vissza a főoldalra

 

 

 2013.04.12. 

Ágoston András: Szerbia történelmi döntés előtt

Általános volt a vélemény, hogy április 2-án Brüsszelben Catherine Ashton, EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének patronátusa alatt Szerbia és Koszovó miniszterelnökei dűlőre viszik a dolgot, és rendezik a volt szerbiai tartomány önállóságának egyoldalú kikiáltása után előállt helyzetet. Annál is inkább, hiszen Koszovót az Egyesült Nemzetek és az EU egyre több tagállama ismeri el, s területén a NATO-bombázások, 1999 óta Szerbia főhatalma nem érvényesül. A Brüsszelben megtartott nyolc sikertelen összejövetel után Catherine Ashton kijelentette, nem lesz folytatás. Felszólította az érdekelteket, hogy a belgrádi és a prishtinai belső egyeztetések lebonyolítása után a vezetők mihamarabb értesítsék végleges álláspontjukról. A főképviselő közben készíti a beszámolót az Európai Tanács április 16-i összejövetelére. Ha addig a két balkáni politikai rivális előbb a saját körben, majd egymás között, nem tud zöld ágra vergődni, akkor az unióban akár két évre is lekerül a napirendről Szerbia EU-csatlakozási tárgyalásainak kezdetét jelző dátum meghatározása. Nem lehet két dolgot nem észrevenni. Az egyik, hogy Koszovó miniszterelnöke, nem vállalva további kompromisszumokat, kitartott az Ahtisaari-tervben meghatározott szerb autonómia mellett. A másik, hogy Szerbia az EU-csatlakozási dátum ígéretének bűvöltében, hallgatólagosan elfogadta Koszovó állam létét, de volt tartományában a szerbek számára, az általuk lakott területeken állami attribútumokkal felruházott autonómiát követelt.  Ha ezt a „kompromisszumos javaslatot” Thaci elfogadta volna, az EU főtárgyaló meg nem ellenzi, Szerbia lényegében megtarthatta volna, ha szuverenitását nem is, de a szerblakta területek feletti jelentős befolyását. Ez az ötlet Koszovó számára teljeséggel elfogadhatatlannak bizonyult.

Még egy fontos tény. Abból, hogy a brüsszeli találkozók folyamán Dacic előtt mindig papírhalmaz állt, Thaci viszont egyenes derékkal, kezét az asztalon nyugtatva egyetlen papír nélkül tárgyalt, semmiképpen sem az következik, mintha a koszovói miniszterelnök olyan okos volna, a szerb meg folyton segítségre szorul. Szó sincs róla. Ez a helyzet csak úgy alakulhatott ki, hogy Catherine Ashton a koszovói vezető magatartását, a nyilvánosan nem is, de hallgatólagosan bizony, elfogadta. A tényekhez tartozik, hogy szerbiai államvezetésen belül legalább egy részvevő Aleksandar Vucsity, a vezető Szerbiai Haladó Párt (SNS) elnöke mintha hajlana arra, hogy beadja a derekát, s Szerbiát végleg elindítsa az EU felé. Nem lehetett véletlen, hogy mind az EU, mind Amerika felelős képviselői szorgalmazták, legyen ő is jelen az utolsó, nyolcadik brüsszeli találkozón. A szerb kormány miniszterelnökének első helyettese el is ment Brüsszelbe, de ott az egész szerb küldöttség végül egységesen utasította el az ultimátumot. Vagy továbbra is úgy tesz, mintha a brüsszeli tárgyalásokon kompromisszummal, nem pedig ultimátummal került volna szembe, s a legszűkebb állami vezetés konzultációi során egységet hoz létre. Ez esetben, Ashton asszonynak napokon belül megküldhetik a pozitív, vagy a negatív választ. Ha a vezetői csúcson most se alakul ki egység, akkor baj van. Ebben az esetben a legfontosabb kérdésekre csak a további esetleg nagy feszültségekkel járó fejlemények adhatnak majd választ. Szerbia mindenképpen történelmi döntés előtt áll. Ami biztos: Koszovót nem kaphatja vissza. A Koszovóban élő szerbek pedig, nem kaphatnak jogot arra, hogy csakúgy, mint Bosznia-Hercegovinában, a daytoni békeszerződést követően, gyakorlatilag államuk legyen az államban. A nemzetköziek Koszovót Szerbiáról egyelőre nem kívánják nyílt hatalmi döntéssel leválasztani. A lemondásra vonatkozó döntést, immár szorító határidő nélkül Szerbiára bízzák. Szerbia vagy lemond Koszovóról, s továbbra is megtagadja a formális elismerését, vagy belép az egyre ellenségesebb ismeretlenbe.

 

(VMDP-hírlevél)