vissza a főoldalra

 

 

 2013.02.22. 

A Tolna megyei koncepció célja a kutatás, a turizmus és a feldolgozóipar fejlesztése

Az éhségmenet nem más, mint MSZP-s kampány esemény, ami szocialisták hisztériakeltésének része

Megállapodást kötött Tolna megye 2014-2020 közötti területfejlesztési koncepciójáról a Tolna megyei önkormányzat, valamint a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (TMKIK) február 5-én Szekszárdon.

 Milyen megállapodásokat kötöttek, felméréseket végeztek Tolna megye területfejlesztési koncepciója elkészítése érdekében?- kérdezem Dr. Puskás Imrét, a Tolna megyei közgyűlés elnökét, országgyűlési képviselőt.

 –2012. január 1-jétől a megyei önkormányzatok már nem intézményfenntartók, hanem elsősorban a területfejlesztés középszintjének a letéteményesei. Ez azt jelenti, hogy különösen a 2014-2020 közötti új európai uniós költségvetési ciklusra készülnek már fel a megyék. Mert abban az időszakban komoly szerep hárul majd a megyei önkormányzatokra. Ennek a felkészülésnek komoly állomása egyrészről annak a helyzetfelmérésnek az elkészítése, amely már megtörtént 2012 végére. Ennek pontosan az volt a célja, hogy az önkormányzat egy olyan helyzetbe kerüljön, hogy viszonylag kimerítő és pontos képe legyen arról, hogy milyen állapotban van a megye. Megvizsgáltuk a gazdasági helyzetet, a munkanélküliségi és demográfiai mutatókat, az önkormányzatok fejlesztési állapotait. Tehát nagyon alapos és sokrétű ismeretre tettünk ezáltal szert. Erre épülve készítjük el a megye területfejlesztési koncepcióját. Biztosak vagyunk benne, hogy csak akkor tudjuk meghatározni az igazán jó irányokat, s azt, hogy milyen területekre fordítsuk majd a remélt európai uniós forrásokat, ha minél szélesebb partneri körrel működünk együtt a célok meghatározása érdekében. Ennek az egyik fontos fejezete, hogy természetesen együttműködünk a kereskedelmi és iparkamarával, hiszen ők a legtöbb ismerettel rendelkeznek a gazdasági élet szereplőinek várakozásairól. De ezen túlmenően együttműködő partnereink között vannak az önkormányzatok, a civil szférának a fontos, kiemelkedő szereplői. Nagyon széles merítésből szeretnénk a partnereket választani, és örülök neki, hogy általában erre a meghívásra pozitívan is válaszoltak, és talán közel kétszáz együttműködési megállapodást kötöttünk illetve kötünk. Ez nemcsak egy szimbolikus jelentőségű dolog, hanem valóban konkrét együttműködést feltételez. Ez többek között abban is megnyilvánult, hogy már több olyan tematikus fórumot rendeztünk, amely ennek a koncepciónak a vázát mutatta be, és az irányokat próbálta felvázolni.

 Meddig kell elkészíteni a koncepciót?

 –A koncepció társadalmi vitáját márciusban el kell kezdeni. A koncepció munkaanyagát közgyűlésnek még februárban el kell fogadnia, és április végére kell elfogadnia a különböző vitákat követően Tolna megye területfejlesztési koncepcióját.

 A megyében üzemel a paksi atomerőmű. Gondolom ennek a bővítésétől is sokat várnak területfejlesztési és gazdasági szinten.

 – Természetesen, hiszen a paksi atomerőmű jelenleg is kiemelkedő szerepet játszik a megye gazdaságában. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy Tolna megye számos mutatóban az első 8-9 közt szerepel.Mert egyébként számos mutatóra nem lehetnénk büszkék, például a megyének az ipari teljesítményére. De a paksi atomerőmű nagyon komoly húzóágazat, és nagyon sok embernek, több ezer családnak ad komoly egzisztenciális lehetőséget. Mindemellett az atomerőmű nagyon komoly fejlesztési lehetőségeket nyújthat. Az erőmű bővítésével egyrészt megnő a munkahelyek száma, és több vállalkozás kerül pozitív helyzetbe.

 Akkor Önök most ún. megye menedzser feladatot látnak el. Ezen a téren az oktatási intézményekkel is együttműködnek? Mert ugye nem mindegy, milyen képzések, mennyire piacképes képzések zajlanak.

 –Teljes mértékben. Meggyőződésem szerint az oktatás a jövő szempontjából az egyik, vagy talán legfontosabb szegmens. A megyei önkormányzat ameddig intézményfenntartó  volt, addig is így gondolkodott erről. Ennek megfelelően hoztuk létre azt az integrált szakképző intézményünket, amely éppen azt a célt szolgálta, hogy lehetőleg az adott keretek között és fejlesztési lehetőségeket felhasználva egyrészt infrastruktúrájában lehessen fejleszteni a megye szakképzését, másrészt pedig az átgondolt és összefésült rendszer által a képzésnek a struktúráját is át lehet alakítani. Ezen az úton, mint most már területfejlesztéssel foglalkozó és ebben elhivatott önkormányzat, kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a szakképzésnek. Célunk, hogy a megyében olyan színvonalú szakképzés legyen, ahonnan a fiatalok felkészült tudással érkeznek, másrészt pedig hogy lehetőleg minél több diák érezze úgy, hogy a szakmaszerzés a boldogulásnak a lehetséges útja. Tehát ne a maradékelv alapján működjön a szakképzés, hanem alapvetően minőségi meggondolás alapján. Ebben partnerek leszünk. És ezért is működünk együtt ezekkel az intézményekkel is. Emellett az is lényeges, hogy Tolna megyében legyen hosszútávon is felsőoktatási intézmény, mert egyrészt a megye megtartóerejét ez növeli, másrészt pedig nyilvánvalóan a helyben létező felsőoktatási intézmény azért költséghatékony a családok számára is.

 A sajtó a különböző éhségmenetektől harsog, és ha jól tudom, múlt héten, febr. 5-én, 6-án, Szekszárd, Paks térségeibe ért az éhségmenet, aztán onnan tovább indult. Harangozó Tamás MSZP-s képviselő elmondta, hogy itt milyen hatalmas hátrányos megkülönböztetések vannak a munkaerőpiacon. Mi erről a véleménye?

 –Egyértelmű, hogy maga az éhségmenet egy MSZP-s kampány esemény. Nyilván azt a fajta érzést próbálja a társadalomban elültetni, hogy a rossz gazdasági helyzet miatt a lakosság nagy része éhezik. Ez a szocialisták hisztériakeltésének nyilvánvalóan a része, és politikai előnyöket kívánnak ebből kamatoztatni. Vannak emberek, családok, akik nagyon szerény körülmények között élnek. Természetesen, ahogy ezt sokszor elmondtuk, és ennek megfelelően cselekszünk is, arra törekszünk, hogy mindenki, aki dolgozni akar, az dolgozhasson, és ebből a munkából önmaga és a családja életét tudja biztosítani. Ezért ez a kormány jóval többet tesz, mint elődei tettek a két kormányzati ciklusban.

 

Medveczky Attila