vissza a főoldalra

 

 

 2013.04.12. 

Ferenc pápa első kuriális kinevezése

Az új pápa első kuriális pozíciót érintő személyi döntését április 6-án hozta, mikor a ferencesek generális miniszterét, José Rodríguez Carballót a szerzetesi élet kérdéseivel foglalkozó szentszéki hivatal második emberévé, vagyis titkárává és egyúttal belcastrói címzetes érsekké nevezte ki.

Ferenc pápa székfoglalása után valamennyi kuriális hivatal vezetőjét és helyettes vezetőjét „további intézkedésig” megerősítette pozíciójában. A Szerzetesi Kongregáció titkári széke azonban 2012 októbere óta betöltetlen volt, miután a korábbi titkárt, Joseph William Tobin redemptorista érseket XVI. Benedek indianapolisi érsekké nevezte ki.

José Rodríguez Carballo a spanyolrszági Lodoselóban született 1953-ban. A compostelai ferences kisszeminárium növendéke lett 1964-ben. A noviciátus elvégzése után 1971-ben tett egyszerű fogadalmat. Compostelában és Jeruzsálemben végezte teológiai tanulmányait. 1976-ban szerzett tudományos fokozatot, örökfogadalmat Názáretben tett, és 1977-ben Jeruzsálemben szentelték pappá. A Szentföldön és a római pápai biblikus intézetben további tanulmányokat folytatott, majd visszatért Compostelába. Különböző rendi beosztások és teológiai tanárság után 1992-ben tartományfőnökké választották, majd 1993-tól az európai ferences provinciálisok uniójának is elnöke lett. 1997-ben definitorként bekerült a rend római vezetésébe. Elsősorban nevelési és képzési kérdésekkel, valamint a rend római egyetemének ügyeivel foglalkozott.

Legfőbb rendi elöljárónak, vagyis miniszter generálisnak 2003-ban választották meg először, majd mandátuma lejártával 2009-ben másodszor is. Tagja lett a Hitterjesztési és a Szerzetesi Kongregációnak, valamint részt vett a püspöki szinódusok munkájában. A közel 15 ezer tagot számláló ferences rend sok provinciájába ellátogatott. Két évvel ezelőtt részt vett a csíksomlyói pünkösdi búcsún is. Számos publikációja van a szerzetesi élet, a pasztorálteológia és a szentírástudomány témakörében.

 

(forrás: ferences.hu)