vissza a főoldalra

 

 

 2013.04.12. 

Kozmosz a vásznon

A falvakban még él az az ősi tudás, amit nem szorított háttérbe a felszínesség és a szakbarbárság

Porkoláb Sándor festőművész 1936-ban született Derecskén. Tanulmányait a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán fejezte be 1959-ben. Harmadéves egyetemista korától fest naiv, majd posztimpresszionista, pointillista stílusban. Különös geometriai jeleinek rendszerbe szerkesztett formái mandalákra emlékeztetnek. Kompozíciói olykor Vasarely műveivel mutatnak rokonságot, de nála az optikai hatás nem cél. A mandalákra, napkeresztekre emlékeztető alkotásaival a világ egységét próbálja képi eszközökkel megfogalmazni. Az ember és az univerzum összefüggését kutatja, a végtelen tér érzetének megalkotására törekszik, művein feltűnik az ősi térszemléletre utaló kozmoszdiagram, körbefutó halak, térgörbék formájában (pl.: Négy szín a térben). Porkoláb Sándor vizuális nyelvének minden eleme egy-egy színdinamikai és színpszichológiai kísérlet. A Hungária 24. művészcsoportnak volt a tagja. 1977-ben bronz plakettet kapott hangszerkészítés kategóriában.

Fontosabb kiállítások:

Egyéniek: Eötvös Klub (1970); Derecske, Szülőföld (1973); Ferencvárosi Pincegaléria (1975); Hajdúszoboszlói Kisgaléria (1977); Magyar Építőművészek Szövetsége (1984); Fészek Klub, Herman Terem (1987), Árkád Galéria (2009.)

Kollektív: A népművészet szellemében, Kecskemét (1980); A népművészet szellemében, Baja (1981); A grafikától a lézerig (1982); Téli tárlat, Műcsarnok (1989); Kép, Műcsarnok (1990); Ősiség, modernség, Szombathely (1992); Hungaria 24, Debrecen (1993); Európa elrablása, Vigadó Galéria (1994); Nyári tárlat, Szeged (1994).

Külföldi: Eger – Pori (Finnország), akvarell (1986); Világkiállítás Minta Triennálé, Műcsarnok (1988). Mezei Ottó művészettörténész így írt munkásságáról „Rendszerbe foglalt jelek” címen: „a kozmoszdiagram számos nép és kultúra művészetéből ismeretes. A létrejötte minden esetben a szokványos sémáktól nem befolyásolt, az ember szűk határain messze túltekintő ősi térszemléletre, eszmei tér-, idő- és világfelfogásra vall, ami az ugyancsak ősi eredetű kultikus tevékenységekben is kifejezésre jutott. Szerkezetileg hasonló jellegű kozmoszdiagramra bukkanhatunk a távol-keleti, például a hindu, az egyiptomi és a trák művészetben, s természetszerűen minden korok és helyek népművészetében…Amíg Vasarelly a vonal együttesek majdnem hogy sokszerű hatására, a szemünk teherbírására, a formák és a színek látványos térhatására apellál, és amíg Albers az átlós és vízszintes fonalhálózatot kizárólag a lehetetlen formák előállítására használja fel, Porkolábot gyökeresen más elgondolás vezeti. Látszólag ő sem áll ellen annak, hogy a kettős olvasatú formák létrejöjjenek, de ezt nem célként, programként tűzi ki, mint Vasarelly. Az optikai illúzió melléktermékként jelentkezik, az alkalmazott módszerből következik.”

 Apja géplakatosmester volt, s ön gépészmérnöki diplomát szerzett. Miből lesz a cserebogár, illetve a festőművész?

 –Teljesen természetesnek tűnt, hogy követem apámat a műszaki pályán. Már gyermekkoromban segédkeznem kellett a réz permetező gépek forrasztásánál, tűzhelyek szegecselésénél. Visszagondolva a falusi gyermekkori évekre, ekkor jegyeztem el magam a képzőművészettel. A polgári iskolában nagyon jó rajztanárunk volt, aki igyekezett a valódi életet becsempészni a rajztáblákra. A polgári iskola elvégzése után a Gépipari Technikum, majd a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem következett. A nyári szünetekben egy hónap nyári gyakorlatra mentünk nagyobb gyárakba, pl. a Csepel Művekbe, a Ganz-MÁVAG –hoz. Az évközi elméleti oktatás után belecsöppentünk a gyár zajos, poros, fárasztó légkörébe. Számomra kiábrándító volt.

