vissza a főoldalra

 

 

 2014.01.10. 

Brüsszelt nem érdekelte, hogy a szolgáltatók mennyi profitot vittek ki

Hazánkban paradicsomi állapotok lehetnének, ha korábban nem a baloldal törzsgárdája irányított volna

Zala megyében kilencven település több mint 30 millió forint állami támogatást nyert el a szociális tűzifaprogram keretéből. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, Nagykanizsa polgármestere elmondta: a kormánypártok és képviselőik kommunikációjukban megfelelően felhívják a figyelmet arra, hogy milyen veszélyek fenyegetnék a magyar társadalmat abban az esetben, ha a bukott baloldal a kormányrúdhoz kerülne.

 Zala megyében kilencven település 31 millió forint állami támogatást nyert el a szociális tűzifaprogramra szóló kétmilliárd forintos keretből. Erre a támogatásra pályázni kellett a településeknek?

 –A településeknek pályázniuk kellett, s ez alapján kapták meg a támogatást az államtól. A tűzifa árának jelentős részét az állam állta, és az adott település költségvetési helyzetétől függően kellett az önkormányzatnak önrészt is biztosítania. Így volt olyan önkormányzat, mely köbmétereként néhány száz, vagy ezer forintot is fizetett.

 Hozzávetőlegesen mennyi család részesül így Zala megyében ingyen tűzifához?

 –Erről nincs pontos adatom, de ha megvizsgáljuk a kedvezményes fa árát és az erre fordított pénzösszeget, akkor valószínűleg több mint 1000 család részesült a megyében kedvezményes tűzifa ellátásban. A pályázat kiírásában azt is kikötötték, hogy egy adott család két köbméter tűzifánál többet nem igényelhet. Minden település, aki e pályázat keretén belül pénzt nyert, rendeletet is alkotott a fa elosztásáról.

 Maga Nagykanizsa városa mekkora mennyiségű tűzifát tudott így vásárolni?

 –Nagykanizsa városa nem pályázhatott, viszont éltünk azzal a lehetőséggel, hogy kedvezményes áron vásárolhattunk tűzifát. Összesen 100 köbméter fát vásároltunk a Zalaerdő Zrt-től, amelyet ezúton is köszönünk nekik. Ennek a famennyiségnek a felosztása történt meg a napokban a megfelelő önkormányzati bizottság és a polgármesteri hivatal dolgozóinak a segítségével, kimondottan rászorultsági alapon. A tűzifa 80%-át már kiosztottuk, és a többit arra az esethetőségre tartalékoltuk, hogyha elhúzódó, hideg telünk lesz, akkor azonnal segítsünk a rászoruló családoknak.

 Ezzel az intézkedéssel is ki szeretnék egészíteni a kormány rezsicsökkentő politikáját?

 – Akár rezsicsökkentésnek is felfogható a tűzifa-támogatás, mert ez a családokon segít. Azoknak, akik megkapták az olcsó tűzifát, kevesebbet kell költeniük gázra, villanyfűtésre.

 Ha már a rezsicsökkentésnél tartunk: Brüsszel szerint „sérti a versenypiacot és a diszkriminációmentesség elvét” az, hogy csak a családok rezsiköltségeit csökkentették, míg a vállalatokét nem. Mi erről a véleménye?

–Brüsszel sok mindent kifogásolt, s érzelmektől és értékrendektől függően mindehhez többféleképpen lehet viszonyulni. Érdekes módon az „érzékeny lelkű” brüsszeli bürokratáknak az nem fájt, amikor minden gátlás nélkül fölemelték Magyarországon a villamos-és gáz árakat az előző kormányzati ciklusokban. Vagy mikor gáz ára kétszeresére, vagy éppen háromszorosára emelkedett. Senki sem szólt az EU intézményeiben azon magyar családok érdekében, akik ezt az összeget már nem tudták kifizetni, és egész télen fagyoskodtak. Akik most az EU-intézményeiben kritizálnak minket, azoknak korábban nem fájt, mikor volt olyan helyzet Nagykanizsán, és az ország több településein, mikor az önkormányzatnak kellett segíteni olyan embereken, akik nem tudtak gázszámlát fizetni, bár ingatlantulajdonnal rendelkeztek, például melegedő helyek kijelölésével. Brüsszelt az sem érdekelte, hogy a szolgáltatók milyen módon és milyen arányban vittek ki komoly profitot az országból.

 Azt olvasom, hogy céljuk Nagykanizsa megújuló energiák városa legyen. Mit tudtak tenni eddig ennek megvalósítása érdekében? 

