vissza a főoldalra

 

 

 2013.05.03. 

Cél a segélyezési rendszer átláthatósága

Megváltozott munkaképességűek térhetnek vissza a munkaerőpiacra

Az Új Széchenyi Terv keretében 11,7 milliárd forintot fordít a kormány a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának elősegítésére. A program célja az egyéni rehabilitáció sikeres megvalósulásának támogatása, az ügyfelek nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedésének segítése. Soltész Miklós, az EMMI szociális és családügyért felelős államtitkára elmondta, hogy a 2014-2020-as EU-s költségvetési időszakban tovább működtetik a támogatási rendszereket, hogy még többen tudjanak fogyatékossággal élőként, megváltozott munkaképességűként akár a nyílt munkaerőpiacon, akár akkreditált cégeknél dolgozni.

 Mi tette szükségessé a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának ilyen nagymértékű elősegítését?

 – Eddig rokkantsági felmérés után mondták ki az egyes emberről, hogy megváltozott munkaképességű. Sajnos a rokkantasítással nagyon sokat visszaéltek; a lakosságszámhoz viszonyítva a környező országokban arányaiban fele annyi rokkantosított személy volt, mint Magyarországon. A vizsgálatnál régebben az volt a mérvadó, hogy mennyi az egészségkárosodás mértéke, jelenleg új szempontot veszünk figyelembe – ezt használják az EU tagállamaiban is: mekkora a megmaradt munkaképesség. Erre egy példa: a súlyosan látássérültek ma már számítógéppel is tudnak dolgozni. A másik ok, amiért új metódust követünk, az, hogy a megváltoztatott munkaképességűeket foglalkoztató cégek támogatási rendszere átláthatatlan és igazságtalan volt. Korábban 21 kiemelt cég kapta a legmagasabb összeget egy, a 2000-es évek közepén hozott kormányrendelet szerint. A következő körbe körülbelül 40 cég tartozott bele, ők valamivel kevesebb pénzt kaptak, míg a többi cég nagyságrendileg alacsonyabb támogatáshoz jutott, ha megváltozott munkaképességű embert foglalkoztatott. Ezt a rendszert változtattuk meg 2013. január 1-jétől. Azok a cégek, amelyek akkreditáltatták magukat – körülbelül 300 ilyen vállalkozásról van szó – havi rendszerességgel egységes támogatást kapnak. Megjegyzem, a múltban negyed- vagy félévente folyósították a támogatási összeget.  A következő döntésünk a megváltozott munkaképességűek által előállított termékek piacra jutásának segítése. Ezelőtt sajnos sokszor olyan dolgokat termeltek, amire nem volt kereslet. Mindemellett bevezettük a rehabilitációs kártyát, amelynek a lényege, hogyha egy cég azokat foglalkoztatja, akik a felülvizsgálást követően rehabilitációs ellátott minősítést kaptak, nem kell utánuk befizetni a szociális adót. Ennek eredményeképpen ez év áprilisára a 10 ezer főt is meghaladta a foglalkoztatottak száma.

 Az Új Széchenyi Terven keresztül milyen módon segítik elő a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását?

 –Egyrészt nagyon fontos, hogy ezek a személyek megkapják azokat a képzéseket, melyek nélkülözhetetlenek a munkavégzéshez és a mindennapi életüket is könnyebbé teszik . Másrészt akadálymentesítéshez, akár a munkahelyek létrehozásához, képzésekhez adjuk a támogatásokat. Körülbelül 20 milliárd forintos keretösszeg áll ehhez a vállalkozások rendelkezésére. Ezekre a forrást az Új Széchenyi Terven keresztül EU-s támogatásból nyerjük. A 2014-2020-as költségvetési időszakban tovább működtetjük ezeket a támogatási rendszereket, hogy még többen tudjanak fogyatékossággal élőként, megváltozott munkaképességűként akár a nyílt munkaerőpiacon, akár akkreditált cégeknél dolgozni.

 Meddig tart ez a program, és milyen eredménnyel lenne elégedett a kormány?

 2015. június 30-áig kell lezárni azt a projektet, ami a már említett 20 milliárdos program 11,7 milliárdos része. Akkor lennénk elégedettek, ha 5000-6000 személy el tudna helyezkedni a képzések után.

 Kötelező-e felülvizsgálatra menniük a megváltozott munkaképességű embereknek?

 –Egy bizonyos korosztály felett már nem kell felülvizsgálatra menni, ahogy azoknak sem, akiknek súlyos állapotú minősítésüket véglegesítették. De nagyon sokan vannak, körülbelül százkilencvenezren, akiknek újra kellett jelentkezniük. Hozzávetőlegesen hatezren nem jelentkeztek vissza, bizonyára ők sejtették a vizsgálatuk kimenetelét. Tehát ők a jövőben nem kapnak ellátást. A célunk, hogy az adófizetők pénzéből az ellátás jó helyre menjen, és ne azokhoz, akik adott esetben nem érdemelték meg. A rendelet kihirdetésekor közzétettük, hogy aki nem jelez vissza, azt nem kötelezzük utólagos felülvizsgálatra, így – mondhatjuk – amnesztiát kapnak. Akik pedig újra jelentkeztek, fokozatosan kapják a felülvizsgálatra az időpontot. Olyan komplex felülvizsgálatról beszélhetünk, aminek része az egészségi állapot felmérése, de meg kell vizsgálni az illető életkörülményeit is. Továbbá azt is, hogy képes-e mentálisan az elhelyezkedésre, a harmadik kérdés pedig a regionális munkalehetőség helyzete. Ezt a három szempontot együtt vizsgálva adják meg a végleges minősítést. A felülvizsgálati reform következménye az is, hogy míg 2010-ben több mint hetvenezer volt a jelentkezők száma, ez lecsökkent negyvenezer alá. Tehát már csak a valóban rászorultak jelentkeznek.

 Tárgyaltak-e erről a programról a megváltozott munkaképességű emberek érdekérvényesítő szervezetivel?

 –A Fogyatékosügyi Tanácson keresztül folyamatos a párbeszéd a látássérülteket, a hallássérülteket, mozgássérülteket, autistákat és értelmi fogyatékosokat képviselő szervezetekkel. Arra korábban is figyeltünk, hogy ezek a szervezetek olyan szintű állami támogatásból tudjanak működni, ami függetlenné teszi őket. A függetlenségük pedig adott esetben lehetővé teszi számukra a kritikát is. Jelenleg mind az előkészítés eredményeképpen, mind azért, mert célunk, hogy a valóban rászorultak kapják az ellátást, s nem azok, akik potyautasként vannak a rendszerben, a szervezetek többsége támogatja döntéseinket. Természetesen léteznek vitás kérdések, és ha felvetődik valamilyen észrevétel a részükről, azt lehetőség szerint megpróbáljuk beépíteni a programba.

 

Medveczky Attila