 Úgy döntöttem, hogy hét évet dolgozom mérnökként,és további életemet művészettel töltöm

 Nem tartották társai csodabogárnak, amiért ilyen művészeti hobbija van?

 –Ez akkor még nem volt annyira nyilvánvaló, és nem is hirdettem mindenki számára azt, hogy mi foglalkoztat. Az egyetemen volt képzőművész kör. Harmadéves voltam, amikor először ellátogattam. Kikapcsolódást jelentett formákkal és színekkel foglalkozni, és nem kellett négyzetre emelni, gyököt vonni, interpolálni, reciprokot venni stb. A műtermi gipszfejrajzolás mellett inkább a tájban szerettem dolgozni. Ugyanakkor a kollégák is szívesen vették, ha rajzolom vagy olajjal festem őket. Miskolcon képzőművészeti előadás-sorozatok voltak, melyeket szívesen látogattam. Az itteni festők, grafikusok –Csabai Kálmán, Vati József, Feledi Gyula – tartották őket. Harmadéves hallgató voltam, amikor úgy döntöttem, hogy hét évet fogok dolgozni a szakmámban –mint mérnök–, és aztán további életemet művészettel fogom eltölteni. Ez így is történt. 1959 májusában Budapestre, az Egyesült Izzó szerszámszerkesztési osztályára jöttem dolgozni. Az Izzóban működött képzőművész kör. Beléptem, így módomban állt aktrajzokat, figurákat rajzolni. Szabadidőmben, szombat, vasárnap mindig festettem. Ezenkívül még felkerestem a Dési Huber Kört, és sokáig tagja voltam a Vasas Központi Képzőművész Körnek is. Ott Balogh András, Dombrovszky László festőművészek tanítottak. Nekik mutattam meg festményeimet, hogy bírálják el azokat. Az 1948-ban alapított Dési Huber István Képzőművész Kör a budapesti képzőművész műhelyek között az egyik legjelentősebb képző hellyé vált az elmúlt több mint fél évszázadban. A Vasasé viszont nagyon gazdag szakkör volt, és azért jártunk főleg oda, mert adtak bőven anyagokat. Az amatőr szakkörök időnként kiállításokat szerveztek, ezeken rendszeresen szerepeltem. A Vasas Kör jóvoltából pedig 20 éven keresztül vehettem részt a Tokaji Művésztelepen. Egyszer addig ügyeskedtem, míg Tokajon sikerült ladikot szereznem, és akkor én lettem a révész. Történt, hogy Bak Imre festőművész felrótta nekem, hogy nem tanítottam meg őt evezni. Azt feleltem neki, engem sem tanított meg senki rá. Aztán megmagyaráztam neki, hogy előbb lapjával, majd élivel kell evezni.

 Mely stílusok álltak igazán közel önhöz?

 –Az impresszionista és posztimpresszionista irányzatok hatottak rám a legerősebben. Leginkább Van Gogh, de később Cézanne. Az ő albumukat tanulmányoztam. Az elsőt egy papnak készülő barátom vette ki számomra a debreceni egyetem könyvtárából. Magyar festők közül Rippl-Rónai, Szinyei, Derkovits, később pedig Csontváry. Festettem akvarellel és olajjal egyformán. Meg kellett találni az idő, a tér kapcsolatát, a kompozíciót, amely a változót és az állandót egyidejűleg megjeleníti. Ebben nagy segítségemre volt a keleti tanokkal való ismerkedés. Végül eljutottam a képek belülről építkező egy magból kialakuló építéséhez.

 Befejezte a mérnökséget; azután hol dolgozott?

 – A televíziónál lettem segédmunkás. Tetszett, hogy lehet úgy is dolgozni, hogy az embernek nem kell gondolkodnia, nincs felelősség, csak jár a két keze. Szigorúan ügyeltem arra, hogy 100 óránál többet ne dolgozzak egy hónapban, mert különben nem tudtam volna ilyen sok képet festeni. A gondolataimat ugyanis a festészet kötötte le. Szüleimnek nagyon nem tetszett, hogy abbahagytam a szakmát, édesanyám csak így címezte nekem a leveleket: Porkoláb Sándor, okleveles gépészmérnök részére.

