vissza a főoldalra

 

 

 2013.08.23. 

Útkeresés az SDG-ben

Vajon a megváltozott világban ugyanaz az a küldetése a Soli Deo Gloria Református Diákmozgalomnak (SDG), mint hetven évvel ezelőtt volt? Többek között ezen gondolkodott Katona Viktor, a szervezet mostani elnöke, akit az általuk rendezett MIGeneRÁCIó konferencián kérdeztük.

 A konferencia témája a migráció, amit a mai fiatalságot érintő egyik legégetőbb kérdésnek tartotok. Mi az, ami még szintén jelentős téma lehet?

Ami bennünket izgatott még, az a világválság, a fenntartható fejlődés problematikája. Versenyzett a migráció témakörével. Arra akartunk választ találni, hova halad a világ, s a pénzügyi összeomlás, az olajválság mennyire fenyegető. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ezek csak riogatások. Volt egy olyan elképzelésünk, hogy az egyik napot az egyik, míg a másik napot a másik témának szánjuk. Aztán úgy döntöttünk, nem osztjuk meg a konferenciát. Végül azért tettük le a voksunkat a migráció mellett, mert a fenntartható fejlődés már nagyon sok konferencián szerepelt, kidolgozott tematikával rendelkezik. Úgy ítéltük meg, így nagyobb mozgásterünk lesz, valami újabbat tudunk hozni.

 Szellemiségében szeretnétek a sorsfordító '43-as MAGYAR ÉLET konferenciának emléket állítani. Mi az, amit tovább akartok vinni az SDG akkori filozófiájából?

A nyitottságot. Amikor elkezdtük szervezni a konferenciát, igyekeztünk a résztvevők és az előadók körébe minél többeket meghívni: protestánst, katolikust, nem keresztyént egyaránt, valamint meginvitáltuk a mai magyar politikai pártok egy-egy képviselőjét is. Nem akarunk egyoldalúak lenni. Az a hagyomány is fontos volt, hogy bár a MIGeneRÁCIÓ konferencián nincsenek Bibliakörök, legyen lehetőség hitbéli alkalmakra is. Ezért tartunk mindennap áhítatokat.

 A hetven évvel ezelőtti találkozót átjárta a politika, ti is hívtatok politikusokat. Mennyire kell egy egyházhoz köthető szervezetnek politizálnia?

Nem nagyon szoktunk politizálni, ennek ellenére úgy éreztük, hogy a konferencián meg kell jelennie a politikának. Fontos hangsúlyozni, hogy ezzel nem a pártpolitikát akarjuk erősíteni. A képviselőknek arra adtunk lehetőséget, hogy a migrációról kifejtsék véleményüket és megoldási javaslataikat. Úgy gondoljuk, hogy nekünk, önálló civil szervezetként, kötelességünk erősíteni a civilszférát, és tudatosítani a fiatalokban azt, hogy felelősségük van a társdalom felé és van joguk beleszólni a köz dolgaiba és a politikába.

 Mi lehet ma az SDG küldetése?

Egy folyamatban vagyunk, aminek a végén szeretnénk megtalálni, mi ma az SDG. Egyelőre küzdünk a dicső múltunkkal és megpróbálunk a hetven évvel ezelőttihez hasonlóan Bibliaköröket szervezni, konferenciákat tartani. Amikor újjáalakult a szervezet a rendszerváltozás után, azt hitték, minden úgy fog menni, mint ahogy az a régi időkben volt. Most, majd húsz évvel az újjáéledés után erősen megmutatkozik, ez nem így van. A bejáratott módszereinkkel egyre kevesebb fiatalt érünk el. Át kell gondolni, vajon a megváltozott világban pontosan ugyanaz-e a küldetésünk, mint régen volt? Vagy csak más módszert kell találni ahhoz, hogy a hajdani lelkesedés, ami az SDG-seket hajtotta, ismét feléledjen? Próbálkozunk, de nem csak rajtunk múlik, hanem azon is, hogy ad-e Isten még egyszer olyan ébredést, mint ami hetven évvel ezelőtt előre vitt.

 

Kováts Annamária

 

(Forrás: reformatus.hu)