vissza a főoldalra

 

 

 2013.02.22. 

A hidegháborús kor mementója

A fiatalok szabadidejüket áldozták föl arra, hogy ez a múzeum létrejöhessen

A polgári védelem egykori eszköztárát vonultatja fel az a múzeum, amelyet február 6-án 10 órakor nyitottak meg Kőbányán a Bebek utca 1 szám alatt. A Dr. Sztanek Endre Interaktív Polgári Védelmi Múzeum célja, hogy az érdeklődőkkel a megtapasztalás útján ismertesse meg a polgári védelem történetét, és régi eszközeit, nem pedig egy üvegfal mögött csodáltassa azokat. A gyermekek játékos formában ismerik meg a múltat, és ezáltal jobban értik a jelent, és nem lesz felfoghatatlan a jövő sem. Mert múltja nélkül jövője sincs az embernek. A névadó, Dr. Sztanek Endre, ny. polgári védelmi ezredes, a hadtudományok kandidátusa a Magyar Polgári Védelmi Szövetség fővárosi szervezetének szakmai elnökeként, és az Országos elnökségének alelnökeként tervezte, szervezte a tanuló ifjúság polgári védelmi felkészítését. Erejét és idejét megosztotta a hadtudomány terén végzett kutatómunka és a Magyar Hadtudományi Társaság Polgári Védelmi Szakosztályának elnökeként a szakosztályi feladatok szervezése, irányítása között.

 Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere megnyitó beszédében elmondta: fantasztikus dolognak lehetünk tanúi, mert olyan érték teremtődött, amelyik hatékonyan használta fel egy légoltalmi bázis területét. Ez a bázis mindeddig csak azok számára volt látható, akik nagy közel álltak a polgári védelmi szakmához. Most egy olyan múzeum alakult ki, amelyik mindenki számára bemutat egy olyan világot, amelyet mi, akik abban az időben nevelkedtünk, amikor még volt honvédelmi gyakorlat, jól ismerünk. Egy olyan világot, ami éppen ezért a fiatalok számára idegen is lehet. Ettől függetlenül fel kell készülnünk arra, hogy egy váratlan helyzetben megfelelő módon tudjunk reagálni. Ezt meg lehet tanulni minden korosztálytól. Meg szeretném köszönteni azt a munkát, amit a Dr. Sztanek Endre Alapítvány létrehozói, vezetői, s ifjúsági tagozatának tagjai végeztek el. Az ő munkájuk értékteremtő. Az önkéntességnek olyan példája áll előttünk, amit nekünk követni kell. Teljes mértékben civil kezdeményezésről van szó, és bizony nagyon nagy szükség van arra, hogy Magyarországon a civil szféra megerősödjön. Ahogy arra is, hogy az ilyen civil szervezetekbe minél több fiatal tömörülne, és megtalálná a számára hasznos szabadidős tevékenységet. A közös ügyért való tenni akarást. Vannak olyan országok, ahol a civil mozgalmak a társadalom szövetét jelentik, de nekünk még sok a tennivalónk ezen a téren. Mellettünk fiatal lányok, fiúk sorakoznak föl, s ők a szabadidejüket áldozták föl arra, hogy a múzeum létrejöhessen. Szeretném, ha az ő munkájuk példa lenne minden fiatal előtt. A szülőknek is megköszönöm azt, hogy támogatják gyermekeiket abban, hogy értékesen töltsék el szabadidejüket. Az önkéntesség mellett szólni kell arról, hogy a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány támogatta a Dr. Sztanek Endre Interaktív Polgári Védelmi Múzeum létrejöttét. A megnyitó beszéd után Kőbánya polgármestere a Dr. Sztanek Endre Alapítvány elnökével közösen adott át elismeréseket az alapítvány ifjúsági tagozatának tagjai számára példaértékű munkájuk megbecsüléseként. Megtudtuk, hogy a földalatti bázis rendbehozatalát, a tárgyak lehordását az alapítvány ifjúsági tagozata végezte el 1369 önkéntes munkaórában. Tehát Csorba Réka, Szabó Nóra, Halász Zsombor, Harasztovics Ádám, Kelemen Marcell, Kovács Ádám, Marton Márk és Vass László részesültek a kitüntetésben. Az ifjúsági tagozat célja az alapítvány által kiadott oktatási anyag elsajátítása közben, életkoruknak megfelelő önmentési és mentési módok megismerése, és alkalmazása. Az őket körülvevő veszélyforrások felismerése. Mit tegyen veszély esetén. Helyes magatartási formák kialakítása, valamint pozitív beállítódások megalapozása a személyi biztonság elérése érdekében.