 A cél világos: megtalálni a kapcsolatot a kozmikus jelenségek között.

 Igen sok festményén a népművészet alapmotívumai fedezhetők föl.

 –Azt kutattam, át lehet-e tenni képbe alapészleleteket, mondjuk az eget, a földet, a csillagokat. Ezt próbáltam egyszerű eszközökkel, vonallal, felülettel, motívumokkal, például a rendszeresen visszatérő kapumotívummal megvalósítani. Találkozik a négyszög és a kör szimbóluma, mely a magyar néplélekben is fontos motívum. Lükő Gábor azt állítja, hogy a magyarok egymás föléhelyezett képekben gondolkodnak. Lükő szerint az „egészről” is képet kell nyernünk, ha kulturális örökségünk fenntartó és megújító közösségeihez közelebb szeretnénk kerülni, s a kultúrateremtő és kultúraátadó embert jobban meg szeretnénk ismerni. Ezért nem híve a tudomány feldarabolásának, a szaktudományok határ nélküli specializációjának, mert ezáltal gyakran éppen azok az összefüggések maradnak láthatatlanok, amelyek csak a kultúra egészének szintetikus és összehasonlító tanulmányozásával tárhatók fel. Hajdúszoboszlón volt egy ünnepi kiállítás, amin a népművészetből ihletett sorozatot mutattam be, és bizony a falusi bácsik mind tudták, miről is van szó. Mert bennük még él az az ősi tudás, amit nem szorított háttérbe a mai felszínesség, vagy a szakbarbárság. Nekik nem kellett elmagyarázni a képeket, hiszen azokban ott vannak a régi jelképek. Így az életfa, vagy pedig a napkereszt. A festményeknek belső világításuk van, s előttük látható a hálószerű szerkezet. Szándékosan nem úgy indultam el, hogy népművészetet csinálok, hiszen az képtelenség lenne. Régi formák térnek vissza a mába. A kozmoszra visszatérve: tudjuk, az érzékszerveink által tapasztaltak segítséget nyújthatnak a természeti alakzatok, a természeti rend összefüggéseinek befogadásához, megismeréséhez, feldolgozásához, végső soron a velük való azonosuláshoz. A képalkotás célja sem csupán absztrakciók felvonultatása, bemutatása, hanem inkább a tartalmi tartományok felfedése a láttató látvány és a képi szimbólumok segítségével. Hiszen a képi absztrakció a fogalmi gondolkodás kifejeződése, materializálódása. Ezért a festő, jó esetben, megtalálja azt a biztos pontot, ahonnan kiindulva a képi megjelenítés magában hordozza annak tartalmát, mondanivalóját, üzenetét is. Ehhez az szükséges, hogy az alkotó felismerje az általa fontosnak, érdekesnek tartott jelenségek materiális és szellemi egységét, a kozmikus összefüggéseket. A kozmosz dimenziói és rendszerei tárják fel itt végtelen lényüket, a folyamatosan változó és végtelenné összeálló lét összefüggéseinek bemutatása zajlik. A cél világos: megtalálni a kapcsolatot a kozmikus jelenségek között. Mondják, eme rendszerek felfedése, leírása, bemutatása egyoldalúan, csupán fizikai, természettudományos, avagy elméleti matematikai módszerekkel ellenkezik az alkotó, teremtő képzelettel és a teremtő szellemi energiával. Pedig nem erről van szó. Minden egyes művész teremteni szeretne, s meg akarja mutatni a világnak a saját kozmoszát. A kozmosz nélkülözhetetlen eleme a rend. És ez a rend mindig megjelenik a képeimen. Egységből indulok ki, és bármit is teszek, ott a rendszer, az én saját világegyetemem. Aki pedig mindezt követni akarja, az ezzel a módszerrel a saját kozmoszát, annak egy részletét viszi majd a vászonra. Gondoljunk bele, hogy a sejtek is miként épülnek fel. Ilyen rendszere van a zenének is, de ez hamar „elillan”.

 Készít vázlatot, mielőtt nekifogna a festéshez?

