vissza a főoldalra

 

 

 2013.08.30. 

Az úthálózat közel felén akár az azonnali beavatkozás is indokolt lenne

A szocialista kormányok hibás döntései is hátráltatják az útfelújítások elvégzését, mert kiszivattyúzták a rendszerből a pénz

A hatékonyabb, gyorsabb és a lakossági igényeket szem előtt tartó útfelújítások érdekében minden megyében útügyi biztos segíti a rekonstrukciós munkák koordinálását. Szerkesztőségünk vendége dr. Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár.

 Mi tette indokolttá, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter 19 útügyi biztost nevezzen ki?

 –Az útfelújítások és az új utak létesítése szinte minden képviselő és polgármester számára lényegi kérdésnek bizonyul. Ugyanakkor országos beruházásainknak csupán egy bizonyos részletére nyílik számunkra rálátás választókerületi vagy települési szinten. Németh Lászlóné miniszter asszony ezért döntött úgy, hogy minden megyében legyen olyan útügyi biztos, aki egyfelől összegyűjti és továbbítja a helyi útfelújítási és útépítési igényeket, másfelől tájékoztatja az adott települések vezetőit a minisztérium, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és az Állami Autópálya Kezelő állásfoglalásairól, rendeleteiről, az ezekkel kapcsolatos információkról. A biztosok tehát koordinációs feladatokat látnak el. A kinevezések azért is voltak időszerűek, mert az Új Széchenyi Terv Regionális Operatív Programjainak forrásaiból, a Magyar Közút 87 milliárdos projektjén belül országszerte mintegy 600 kilométernyi, régóta felújításra váró alsóbbrendű mellékút újul meg idén. Emellett fut még egy olyan 450 milliárdos közbeszerzési csomag is, amelynek kiírása még a 2015-ig megvalósuló beruházásokra vonatkozik. Tehát ebben az esetben is szükség van a megyei útbiztosok koordináló munkájára. Ők jelentik az akkut felújítási igényeket a Magyar Közút felé, de a 2014-2020 közötti uniós költségvetési időszakra vonatkozó útfelújítási beruházásokra is javaslatot tehetnek. Az útfejlesztésekhez szükséges finanszírozást döntő részben ezután is az Új Széchenyi Terv Operatív Programjai biztosítják. A beruházások fedezetét középtávon főként a megtett úttal arányos útdíj bevételei jelenthetik majd. Reméljük, így minél több felújítást véghez tudunk vinni.

 Az útügyi biztosoknak kell az utak állapotát is felmérni?

 – A Magyar Közút már elkészítette a szakmai felmérést, tehát a biztosok feladata az lesz, hogy koordináljanak az önkormányzatok, a minisztérium, a politikusok és a szakma között. A tárcát is tehermentesítik, hiszen így nem kell külön-külön minden érintett település vezetőjének egy bizonyos útfelújításról tájékoztatást nyújtanunk: ezt megteszik az útügyi biztosok.

 2002 és 2010 között több autópálya-építést indítottak el a szocialista-szabaddemokrata kormányok. El lehet mondani, hogy az előző kabinetek csak az autópályákra összpontosítottak, míg a közúthálózat állapotát nem vették figyelembe?

 – A korábbi kormányzati ciklusok alatt, 2002 és 2010 között a hazai útállapotok súlyosan leromlottak, a hálózat közel felén, 16 ezer kilométeren, akár az azonnali beavatkozás is indokolt lenne. A fejlesztési tárca arra törekszik, hogy a szükséges források előteremtésével középtávon elvégezze az állami kezelésű országos közutak rendbetételét. A 2002-2010 közötti időszakban szinte kizárólagos szerepet kaptak az erőltetett ütemű autópálya-építések, amelyeket több esetben – így az M5-ös és az M6-os építésekor – az állam számára rendkívül előnytelen PPP-konstrukcióban valósítottak meg. Sajnos így kiszivattyúzták a rendszerből a pénzt. E beruházások miatt a közúthálózat egyéb szakaszainak szükséges karbantartása elmaradt, a felújítások hiánya súlyos állapotromlást eredményezett. A PPP-beruházások évi százmilliárd forintos pénzügyi terhe még ma is szinte teljes egészében elviszi a hazai forrásokat. Az akkori hibás döntések is hátráltatják tehát az útfelújítások elvégzését, hiszen 20-25 éves elkötelezettségről van szó. 2010-ben 55 milliárd forintot fizettünk a két autópálya PPP-konstrukciójára, jövőre ez az összeg 113 milliárd lesz, jóllehet a tavalyi évben az autópálya matricából származó bevételünk nem haladta meg a 70 milliárd forintot. Sőt az egész ágazat bevétele sem fedezte az egész PPP-kiadást. Többek között ezért is kellett bevezetni a használat-arányos útdíjat, hogy maradjanak többletforrások az ágazatnál.