            A múzeum bejáratának szintjén egyből szembetűnik, hogy a hidegháborús korszak milyen monumentális védőlétesítmények építésére ösztönözte a kor emberét. Ezért a létesítmény különlegességeivel és a kor (1960-as évek) műszaki megoldásaival már egyből megismerkedhetünk. De a vélt vagy valós fenyegetés is felsejlik a múzeumba lépést követően. Az alsó szintre érve részletesebben megismerkedhetünk az életvédelmi létesítmények (óvóhelyek) típusaival, berendezésével, az óvóhelyeken használt eszközökkel és gépészeti megoldásokkal. És egyből világossá válik, hogy az óvóhelyen betartandó magatartásszabályok miért voltak annyira szigorúak. De ez a szint ad helyet a külön programként szereplő történelmi témák feldolgozását magába foglaló előadásoknak és filmklubnak. Az intézmény bemutatásán a szakértők elmondták, hogy láthatjuk, milyen biztosítóberendezések védték a lökéshullámoktól az embereket. Elég szűkösen voltak a padok lerakva az óvóhelyen, ami nem véletlen, mert úgy számoltak, hogy minden emberre egy négyzetméternyi terület jut, mert alacsony levegőfogyasztású mozgásokat lehetett csak végrehajtani. Egy félig természetes félig mesterséges barlangrendszerbe beleépített óvóhelyről van szó, s látható milyen eszközüket használtak: pl. páramérő eszközöket, akkumulátoros lámpákat, víztárolásra alkalmas edényeket. Azt is meg lehet tekinteni milyen szűrőbetéteket használtak az ilyen óvóhelyek levegőjének a tisztítására. A Bebek utcai múzeum előzetes bejelentkezés után látogatható. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36-30-919-1710.

Tudjuk, hogy 2000-ben egy törvénymódosítással létrejött az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, amibe a polgári védelem betagozódott. A hidegháborús védelem feladatát messze túlhaladta a kor, a tűzoltósággal egységben a belvizek, árvizek, erdőtüzek, hóvihar, ipari balestek stb. következményeinek mentesítésében, felszámolásában és a helyreállításban kell inkább munkálkodni. Minderre szinte „rímel”,hogy a Dr. Sztanek Endre Alapítvány legfontosabb célja:  az állampolgárok biztonságát növelni és csökkenteni a katasztrófák hatásaival szembeni kiszolgáltatottságukat, felkészíteni a lakosságot a veszélyhelyzetekben követendő magatartási formákra. Lényegesnek találják az általános, valamint a középiskolai hallgatók megismertetését, nevelését, tanítását a sporton keresztül a polgári védelmi, rendvédelmi, katasztrófavédelmi, és a tűz elleni védekezés alapvető feladatainak elsajátítására, oktatási programok kidolgozásával, lebonyolításával. Ezért is fontos az általános és középiskolák ilyen irányú sportrendezvényei megszervezésének, és végrehajtásának segítése és a lakossági polgári védelmi, rendvédelmi, a katasztrófavédelmi és a tűz elleni védekezés alapvető feladatainak szélesebb körű megismertetésében való részvétel. Külön figyelemreméltó céljuk az általános és középiskolai hallgatók által, a polgári védelmi, rendvédelmi, katasztrófavédelmi, és a tűz elleni védekezés alapvető feladatai elsajátításának elősegítése, családias környezetben és játékosan, a sporton keresztül. E cél elérése érdekében elsősorban kulturális és sport programokat, felvilágosító előadásokat szerveznek. Maga az interaktív múzeum is egy nagyszabású kulturális és felvilágosító létesítmény,ami által nem csak a kerület, hanem az egész ország gazdagodott.

 

Medveczky Attila