 –A tájképekhez nem, de az úgynevezett kozmosz-képeket illetően készítek vázlatokat. Két vázlatfüzetem is van. Bizonyos sémákat rajzolok fel benne. Hét, illetve kilenc színt használok, s megvan a magam színrendszere. Olyan vázlatokról, képekről van szó, melyek elsődlegesen nem az érzelemhez szólnak. A kiindulási pont, hogy minden atomokból áll össze, s miért ne teremthetnék én is…De miből is lehet alkotni? Színekből. S a színek miből állnak össze? Pontokból, vagy kis négyzetekből. Elkezdtem tehát így kis négyzetekből összerakni a képeimet, és így úgynevezett négydimenziós kockák jönnek létre. A negyedik dimenzió a tárgyak olyan kiterjedése, mely merőleges a másik három térdimenzióra. A három dimenzióban a három lehetséges irány: szélesség, hosszúság –vagy mélység – és magasság, melyekre a hétköznapi nyelvben a fel/le, balra/jobbra és előre/hátra fogalmakkal hivatkozunk. A négy térdimenziójú teret elképzelni nagyon nehéz, de matematikailag és grafikusan jól szemléltethető. Az ember szeme hozzászokott a köztes, a látható világhoz. Egyszer az Almássy Téri Szabadidőközpontban rendeztek nekem kiállítást hasonló képekből. Bejöttek oda orosz vegyészmérnökök, és lenyűgözte őket a festményeim. Ők ugyanis hozzá vannak ahhoz szokva, hogy belenéznek egy mikroszkópba, és látják a sejtek szerveződését. De nem kell mikroszkópot venni, mert elég, ha felnézünk a csillagos égre, és láthatjuk a szerveződést. Aki a mindennapos tárgyakhoz van hozzászokva, sokkal nehezebben érti meg ezeket a képeket, de mindettől független hatással vannak ezek mindenkire. Mert szépek, megfelelő távolságból hatásosak, és gyönyörű kisugárzásuk van. Ettől függetlenül gyakran megkérdezik azt: mi ez? S ezt hosszadalmas megmagyarázni. De azt látják, rendszer van benne. Én mindig kiválasztok egy egységet, és azt viszem fel a vászonra. De ez az egységet meg lehet sokszorozni, annyiszor, ahányszor gondoljuk. A ma élő alkotók zöme zűrzavaros dolgot próbál festeni. Vagy olyan figurális képeket hoznak létre, melyeken elborzasztó figurák vannak. A magukat modernnek mondó festők pedig káoszt visznek fel a vászonra. A lényeg esetünkben nem az, hogy ki hányasra vizsgázott, hogy kinek milyen a diplomája, hanem: nyitott, tiszta legyen a lelke.

 Vannak még olyan festők, akik ilyen szerkesztett, szervezett képekkel foglalkoznak?  

–Kettőről tudok: Rákóczy Gizelláról és F. Farkas Tamásról. Az előbbi a geometrikus motívumokból álló, szisztematikus-variációs képeit egyetlen kiinduló formából fejleszti ki, bizonyos szabályszerűségek szerint. Az utóbbi pedig erőteljes színvilágú síkokat és alakzatokat hoz létre, illetve az éles kontúrú alakzatok közti felületeket véletlenszerű mintázattal tölti ki. Ezt a máig tartó periódusát gyakran nevezi „posztabsztrakciónak” is. Volt is olyan kiállítás, ahol együtt szerepeltem velük.

 Úgy olvastam, hogy Korniss Dezső festőművész is kedvelte az ön képeit.

 –Így van, és a Ferencvárosi Pincegalériában ő rendezte a kiállításomat. Jó barátja voltam Veszelszky Béla festőművésznek és azt mondta, Korniss szeret kiállításokat rendezni, s megkérem rá, a te festményeidet is mutassa be. Az első kiállításomat viszont az Eötvös Klubban Szij Béla művészettörténész nyitotta meg. Ő a Magyar Nemzeti Galériában dolgozott. Mint a festészeti osztály munkatársa elmélyült kutatást folytatott Berény Róbert, Egry József, Gulácsy Lajos és Kádár Béla életművének megismerésére. Szíj Béla később egy szentendrei kiállításomat is megnyitotta, és azzal kezdte: „Porkoláb sokkal jobb képeket fest annál, mint amit itt láthatnak.” Holott elsőnek az ember nem is gondolná, hogy szerkesztett képeim milyen jól tudtak abban a rusztikus térben megnyilvánulni. Aztán az első nemzetközi minta triennálén is szerepelt az egyik képem. Ki is tették az album címoldalára, de én mégsem nem kaptam semmilyen díjat.

