vissza a főoldalra

 

 

 2013.01.25. 

A magyar értelmiség felelőssége

Csurka –ősbemutató a Térszínházban

Csurka István: Írószövetségek harca c. drámáját mutatják be február 23-án este hét órakor az óbudai Térszínházban. A további előadásokat február 24. 26., 27., 28- án tartják meg . Bucz Hunor, a teátrum igazgatója, a darab rendezője tervbe vette, hogy vidékre is elviszi ezt a produkciót.

 Az Írószövetségek harca a Két dráma című kötet második darabja, a tervbe vett trilógiának a része. Az első drámáról, A hatodik koporsóról többen hallottak, mert ez az a darab, amit a fenntartó „nem javasolt” az Újszínház számára, hogy bemutassa. Azért mutatják be a másik művet, mert az kevésbé szókimondó?

 –Szó sincs róla! Ez a darab sem palástolja el az igazságot. A hatodik koporsóban három történelmi korszakot vetít egymásra a szerző – ahogyan a Térszínház cselekvő elemzésekor ez kiderült. A darab középpontjában a feldarabolt Magyarország áll. Hogyan is maradtunk magunkra? 1956-ban hogyan is lettünk áldozatai a szovjet és a nyugati világrend kiegyezésének? Miért jelöltek ki bennünket bábúnak, ellenségnek a kettős mércét használók? Hiszen a gyarmatait elvesztett Nyugat-Európa, és a bolsevik gyarmatosítás alól felszabadult Kelet-Európa egyaránt problematikus a globalizáció számára. Ezeket a kérdéseket vizsgálja az első dráma, míg a második, az Írószövetségek harca a jelen körülményeket. Az utalásokból kiderül, hogy túl vagyunk a Fidesz kormányra jutásától számított első száz napon. A nemzeti, írószövetség,a Plebejus Írók Szövetsége (PISZ) szempontjából vizsgálja a szerző a jelenkor konfliktusait, feladatait, és vajon alkalmas-e ez a társaság arra, hogy képviselje a magyar népet? Ez igen súlyos kérdés. A hatodik koporsó szerint igazságtalanság történt Magyarországgal, és kiszolgáltatták hazánkat a nagyhatalmaknak. A második darab azt vizsgálja, hogy a jelen állapotban, a kétharmados többség birtokában létezik-e olyan magyar értelmiségi réteg, mely méltán képviseli az országot. Csupán magyarpuffogtatás van, vagy más is? A szerző nem a rendezőre bízza a kérdés megválaszolását, hiszen a darab egyik főszereplője, az írószövetségi alelnök szakít azzal a politizálással, amibe az értelmiség beleragadt, és azt mondja: földet veszek, művelem, tíz körömmel védem a magyar földet. Vissza kell hát térni a magyar földhez, az erdőhöz, a vízhez. Vissza kell térni, ha képtelenek vagyunk megfelelni a Petőfi által megfogalmazott prófétai, „lángoszlop-feladatnak”. Ezen nincs mit csodálkozni, mert 1956 után nagyon is kitervelt módon felmorzsolták a magyar értelmiséget, és csupán egy igaz szál maradt, ennek példája az Apród, aki mint az 1956-ban kivégzett munkás unokája felismeri, mi a feladat: a hamisság leleplezése, átlátni a jelen szövevényes világán, és belelátni a múlt mélyégébe.

 A hatodik koporsó apródja mindkét darabban szerepel. Csupán a drámaelméletek által megrajzolt középponti alak típusáról van szó?

 –Jóval több ennél, mert szinte katalizátor-szerepet tölt be, belép a cselekménybe, úgy, hogy minden alaknál többet tud. Egyesül benne a teiresziászi jós-szerep – Csurka István is vátesz volt (!)–és a jelent kutató dokumentumfilmes karaktere. Arra is felhívja a figyelmet, hogy az értelmiség ne mentse fel magát, és ne hazudjon önönmagának. Így lesz az Apród élő lelkiismeret, animátor és jós.

 Kortalan figura, vagy fiatalemberről van szó?

 –Könnyen kiszámolhatjuk az életkort: 25-30 éves fiatalemberről van szó. Azt lehet látni, hogy Csurka István ebbe a generációba bízott. Maga az Apród sem a nagy fordulatok megteremtője, hanem arra bíztat minket, ismerjük meg történelmünket, és újra szülessenek szociográfiai művek. Vizsgáljuk meg a létünket, és rájövünk, probléma ha valaki nem a lipótvárosi dialektust használja, a másképpen mások mássága nem azonos a mások másképpen másságával.

 Milyen fogadtatásra számít?

 –Felkészültünk arra, hogy egyesek támadnak majd minket, mások pedig „jó” szokásukhoz híven elhatárolódnak tőlünk. Ezt a darabot a szerző iránti tiszteleten kívül azért választottam, mert bemutatja azt, hogy a nemzeti oldal miben felelős, továbbá az áldozatválallás közteherviselése korán sem valósult meg, és a kisded politikai csatározások megakadályozzák a lényeges feladatok elvégzését.

 A bemutató február 23-án lesz, és ezt megelőzi 22-én az ingyenes főpróba. A nézőtérre viszont nem férnek be sokan. Mit ajánl a zsúfoltság elkerülésére?

 –Hívjanak fel minket a 388-4310, vagy a +36-30-391-97-65-ös telefonszámon, és akkor – a nézőtér befogadásának függvényében – biztosítunk ingyenes főpróba-belépőjegyet. A www. terszinhaz. hu  honlapon is megtalálják a lényeges adatokat.

 A közelmúltban átalakult a Térszínház szerkezete. Megszűnt az állandó tagság…

 –Így van; már produkcióra szerződtetjük a színészeket, mert nagyon nehéz három éven vagyunk túl. Feltehetően, utolsó rúgásként a „Hiller-kommandó” minket akart eltüntetni. Eluralkodott a frankfurti iskola példájára kialakult stílus, és aki attól eltér, az pusztuljon – gondolták ők. Ez a három esztendő rádöbbentett bennünket, hogy akkor vagyunk életképesek, ha darabra szerződtetjük a színészeket. A műhely megmaradt, hiszen ezt a darabot sem lehet jól színre vinni megfelelő műhelymunka nélkül.

 

Medveczky Attila