

Velünk szemben politikai előítélet uralkodik

Valótlant állít, aki azt mondja, hogy a függetlenek az állami dotáció hiányában szűnnek meg

A kormány döntött. A Kultúráért Felelős Államtitkárságnak 2427 millió forint jut. Megtörtént az összeg részterületekre bontása. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága a döntéseket az államháztartási egyenleg biztosítása miatt hozta meg.

 Mi volt a fő szempont a felosztásnál; illetve a kiemelt, állami intézményeket, és az úgynevezett függetleneket mennyire és milyen fokon érintik a zárolások?- kérdezem L. Simon Lászlótól, a kultúráért felelős államtitkártól.  

–Beszélgetésünk elején tudatosítani kell, hogy „csak” az idei költségvetési pénzekből kellett egy bizonyos részt elvonnunk. A kormány központilag döntött arról, hogy a kényszerű zárolásokból mekkora az az összeg, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériumára terhel. Ez 17 milliárd forint, s hogy ebből mennyi esik a mi államtitkárságunkra, azt Balog Zoltán miniszter úr határozta meg a Nemzetgazdasági Minisztérium jóváhagyásával. A Nemzetgazdasági Minisztérium folyamatosan figyelemmel követi az államtitkárság költségvetését, és látta, hogy nálunk viszonylag magas volt a nem állami intézmények működésére szánt forrásmennyiség. Ezért magasabb nálunk a zárolandó összeg, mint a többi államtitkárságnál. Így jött ki az a 2,4 milliárd forint, aminek az elosztásánál lényeges szempont volt, hogy a működésükben leginkább a központi költségvetésre szoruló szervezetek támogatása a lehető legkisebb mértékben csökkenjen.

 Gondolhatunk az Országos Széchenyi Könyvtárra, vagy az Operaházra?

 –Az Operaház és a Szépművészeti Múzeum a tervezettnél jobban járt, mert az utóbbi költségvetése 250, míg az előbbié pedig 850 millió forinttal módosult volna. Mivel azonban a Magyar Nemzeti Múzeumnál korábban keletkezett, és eddig fel nem használt 777 millió forintos megtakarítás bekerült az intézkedésbe, sikerült elérni azt, hogy a Szépművészeti csak 100, az Opera pedig csak 250 millióval költhessen kevesebbet idén a tervezettnél. A fennmaradó részt szét kellett osztanunk azon forrástömegek között, amiket még nem költöttünk el. Így az általunk támogatott civil szervezetektől, nem állami tulajdonban lévő nonprofit kft.-ktől vontunk el pénzt. Mindemellett arra törekedtünk, hogy a nem önkormányzati fenntartású szervezeteket – ezek az ún. pályázatos, a korábbi VI. kategóriában lévő szervezetek, a függetlenek – ne sújtsa túlzott mértékben a zárolás, ezért a megítélt támogatásuk 2/3-át megkapják, ami összességében 500 millió forint.

 Elképzelhetőnek tartja, hogy lesz olyan intézmény, amely azért szűnik meg, mert az államháztartás egyensúlya miatt szükségesek a zárolások?

 –Állami fenntartású kulturális intézmény biztos nem szűnik meg a zárolások miatt.

 Azt látom, hogy azok a szervezetek, melyek egyesületi, alapítványi formában működnek, mintha minél magasabb, eleve, s nem pályázatokból származó állami támogatásra tartanának igényt…

 Ezt így nem fogalmazták meg, de nem is tartom támogathatónak a felvetést. Tudomásul kell venni, hogy a művészeti élet ismérve az állandó változás. Ez azt jelenti, hogy mindig születnek új, fiatalos társulatok, mások pedig befejezik munkájukat. Mindez nem csak az anyagiak miatt történik. A független társulatoknak éppen az a lényegük, hogy egy adott közösségre, tehetséges fiatalokból álló csoportra építkeznek. Ritka az a független kulturális intézmény, amelyik évi 30 millió forint állami támogatásban részesül. Senki sem gondolhatja komolyan, hogy ezek a társulatok ebből élnek. Éppen ezért valótlant állít, aki azt mondja, hogy a függetlenek azért szűnnek meg, mert az állam nem támogatja őket. Amit a tárca ad, az a működésük támogatása, ezen kívül számos produkció létrehozására pályáznak ezek a szervezetek, és nyernek is el további állami forrásokat. Tehát az egész folyamat sokkal összetettebb annál, mint amit hangoztatnak, hogy az állam tönkre akarja tenni a függetleneket. Hangsúlyozom: nincs ilyen szándékunk. Abban vagyunk érdekeltek, hogy sokszínű és változatos legyen a magyar kultúra. Nagyon sok olyan ún. független szereplőt ismerek, aki nem szólal meg a mostani vitában, mert azt méltatlannak találja, és olyanokról is tudok, akik politikailag inkább minket támogatnak. A hangoskodók szava, véleménye természetesen több helyre eljut.

 Ön nemrég a következőt jelentette ki: „az elmúlt húsz évben mindig kevesebb pénzt fordítottak a kultúrára, mint amennyit az érintettek szerettek volna, másrészt mindig többet költöttek a kultúrára, mint amennyi valójában rendelkezésre állt.” A kijelentés első fele teljesen világos, mert arra még nem volt precedens, hogy a kultúraközvetítő intézmények vezetői a támogatásokkal teljesen elégedettek lettek volna, no de miként értelmezzük a továbbiakat?

 –Mindez a megállapítás nem csak a kultúra érvényes. Jó példa erre, amikor egy kistelepülésen uszodát építenek, de arra nem gondolnak, azt fenn is kell tartani. Szeretnénk, ha a kultúrára, a sportra, az egészségre még több pénz jutna – ez így is lehetne, ha nem kéne 1000 milliárdot a szocialista kormány által felhalmozott adósság kamattörlesztésére fordítani –, és ez jogos igény is egyben. De jelenleg nincs több pénz a kultúrára, és az elmúlt két évtizedben az is hozzájárult az eladósodáshoz, hogy többet költöttünk annál, mint amennyi ténylegesen a rendelkezésünkre állt.

 A múlt héten beszélgettem a Fővárosi Nagycirkusz igazgatójával, aki elmondta, hogy tudomásul veszi azt, hogy kevesebb pénzből kell gazdálkodniuk, de nem engednek a színvonalból, és arra törekednek, hogy bemutassák a hazai közönségnek a magyar világszámokat. Mennyire jellemző ez a hozzáállás?

 –Nagyon eltérőek a reakciók, mert a bennünket támadóknál sokszor a politikai előítélet a domináns. Bírálóink politikai indulatai rendre felülkerekednek a szakmai álláspontokon, és messze túlmutatnak a kultúrpolitikán.

 

Medveczky Attila