 Megrendelésre szokott festeni?

 –Megrendelésre négyszer festettem – egyszer, amikor portás voltam a honvédségnél, azt kérték, fessek gémeskutat –; mert én saját kedvtelésemre, gyönyörűségemre festek. Lakásomban több száz festmény van, de egyik sem megrendelésre készült. Sőt már nem is festek 120x100 cm-es képeket, mert nem tudom raktározni azokat.

 Tehát nem a festészetből élt meg.

 –Festészetből csak nagyon kevesen tudtak megélni, azok, akiket felkapott a politika, akik mögött valamilyen érdekcsoport állt. Amiből pénzt kerestem, azok a folyóiratokban megjelent rajzok voltak.

 Azt mondják, hogy főleg nonfiguratív képeket fest.

 –Ez így nem igaz, hiszen több tájképet, csendéletet is festettem. Sőt tájképet mind a mai napig festek, s azok a szabadban készülnek. Nyaranta sokat tartózkodom Kisorosziban, s nagyon szeretem a természetet, főleg a folyókat, partokat. A másik képem, a retro-őrülteknek lehet igazán nagy érték, mert a Fény utcai piacot ábrázolja. Mondják is, hogy adjam el, de erről szó sem lehet! Nem vagyok kifejezetten nonfiguratív művész, hiszen szobraim is mind figurálisok. A sajnos elég korán meghalt szobrászhoz, Deák Lászlóhoz jártam mintázást tanulni. Ő főleg fejszobrokat, portrékat és sporttárgyú szobrokat mintázott realista stílusban. De kevés szobrom készült, mert festeni mindig is jobban szerettem.

 Lefestette a tájakat, de az ipari civilizációt is.

 –Az ipari civilizáció nem jó az ember számára, de mégis szükségszerű a létrejötte. Ahol sok az ember, felvetődik a kérdés, hogy történik az ellátásuk. S ez vezetett az iparosodáshoz.

 Csináltam 150 furulyát, vitték azokat még Amerikába is

 Érdekes az úgynevezett kapu-sorozata.

 –Ami szintén a népművészethez kapcsolódik. Az ajtók jelentik a földet, míg a félkörív az eget. A T-alakzat feletti szürke félkör a születést jelképezni. Míg a függőleges vonal nem más, mint az égig érő fa.

 Mintázott, festett, sőt hangszert is készített.

 –A hatvanas években nagy divat volt a népi hangszerkészítés. Csináltam 150 furulyát, vitték Amerikába is. Koltay Gergely akkor Sebőékkel volt együtt, és arra kért, csináljak neki egy dudához sípszárat. Egy évig kínlódtam, de összehoztam. Ifj. Csóri Sándor részére készítettem az első komoly dudámat. Ezek nem reneszánsz dudák, hanem magyarok, kettő sípszárral és két oktávval. Készítettem én facimbalmot is egy könyv ábrája alapján az Állami Népi Együttesnek. A furulyákat viszont saját magam készítettem el, senki sem mutatta meg nekem, mi a módja. Vettem egy gép által készített furulyát, és azt próbáltam meg „átültetni” fába.

 Nem lett volna jobb mesterség a hangszerkészítés?

 –Mindez nagy munka volt, és számomra a festészet volt az első. Míg fiatal az ember, azt hiszi, hogy felelőtlenül játszhat az idővel. Mindenre van idő, de aztán 40 éve kortól már érezzük, hogy gyorsabban telnek a napok.

 Melyik technika az, amit szívesen alkalmaz?

 –Most főleg akvarell –technikával festek. Erre az az jellemző, hogy tíz képemből 2-3 ami igazán jó, a többi kicsit szürkébb, azokat nem tartom meg. Említettük már a tervezést. Anno az egyetemen mondta egyik tanárom: maguk úgy kezdenek el tervezni, hogy húznak egy vonalat, s azt aztán kiradírozzák. Később jöttem rá, hogy igaza volt neki, de azért, mert a vonal meghúzásával mértük föl azt, hogy kell a papíron elhelyezni a dolgokat ahhoz, hogy minden elférjen.

 A festészethez gondolatiság szükség. Mostanában mi foglalkoztatja?

 –Többek közt az, milyen hatással van az emberekre a szervezettség és az üresség. Szeretem a szimmetriát, a rendet, a dinamizmust.

 

Medveczky Attila