vissza a főoldalra

 

 

 2013.02.01. 

Idegenként a szülőföldön

A szlovák jog szerint turistaként élünk

A lévai rendőrség ismételten pénzbírsággal sújtotta a szlovák állampolgárságuktól megfosztott lévai magyarokat, miután továbbra sem voltak hajlandók leadni szlovák személyazonosító okmányaikat.

 Január 8-ára beidézték a rendőrségre a lévai kettős állampolgárokat: Dolník Erzsébetet, Kassai Gyulát és Gubík Lászlót. Összeszámolta, hogy ez hányadik idézés a szlovák rendőrség részéről? – kérdezem Gubík Lászlót, a Via Nova Ifjúsági Csoport elnökét.

 –Ha jól tudom, a nyolcadik. Január 8-án ügyvédünk képviselt bennünket, s korábban sem jelentünk meg a rendőrségen, hanem írásban válaszoltunk a megkeresésekre. Az egész megkeresés, állapot alkotmányellenes jogszabályra épül, s ennek alapján jött az idézés. Maga az idézés szabályszerű, de az indok alkotmányellenes törvényre épül. Ezért mi az összes idézést tárgytalannak tartottuk, mert nem éreztük, hogy jogalapja van a hatóságnak a beidézéshez.

 Mi történt január 8-án a lévai őrsön?

 –Ismertették egymással a felek az álláspontjaikat. Ügyvédünk terjedelmes állásfoglalást készített magáról az ügyről, és ezt ismertette a rendőrségen. A parancsnok pedig elmondta a hatóság álláspontját, és nem közeledett egymáshoz a két vélemény. Majd készült egy jegyzőkönyv, amit először ügyvédünk nem akart aláírni, majd úgy írta alá, hogy megjegyezte, nem ért egyet a benne foglaltakkal.

 Gondolom a rendőrség, mint végrehajtó szerv meg akar felelni az elvárásoknak. Bizonyára önök sem a szlovák rendőröket hibáztatják a kialakult helyzetért.

 –Mi azokat okoljuk, kik az állampolgársági törvényt megszövegezték, elfogadták. S lévai rendőrségre egy rossz szavunk sem lehet, mert nagyon készségesek. A könnyebb utat ajánlják, azt kérik tőlünk, ne keverjük magunkat feleslegesen bajba, adjuk le a szlovák személyi igazolványunkat, legalábbis ne használjuk, ellenkező esetben kimeríthetjük a büntetőjogi tényállást. Véleményezik, ha úgy alakul a belpolitikai helyzet, hogy visszakaphatjuk a szlovák állampolgárságunkat, akkor komolyabb átvilágításon megyünk keresztül, és nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetünk. Azt mondták, csak végre kell hajtaniuk a parancsot.

 Befizetik a 33 eurót, tehát majdnem 10 ezer forintnak megfelelő összeget, amire megbüntették önöket?

 –Immár harmadszor, vagy negyedszer róják ki számunkra ezt a bírságot, amiért nem jelentünk meg az idézésre, illetve nem teljesítettük kötelezettségünket. Mi úgy véljük, ha nem jelenünk meg, amiért alkotmányellenesnek ítéljük a jogszabályt, akkor nem is fizetünk. Ügyvédünk azt mondta, hogy a rendőrség esetünkben a közigazgatási törvény szerint jár el, így újra kiszabták a pénzbírságot. Még nem kaptuk meg erre a felszólítást, ami után el kell döntenünk, fizetünk, vagy fellebbezünk. Az utóbbit tesszük.

 Ön jelenleg a szlovák jogalkalmazás szerint milyen állampolgár?

 –Mi a szlovák alkotmányból indulunk ki, hiszen az az alaptörvény. Ebben olvashatjuk, senkit nem lehet akarata ellenére megfosztani szlovák állampolgárságától. Amikor bejelentettük, hogy megszereztük a magyar állampolgárságot, kinyilvánítottuk azt, hogy nem akarunk lemondani a szlovák állampolgárságunkról. Tehát a szlovák alkotmány szelleme szerint szlovák állampolgárok is vagyunk. A hatóságok viszont nem tekintenek bennünket a 2010-ben, az első Fico-kormány által meghozott állampolgársági törvény alapján szlovák állampolgároknak. Így 2012. márciusában, amikor parlamenti választások voltak Szlovákiában, nem élhettünk választójogunkkal. A választási bizottságban közölték velünk, hogy kihúztak bennünket a választói névjegyzékből, ahogy kihúztak minket a lakossági nyilvántartásokból is. Ahol mi évek óta lakunk, a szlovák jog szerint turistaként élünk. Akkor válna jogilag megalapozottá az ittlétünk, ha magyar állampolgárként bejelentkeznénk az idegenrendészeten. Mi ezt nem tesszük meg, hiszen nem vagyunk idegenek saját szülőföldünkön, de mégis jogi vákuumban élünk odahaza.

 Azokat a szlovákokat is megfosztották állampolgárságuktól, akik cseh-szlovák kettős állampolgárok?

 –A törvény szerint igen. Az utolsó rendelkezésünkre álló adat szerint 300 ember veszítette el az alkotmányellenes állampolgársági törvény miatt a szlovák állampolgárságát. A számarányok sorrendjében a legtöbben a cseh állampolgárság miatt, majd jöttek az osztrák, német, svájci kettős-állampolgárok. A magyarok őket követik sorrendben. Nyolc felvidéki magyar vállalta nyíltan magyar állampolgárságát. Sokan megkérdezték, miért tesszük mindezt? Mert ki akarjuk nyilvánítani azt, hogy velünk nem lehet mindent megtenni. Úgy vesszük észre, a többi hajdani kettős állampolgárt nem érdekelte az eset, hanem zokszó nélkül lemondtak a szlovák állampolgárságról. Mi viszont szülőföldünkön élünk, és az itteni jogi érvényesüléshez szükségünk van a szlovák állampolgársághoz. Emellett jár nekünk a magyar állampolgárság is, mert ez minket történelem szerencsésebb, igazságosabb alakulása folytán járt volna, hiszen felmenőink magyar állampolgárok voltak megilletett volna.

 

Medveczky Attila