–Valljuk: bizonyos közszolgáltatások csak úgy lehetnek kifizethetők, ha a közszolgáltatást végző cégek magyar tulajdonban vannak. Az idei év kanizsai eredményeihez fel kell sorolnom azt is, hogy a korábban külföldi tulajdonban levő hulladékgazdálkodást végző céget már az önkormányzat üzemelteti. A kezdeti nehézségek ellenére azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lépés volt, és majd a későbbiekben mindenki megelégedésére végzi a cég a hulladékszállítást. Ezt azért is mondom, mert a rezsidíj csökkentés kapcsán is sokat kellett azért dolgozni, hogy a még külföldi tulajdonban lévő cég árpolitikáját próbáljuk helyrehozni, ami hosszas vitákhoz vezetett. Rátérve a megújuló energiák kérdésére: hosszútávon akár a hulladékkezelése is energiaforrásként felhasználhatóvá válik. Nagyon komoly koncepciókat készítettünk elő, amelyek alapján a megújuló energiát hasznosítani lehet. Így KEOP-pályázatokhoz készítettünk elő anyagot; két pályázatot nyújtottunk be Brüsszelbe, melyek a geotermikus energia hasznosítására szolgálnak, pontosabban az előkészítői, tervező munka finanszírozását kértük. Sajnos egyik pályázatunk sem sikerült, de azt mondják, sokszor és jó pályázatot kell benyújtani az EU-felé, hogy azt kedvezően bírálják el. Ki szeretnénk használni a napenergia által nyújtott lehetőségeket is. Ezért jelenleg egy egész várost átfogó fölmérést végzünk, arra vonatkoztatva, hogy miként tudjuk napcellák segítségével a napenergiát felhasználni a kanizsai polgárok érdekében. Tehát a vizsgálat arra vonatkozik, melyek azok a tetőfelületek, melyek alkalmasak arra, hogy napcellát rakhassunk rájuk. Ezután készítjük el az egész városra vonatkozó hasznosítási tervet.

 A kkv-szektor háromfordulós versenyét jó szakmai anyaggal és kiváló prezentációval Zala megye csapata nyerte. Nagykanizsa városa és a megye mennyire támogatja a kis és középvállalkozásokat?

 –A megyén belül a munkaügyi hivatal képes komoly segítséget nyújtani a pályázati források elérésében a kkv-szektornak. Az eddig eredményeket figyelembe véve jelentős pénzeket kaptak azok a kis –és közepes vállalkozók, akik éltek a pályázati lehetőségekkel. A közelmúltban Nagykanizsán tartottunk egy olyan sajtótájékoztatót, ahol egy fejlődni akaró -és képes kisvállalkozás nyert több tízmillió forintot a saját tevékenysége fejlesztsééhez. A város azon túl, hogy optimális a kapcsolata a munkaügyi hivatallal, természetesen önállóan is próbálja segíteni a kis-és közepes vállalkozókat, elsősorban őket, hiszen erre van anyagi lehetősége is. Egyik rendeletünk arra vonatkozik, hogy bizonyos feltételek mellett, a kisvállalkozóknak minden egyes új és legalább két évig fenntartó munkahelyre 50 ezer forint támogatást adunk, ha ezt egy közepes vállalkozás teszi meg, akkor ez az összeg 400 ezer forintos. Ezentúl, ha egy cég meg akar telepedni, vagy bővíteni szeretné tevékenységét, akkor, ha önkormányzati ingatlant vásárolt, akkor a fejlesztés forintális nagysága mértékében, és a megteremtett új munkahelyek számának arányában jelentős, akár 70%-os vételár könnyítést kaphat. Ezekkel az intézkedésekkel tudunk hozzájárulni a kkv-szektor fejlesztéséhez és megmaradásához.

 A külföldi vállalkozók is érdeklődtek az ipari park nyújtotta lehetőség iránt?

 –Büszke vagyok rá, hogy az elmúlt két évben olyan nagykanizsai vállalkozók éltek az ipari park által nyújtott lehetőségekkel, akik fejleszteni akartak, és tudtak is. Ők több mint 140 munkahelyet létesítettek. A külföldi érdeklődés is megélénkült Nagykanizsa iránt, annyira, hogy az ipari park bővítésén kell gondolkodnunk. Szakemberek segítségével kijelöltük a bővítés irányát, helyeit megtaláltuk, s azon dolgozunk, hogyan lehet az új területeket a rendszerbe integrálni. A külföldi érdeklődés elsősorban az észak-olasz-iparvidékről (Pádua környékéről) mutatkozik meg. Az ottani vállalkozók egymásnak adják az információt: a dél-zalai vidéken, vagy Nagykanizsán kéne befektetni, mert jók az infrastrukturális viszonyok.