 A közlekedésbiztonság helyzetén is szükséges javítani. Az útfelújításokkal csökkenhet a balesetek száma is?

 – Minden felújítás, rekonstrukció segít a közlekedésbiztonság helyzetén, és ezt mind a Magyar Közút, mind az Állami Autópálya Kezelő kiemelten kezeli: a kátyúk felszámolása és a közlekedési táblák pótlása nem tűr halasztást. Az a célunk, hogy minél magasabb szintű és  nagyobb volumenű beavatkozások történhessenek, hiszen ezek is hozzájárulnak a közlekedésbiztonság erősödéséhez.

 Bizonyára az utak állapota nem csak közlekedésbiztonsági kérdés, mert szívesebben telepednek le olyan településekre a vállalkozók, beruházók, ahová megfelelő infrastruktúra vezet.

 – Ez természetesen így van. A vidéki élet minőségéhez hozzátartozik a megfelelő közúthálózat is. Ha egy beruházó le szeretne telepedni, minden esetben megvizsgálja, hogy milyen a település megközelíthetősége, úthálózata, csatorna- és vízellátása. Ez fontos szempont tehát.

 Ki határozza meg azt, hogy sorrendben mely állami kezelésű utak lesznek felújítva?  

– A közútkezelők minden évben szakmai felmérést készítenek, így ismerik az adott útszakaszok állapotát, és tudják, mennyire sürgős a beavatkozás. Az útügyi biztosok arról is információkat gyűjtenek, hogy az azonos szinten leromlott utak közül melyek azok, amelyek a forgalmi adatok vagy az alternatív megközelítési módok hiánya miatt elsőbbséget kell, hogy élvezzenek. Olyan sorrendiséget segítenek felállítani, amelyben a helyben lakók szempontjai is érvényesülnek.

 A következő EU-s költségvetési időszakban nagyobb forrás jut az útfelújításokra?

 – Az útfelújításokra a jelenlegi időszakban sem volt elegendő forrás elkülönítve, de azt tudjuk, hogy 2014-ben az uniós források 60%-át gazdaságfejlesztésre fordítják. Tehát a mi forrásaink csökkennek, feleannyi pénzünk lesz közlekedésfejlesztési programokra, mint az előző időszakban. Abban bízunk, hogy a gazdaságfejlesztési beruházások állami többletbevételeket generálnak, a megélénkült útforgalom miatt pedig megnőnek az útdíjból származó bevételek, és mindezek az ágazat fejlődését segítik.

 Az útdíjak eredményezhetik-e azt, hogy megélénkül a vasúti vagy a folyami teherszállítás?

 – A tömegáruk szállításával kapcsolatosan lehet ilyen hatással számolni, de mindez nem vezet jelentős átrendeződéshez. Az uniós irányelvek azt mondják ki, hogy 2030-ig növelni kellene a a vasút arányát a 300 kilométeres távolságot meghaladó teherszállítás esetében. A vasúti pályahasználati díj pedig szintén pozitív hatást gyakorolna a költségvetésre.

 A következő uniós költségvetési szakaszban az országhatár menti utak felújítására lehet-e a szomszédos településeknek együtt pályázniuk?

 – Európai területi együttműködési programból jelenleg is lehet forrást nyerni a határ menti kisebb utak fejlesztésére, és ez a jövőben sem változik. A Európai Összekapcsolási Eszközből (Connecting Europe Facility – CEF) pedig körülbelül 1 milliárd forintos forrás áll a rendelkezésünkre a következő hétéves ciklusban. Mindebből olyan beruházások valósíthatók meg, amelyek a szomszédos államokkal való összeköttetést teremtik meg az úgynevezett transzeurópai vonalakon.

 

Medveczky Attila