vissza a főoldalra

 

 

 2013.05.17. 

A magyar-magyar kapcsolatok erősítéséért

Eredményes a felvidéki iskola-beiratkozási program

Ismét, immáron tizenharmadik alkalommal szervezte meg a Rákóczi Szövetség a Felvidéki Séták elnevezésű rendezvényét. Eddig már több mint négyezer diák ismerhette meg a Felvidéket.

 Mi adta az ötletet tizenhárom évvel ezelőtt a Felvidéki Séták program megszervezéséhez? – kérdezem Csáky Csongort, a Rákóczi Szövetség főtitkárát.

 –Szövetségünk 2005-ben kezdett hangsúlyozottan a középiskolások felé fordulni, aminek eredményeként a Kárpát-medence magyar iskoláiban sorra jöttek létre ifjúsági szervezeteink. Mi ezen iskolák diákjainak szerettünk volna minden tanévben olyan programot biztosítani, mely egyrészt elősegíti a magyarországi és felvidéki magyar diákok együttlétét, találkozását, másrészt minden egyes kirándulás alkalmával a Felvidék olyan útvonalát járják be, ami szervesen kapcsolódik a magyar történelemhez, kultúrához. Olyan városokkal ismerkednek meg a séták résztvevői, ami által gazdagodik történeti tudásuk.

 Személyesen, vagy csoportosan jelentkezhettek diákok a Felvidéki Sétákra?

 –Arra törekszünk, hogy ezek a kirándulások azokat az iskolai szervezeteinket érintsék, ahol a diákjaink a Szövetségünk égisze alatt működnek. Minden iskolai félévben más-más régiót szólít meg a program, ahonnan jelentkezhetnek az adott intézmények. Úgy szervezzük meg ezeket a túrákat, hogy egy-egy autóbusszal 7-8 középiskola diákjai és tanárjai utazzanak. Az egyik buszt magyarországi, míg a másikat felvidéki diákok töltik meg.

 Milyen nevezetességeket tekinthetnek meg a diákok, és kik kalauzolják őket a kirándulások során?

 –A Felvidéki Séta útvonalai két fő irányt érintenek. Ha nyugat-magyarországi régióból érkeznek a diákok, akkor rendszerint a bányavárosokat, vagy a Vág-völgyét keresik fel, a kelet-magyarországi diákok gyakorlatilag Kassát és a Szepességet látogatják meg. Minden alkalommal Magyarországról olyan földrajz-történelem szakos tanár utazik a diákokkal, akinek megfelelő ismeretei vannak az adott helyről, emellett mindig elkíséri őket olyan, aki beszél szlovákul és ismeri a felkeresett településeket.

 Ki fizeti a kirándulások költségét?

         A résztvevő diákok esetében a kirándulás teljes költségét a Rákóczi Szövetség magára vállalja.

 Csak Felvidékre szerveznek ilyen jellegű programokat?

 –2012 óta ezt a programot sikerült más területekre is kiterjeszteni. Így tavaly és idén is megvalósult a délvidéki utazás, ami a táj magyar és magyar történelmi vonatkozású településeit járta be egészen Belgrádig. 2012-ben sikerült megvalósítani azt, hogy a diákok Patriumba is eljussanak; Nagybányától Nagyváradig végig járva azokat a településeket, amelyek lényegesek a magyarság szempontjából. Ha lesz rá lehetőség, ez a program Kárpátalja felé is kiterjeszthető.

 Milyenek a visszajelzések? Barátságok is kötődnek ilyen alkalmakkor?

 –A program népszerűségét igazolja, hogy immár 13.alkalommal valósult meg, és jól látható, hogy rendre alakulnak ki olyan baráti kapcsolatok a résztvevő iskolák között, mely egy másik projekt elindítói tudnak lenni.

 A június 4-ei Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a Rákóczi Szövetég idén is meghirdeti diákutaztatási programját a Kárpát-medence magyar középiskolái számára. Meddig lehet erre jelentkezni?

 –Április 29-én hirdettük meg a június 4-ei diákutaztatási programot, amire a hagyományoknak megfelelően bérmelyik kárpát-medencei középiskola jelentkezhet. A pályázatokat május 17-éig a Rákóczi Szövetség központjának. 200 ezer forint értékű utazási támogatásra pályázhatnak az iskolák, és az a feltétel, hogy a pályázó középiskola legalább egy határt lépjen át június 4-én és egy másik országban működő magyar iskolát látogasson meg, s az ottani diákokkal közös programon vegyen részt. Abban bízunk, hogy több tucat iskola indul el a határon június 4-én, amikor például nem csak egy budapesti mehet el Komáromba, de egy kassai is Ungvárra. Ez a kirándulás is igen népszerű, hiszen tavaly a diákutaztatási programjaink keretében 212 középiskola több mint 7000 diákja vett részt. Az idei március 15-ei programunkra jelentkezők száma ugrásszerűen megnőtt és erre számítunk a június 4-ei diákutaztatással kapcsolatban is.

 Országszerte, sőt Kárpát-medence –szerte most folynak az iskolai beiratkozások. A Rákóczi Szövetség miként tudja a határon túl élő magyar szülőket arra motiválni, hogy magyar tannyelvű iskolába írassák be gyermekeiket?

 –Szövetségünknek 2004 óta működik Felvidéken a beiratkozási programja, ami abból a felismerésből született, hogy a felvidéki magyar családok 20%-a évente nem magyar, hanem szlovák tannyelvű iskolát választ gyermekének. Tudjuk, hogy aki magyar létére nem magyar iskolában kezdi tanulmányait, nagyon könnyen asszimilálódik, elfelejti anyanyelvét. Örömmel jelenthetjük be, hogy az elmúlt években sikerült minden olyan iskolakezdőt a magyar civil társadalom és önkormányzatok beiratkozási ösztöndíjában részesíteni, aki magyar tannyelvű iskolában kezdte tanulmányait a Felvidéken. Ezt a programot tavaly kísérleti jelleggel sikerült kiterjeszteni a partiumi Bihar megyére, idén pedig a délvidéki szórványra is. A felvidéki eredményekről elmondhatom, hogy annak ellenére, hogy a népszámlálási adatok szerint jelentősen csökkent az ott élő magyarok száma, viszont a magyar iskolát elkezdő diákok száma nem csökkent, hanem stabilizálódni látszik, ami önmagában komoly eredménynek tekinthető.

 

Medveczky Attila