vissza a főoldalra

 

 

 2013.06.14. 

Szinte mindenben igaza lett, amit a magyar sorsra vonatkozóan megjövendölt

(Reisz Pál ferences szerzetes beszéde Csurka István síremlékének avatásán)

Áldás! Békesség! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

 Elhunyt István testvérünk sírkövének megáldására gyűltünk össze. Emlékezzünk rá és imádkozzunk e sírban nyugvó testvérünkért!

Elhunyt testvérünk Csurka István a maga módján vállalta a Jeremiási, a prófétai sorsot. Osztozott a próféta sorsában, aki először ódzkodva, félelmekkel viaskodva közölte Jahve, az Isten üzenetét, majd sokszor magára maradottan, de mégis következetesen és határozott hangon hirdette az igét. Jeremiást körülvették hamis próféták, akik telelármázták a világot és félre vezették népét: „Amit prófétáid hirdettek neked, az csalárdság volt és balgaság.

Soha nem tárták fel vétkedet, hogy indítsanak megtérésre. Hamis látomásokkal hitegettek, becsaptak és félrevezettek.” (Siral.2,14) Jeremiás látszólag elbukott, a hiábavaló küzdelmek után nem maradt hátra más lehetőség, hogy sirassa népének sorsát: „Apátlan árvák lettünk, az anyák olyanok, mint az özvegyek. Saját vizünket pénzért isszuk, és meg kell fizetnünk a saját fánkért. Igát hordozunk nyakunkon, üldöznek bennünket, a végünket járjuk.” (Siral. 5,3-5)

Ahogy Jeremiásnak, Csurka Istvánnak is megadatott a szomorú és vigasztalannak látszó helyzetben, hogy biztassa népét a jobb jövő és a Messiás eljövetelével. A magyar jövő pesszimista prófétájának tartották, ahol lehetett mellőzték. Később általánosan elismerték: szinte mindenben igaza lett, amelyet a magyar sorsra vonatkozóan megjövendölt. Örült annak, ha népének így is hasznára lehetett. ő maga pedig feláldozott ezen célért mindent: irodalmi karriert, anyagi hasznot, evilági előnyöket, egészséget, és lassan az egész életet.

Így kimondatlanul is nemes és áldozatos törekvéseivel a megváltó Krisztusa nyomába szegődött. Teljes életpályát futott be, odaadott élete volt és bízva reméljük, hogy Jézus Krisztus feltámadásának részesévé lett.

Urunk, Jézus Krisztus, te három napon át sírban nyugodtál, és ezzel megszentelted híveid sírját. Ezért a sírbatétel számunkra nemcsak a test temetése, hanem növeli bennünk a feltámadás reményét is. Kérünk, áldd meg kegyesen ezt az új sírkövet, és add, hogy István testvérünk békességben nyugodjék mindaddig, amíg majd életre kelted a feltámadás napján, mert te vagy Urunk a feltámadás és az élet. Engedd, hogy a mennyei örök világosságot a Te tündöklő arcodon lássa meg!

 

P. Reisz Pál, a Pesti Ferences Templom igazgatója