vissza a főoldalra

 

 

 2013.05.10. 

Az ukrán bürokrácia útvesztőjében

Naponta két eurót kell négyzetméterenként fizetni a tárolásért, amíg nem történik meg a vámkezelés

Olekszandr Vikul ukrán miniszterelnök-helyette szerint a kárpátaljai folyók vize nem lépett ki a hullámtérből, ezért nincs szó jelentősebb árvízveszélyről. A megye nagyobb folyóinak felső és középső szakaszain stabil apadás figyelhető meg, de az esetleges árvízi veszélyhelyzetek esetére a katasztrófavédelem 400 munkatársa és több mint száz gépe teljes készültségben van. Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka, a Zsinat világi elnöke, a Diakóniai Osztály igazgatója szerkesztőségünkkel közölte: a korábbi árvizek után döntöttek úgy, hogy katasztrófavédelmi raktárt hoznak létre.

 Tart-e még az árvízvédelmi készültség Kárpátalján?

 –Nemrég beszéltem a Tisza-menti települések lelkészeivel, akik megerősítették az információt, hogy károkozás nélkül vonul le a folyón az árhullám. Bízunk az Úrban, hogy idén a Tisza nem okoz katasztrófát.

 Kiléptek a megye folyói a hullámterükből?

–Kisebb folyók kiléptek a medrükből, jelentős volt a talajvíz magassága, a belvíz is egyes területeken. A Tisza is kilépett a medréből egészen a töltés aljáig, de mostanra visszahúzódott.

 A Kárpátaljai Református Egyház felkészült a lehetséges árvízre?

 –Katasztrófavédelmi raktárunkat azért hoztuk létre, hogyha baj lenne, akkor időben tudjuk segítséget nyújtani. A korábbi árvizek – 1998-ban és 2001-ben súlyos gondok voltak Kárpátalján – után döntöttünk úgy, hogy lépniük kell. Ezért holland és német segélyszállítmányokból tartalékot képeztünk, amihez azonnal hozzá lehet nyúlni, ha szükség lenne rá. A református egyház raktárában csónakok, homokzsákok, szivattyúk, generátorok sorakoznak arra az esetre, ha szükség lenne rájuk. Bízunk az Úrban, Isten ád nekünk olyan testvéreket, akik eddig is sokat segítettek rajtunk. Nagy segítség számunkra, hogy a Magyarországi Református Egyházzal aláírtuk a közös alkotmányt, és baj esetén közösen segítünk egymásnak. Így, amikor Miskolc környékén árvíz volt, mi tudtunk segítséget nyújtani. Gondot jelent számunkra, hogy az ukrán kormány átalakult, és a katasztrófavédelmi ügyekkel foglalkozó minisztérium jogutód nélkül szűnt meg. A humanitárius segélyek elbírálásával a szociális minisztérium foglalkozik. Ez azt jelenti, hogy a mai napig szállítmányaink vámzár alatt vannak.

 És meddig tart ez az állapot?

 –Kárpátalján vámudvara is van az egyháznak. Ez azért fontos, mert számos segélyszállítmány érkezik a területre, viszont az ukrán bürokrácia sűrűjében hónapokig kénytelenek lakat alatt tartani ezeket az adományokat. A reformátusok vámraktárának előnye, hogy mivel miénk az épület, négy hónapig nem kell a szállítmányok tárolásáért külön fizetni. Négy hónap elteltével azonban – az ukrán törvények értelmében – állami vámudvarba kell szállítani az adományokat, ahol naponta két eurót kell négyzetméterenként fizetni a tárolásért, amíg nem történik meg a vámkezelés.

 Miből tudják ezt az összeget kigazdálkodni?

 –Az összeget akkor kell kifizetni, ha megérkezik Kijevből az engedély. Azt nem tudom, hogy miből tudjuk kifizetni az adományokat, mert nem kevés szállítmányunk van vámzár alatt.

 Csak önökkel „kivételeznek”?

 –Nem, hanem általánosságban mindenkit érint az ukrán bürokrácia. Egyetlen engedélyt kaptunk csupán a múlt hónapban. De a többi segélyszállítmány a vámudvarban vesztegel. Igaz, hogy nem élelmiszerről, hanem ruhaneműkről, iskolaszerekről van szó, de fizetni kell minden napért.

 Milyen módszer alapján történik a segélyek szétosztása?

 –Minden gyülekezetből és egyházi intézményből érkeznek hozzánk a kérelmek. De nem csak kimondottan egyházi intézményektől keresnek meg bennünket, hanem állami óvodáktól, iskoláktól is. Így iskolapadokat, iskolaszékeket, táblákat tudtunk adományozni. Sőt még magánszemélyektől is érkeznek megkeresések, s ezeket is bizottságunk bírálja el. Vallási szempontból sem kivételezünk, segítünk római és görög katolikus híveknek is.

 A nyugati világ pénzügyi válsága miatt a nyugat-európai egyházak és segélyszervezetek lehetőségei nem szűkültek-e be?

 –Sajnos ez valós probléma. A Nagyberegi Református Líceum keretében négy iskolánk üzemel, s közel 400 gyermek tanul bennük. Az egyik iskolához kollégiumot építenénk, mert eddig béreltük a bentlakáshoz az épületet. Ezt 2013 végén vissza kellett adni az államnak. Nagy segítséget nyújtott eddig a magyar állam, de közel 150 millió forint hiányzik, hogy be tudjuk fejezni az építkezést. Azt ukrán törvények szerint pedig egyházi intézmény építését nem lehet az államnak segítenie. Nekünk, kárpátaljai magyaroknak, reformátusoknak meg kell maradni, mint ahogyan János apostol írja: „aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké”. Bízom benne, hogy mi is megmaradunk, és egymás hite által megerősödünk.

 

Medveczky Attila