vissza a főoldalra

 

 

 2013.06.14. 

Ez az emlékmű zarándokhelye lesz a magyarságnak

(Medveczky Ádám beszéde Csurka István síremlékének avatásán)

Kedves Barátaim! Vagy hogy Elnök Urat, Csurka Istvánt idézzem, aki az elmúlt évek június 4-éin így szólított bennünket: Drága magyar testvéreim!

Igen, így szólt hozzánk ezen a napon évről évre minden alkalommal. Így vártuk szavait a Szabadság téren, a Batthyány Örökmécsesnél, a hegyvidéki Turul emlékműnél. Beszédével a nemzetpusztulás sötét napját, a vigasztalás, a reménység emlékezésnapjává varázsolta; az emlékezés csodálatos úr és hatalmas fegyver a múlandósággal szemben. És ahogy bennünk ébren tartotta az összmagyarság szellemét és reménységét, úgy halhatatlan ő a mi emlékezetünk által is. Csurka István triptichon, három csodálatos szó, magyarság, igazság, élet. Gyönyörű hitvallás, mintha a Szentírás egyik igéjéhez nyúlna vissza, abból merítene, amit ott láttunk a Szent István-bazilika oromzatán, „ego sum via, veritas et vita”. Út, Igazság és Élet. Nálunk ez most a magyar élet, magyar élni akarás, magyar élni hagyás.

Akik ismerték Csurka Istvánt, természetesen tudják, hogy ő mennyire szerette az életet, annak szépségével, örömével, árnyoldalaival együtt. De nemcsak szerette, hanem ismerte is. Fantasztikus drámáinak jól kigondolt témái és szituációi, írói fogásai és a karakterei mind az életből, a való életből származnak, ezeket a köznapi dolgokat emelte föl a költészet, a poézis legmagasabb fokára.

Igen, az életet ábrázolta. Fantasztikus drámaíró volt és az igazságért harcolt. Igazság, igazmondás, egyenesség, őszinteség – ezek ritka erények. Ezekhez kellett társulnia a bátorságnak, hiszen tudta jól, hogy ezekkel az erényekkel érdekeket sért meg. Kíméletlenül bírálta mindazokat az eseményeket, melyek a magyarság érdekével ellentétben állottak. Nem hátrált meg. Hite mindig erős maradt. A kistarcsai internáló táborban ’56 után éppúgy, mint később az eltiltás, elhallgatás vagy a támadások során. Fáradhatatlanul, mindig szervezett és soha nem lankadó kedvvel vette fel a harcot a magyarság érdekében. Nemcsak pártot, hanem lapot, rádiót, színházat, szabadegyetemet mozgalmakat alapított.

Itt az 56-os hősök nyughelyén, a síremlékén valóságos láng lobog, soha ki nem alvó. Szimbólum ez a láng. Ő az a láng, ő az a lámpás, aki világított szerte Magyarországon, hiszen a Lámpás-programjával fényt, világosságot, igazságot árasztott. Ő az, akit ez a világosság örökké jellemez, és ő az, aki vállalta az érte való harcot. Egyben gyönyörű forradalmunk és szabadságharcunk lelkünkben lobogó lángja.

A színház volt az ő egyik hatalmas bástyája, aminek a varázsát végigélte. A színház és a dráma. A valóságot költészetté emelte föl. Nemcsak a drámáival, hanem magával a szónoklataival, amely szónoklatai valóságos műremekek. Dramaturgiailag felépített alkotások, történelmi monológok, melyek tömegeket varázsoltak a Hősök terére. Szívből szeretett ember volt. Népszerűségére jellemző, hogy utolsó útjára ezrek kísérték el.

Ez a csodálatos emlékmű kegyhelye, zarándokhelye lesz a magyarságnak. Csurka István emlékére mintegy 4000 honfitársunktól kaptunk támogatást. Kicsiny pénzű emberek is megtiszteltek bennünket adományaikkal, de grandiózus adománnyal is megleptek bennünket. Ezért köszönetet mondok mindenkinek a Csurka István Emlékbizottság elnökeként, aki adományával hozzájárult ehhez a síremlék avatáshoz.

Igen, elnök úr teste itt nyugszik, de a lelke valahol a magyar panteon egén örökmécsesként világít.

 

Medveczky Ádám Kossuth-díjas karmester, a Csurka István Emlékbizottság elnöke