 Visszatekintve az elmúlt három évre, a már felsoroltakon kívül milyen pozitív dolgokat tudna említeni jelenlegi választókerületével kapcsolatban?

 –Ez a terület nem volt könnyű helyzetben, hiszen a Nyugat-Dunántúli Régióhoz tartozunk, amelyik a köztudatban az ország egyik legfejlettebb régiójaként épült be. Viszont óriási eltérés mutatkozik a régió északi és déli része között. Nagykanizsa és környéke semmivel sem rendelkezik jobb gazdasági mutatókkal sok területen, mint az elmaradottabb térségeké. Ehhez képest az elmúlt időszakban, kimondottan erős városmarketing munkának köszönhetően egyre többen megismerték a várost és térségét, a benne rejlő lehetőséget. Többen mondták, akik hosszú idő után újra városunkba látogattak: Nagykanizsa infrastruktúrája és külleme is jelentős mértékben megváltozott. Ez annak köszönhető, hogy a megyei jogú városoknak szánt EU-s forrásokat a lehető legjobban használtuk föl olyan tervek segítségével, melyeket 6-7 évvel ezelőtt dolgoztunk ki szakértőkkel együtt. Így sikerült olyan belváros-rekonstrukciót megvalósítanunk, amelyik tervezői szinten Európa-díjas volt, és kivitelezési szinten most kapott jelentős építészeti különdíjat. Kiemelendő, hogy fontos kórházfelújítás történt, amelynek köszönhetően maga az épület és a műszaki állomány is megújult. Olyan bővítésben is gondolkozunk, ami a kórház imázsát, és a térségben betöltött szerepét biztosítaná. Mindezek bizonyítják, hogy nem csak a mának dolgozunk, tervezünk, hanem a jövőnek is, amit később fel tud használni bárki, aki a következő ciklusokban átveszi a város vezetését. Mindemellett eredményesen fejeztünk be 11 milliárdos szennyvízberuházást, amelyet 12 másik településsel közösen hajtottunk véghez, és folytatódnak a beruházások a szociális rehabilitáció területén is.

 A Fidesz jelenlegi döntése szerint ön Zala megyében a kanizsai központú 3. számú választókerültben újrázhat. Ennek a kerületnek bizonyára jelentősen megnőtt a nagysága. Sikerült megismerkednie az újabb településeken lakók elvárásaival?

 –Bár a mostani választókerületem szűken Nagykanizsa területét foglalja magába, de természetesen a közeli településekkel is nagyon jó kapcsolatot ápoltam. Apai ágon azon északi területről származom, amelyikkel most kibővült a 3. számú választókerület. Így abszolúte nem ismeretlen számomra ez a terület, mert barátaim, rokonaim élnek arra. Természetesen igyekszem még jobban megismerni az újabb településeken élők elvárásait, esetleges problémáit.

 Bajnai Gordon és nagykanizsai jelöltje, Göndör István hozzálátott a „Fájni fog program” előkészítéséhez. A bukott baloldal egyértelműen adóemelést akar. Önök megfelelően kommunikálják a választók felé, hogy mi vár rájuk, ha esetleg Bajnaiék kerülnek kormányra?

 –A kormánypártok és képviselői kommunikációjukban megfelelően felhívják a figyelmet arra, hogy milyen veszélyek fenyegetik a magyar társadalmat abban az esetben, ha a bukott baloldal kormányrúdhoz kerül. Ezt követően az embereknek saját tapasztalataikra kell hagyatkozniuk. Hiszen 1994-ben, majd 2002-ben is a szocialisták hangzatos szólamokkal nyerték meg a választásokat, s többnyire az ellenkezőjét vitték véghez annak, amit a kampány során ígértek. Eddigi cselekedeteikből jól lemérhető, hogy őket csak a hatalom érdekli. Göndör úr jelenleg pályafutása ötödik csoportosulását választotta ki ahhoz, hogy a parlamentben elmondhassa, ők a tévedhetetlenek, s minden jó, ami Magyarországon történt, nélkülük nem jöhetett volna létre. Éppen a minap írt arról, mi lett volna hazánkban, ha ők, mint reform kommunisták időben kezdtek volna el tevékenykedni. Én pedig azt a kérdést teszem föl: mi lett volna a magyar állammal, ha ők sem 1990 előtt, sem után nem lettek volna hatalmon. Akkor most nem kéne rezsidíj csökkentésről, adósság törlesztésről beszélni. Ez az ország gyümölcsöző paradicsom lenne, ha a baloldal törzsgárdája nem kapott volna szerepet hazánk politikai életében.

 

Medveczky Attila