vissza a főoldalra

 

 

 2013.04.19. 

Célunk a jogalkalmazás könnyítése

A belső ellentmondásokat, az eltérő szóhasználatokat, az eltérő dogmatikai hozzáállásokat szeretnénk megszüntetni a Fehér Könyv által

Az új Polgári törvénykönyvben szereplő legfontosabb változásokat is összefoglalja a társadalmi vitára bocsátott Fehér Könyv. Dr. Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára elmondta, hogy főleg a belső ellentmondásokat, az eltérő szóhasználatokat, az eltérő dogmatikai hozzáállásokat szeretnék megszüntetni a Fehér Könyv kiadásával.

 Társadalmi vitára bocsátották az ún. Fehér Könyvet, az új Ptk. megalkotását segítő dokumentumcsomagot. Miért van szükség a Fehér könyvre és kiknek az észrevételeire számítanak a társadalmi vita során?

 –Február 11-én fogadta el az országgyűlés az új Polgári törvénykönyvet, az ezt követő  2014. március 15-éig tartó felkészülési időszakban, elsősorban a jogalkalmazóknak fel kell készülni a Ptk. alkalmazására. Ezért fontos, hogy amikor jövő év márciusában hatályba lép, akkor már ismertté váljon a jogszabály, másrészt más törvények és az alacsonyabb szintű jogszabályok ne legyenek ellentétben az új Ptk-val. Tehát a belső ellentmondásokat, az eltérő szóhasználatokat, az eltérő dogmatikai hozzáállásokat szeretnénk megszüntetni a Fehér Könyv által végzett munkával. Ez a dokumentumgyűjtemény első sorban a minisztériumoknak, jogszabályalkotóknak, és a jogalkalmazók szervezeteinek szól, hogy ők jobban megismerjék az új Ptk legfontosabb rendelkezéseit. Az is cél, hogy javaslatok szülessenek, mely jogszabályokat kell módosítani az új Ptk értelmében. Három alapelvet szögeztünk le, az egyik a magánjog zavartalanságának biztosítása. A másik a szükségesség elve: csak annyi jogszabályt módosítsunk, amennyit feltétlenül szükséges, hogy ne legyen bürokratikus, túlburjánzó a jogalkotás. A harmadik a jogalkalmazás tájékozottságának és hatékonyságának az irányelve, hogy a jogalkalmazók már most minél jobban belefolyhassanak a jogalkalmazói munkába. Az már most egyértelmű, hogy új törvényt kell hozni a támogatott döntéshozatalra – ami új ptk-s jogintézmény – , ahogy a hitelbiztosítéki nyilvántartásokra is, de módosítani kell a lakástörvényt a helyiségbérlet szabályának megváltozásával kapcsolatban, és a különböző nyilvántartási szabályokat – tehát elég sok törvény és kormányrendelet változik majd az új, 1600 paragrafust tartalmazó, Polgári törvénykönyv nyomán.

 A konzultációs időszak április 16-áig tart. Az ellenzék szerint ez igen rövid idő ahhoz, hogy az érintettek átolvassák a Fehér könyvet, és reagáljanak is rá.

 –Harminchárom oldalról van szó, tehát nem egy terjengős kiadványról, ráadásul a dokumentumgyűjtemény nagy része az új Ptk ismertetése. Mi mindössze azt várjuk azoktól, akik véleményt akarnak nyilvánítani: nevezzék meg, mely jogszabályokat gondolják módosítandónak az általunk felsoroltakon kívül. Azt is közöljük egyfajta tartalomjegyzék szintjén a Fehér könyvben, hogy milyen törvényeket szeretnénk módosítani idén ősszel és jövő tavasszal. Mindez után egyeztetünk külön-külön a törvényekről is.

 Miként dolgozzák föl az észrevételeket?

 –Elsősorban a többi tárca tudja megnevezni, hogy saját ágazatuk szakjogszabályai közül melyik függ össze az új Ptk. rendelkezéseivel, és azokat kell-e módosítani. Természetesen vannak olyan jogszabályok, melyeket a KIM hoz meg, de sok esetben csak koordinálja a tárcák jogalkotási tevékenységét.

 Javaslatot tesznek több, a jogalkalmazás megkönnyítését szolgáló kiegészítő eszközre is. Ezek között van a kamat-, illetve tartozáskalkulátor kifejlesztése. Minderre miért van szükség?

 – A tervek szerint mindenki számára hozzáférhető program lenne a kamat-, és tartozáskalkulátor a kormányzati honlapon, ami a jogalkalmazást könnyítené, s ezáltal csökkentené a bíróságok terheltségét. Hiszen sok esetben az jelenti a gondot, hogy nem mindenki ugyanúgy számolja ki a törlesztő részleteket, vagy a havi tartásdíj összegét. Ha mindenki egyazon alkalmazást használ, akkor nem lehet vita a számításban. Ha nem állapodnak meg a felek külön kamatban, akkor az alapkamatot beépíti a számítási képletbe a program. Azt sem tudja mindenki, mennyi az a fogyasztói árindex növekedés, amivel a tartásdíj összegét, visszamenőlegesen január 1-jétől minden évben növelni kell. Ebben is segít ez a program. Tehát a kalkulátorok perbeli alkalmazása jelentősen könnyítené a felek és a bíróság helyzetét.

 

Medveczky Attila