vissza a főoldalra

 

 

 2013.03.15. 

Tüntetéssé alakult a KMKSZ-közgyűlés

Csapi magyarok tiltakoztak a városháza előtt a városi tanács önkénye ellen

Az új ukrán nyelvtörvény végrehajtásának akadályozása miatt még októberben nézeteltérés alakult ki a KMKSZ Csapi Alapszervezete és Csap város vezetése között. A városi tanács elutasító hozzáállása miatt a helyi magyarságszervezet aláírásgyűjtéssel igyekezett kikényszeríteni, hogy a tanács regionális nyelvvé nyilvánítsa Csapon a magyart. Emiatt a városvezetés most oly módon állt bosszút az alapszervezeten, hogy az annak még januárban beadott írásbeli kérelme ellenére nem biztosított helyiséget az alapszervezet soron következő közgyűlésének lebonyolításához. Ráadásul, még abból a helyi magyar iskolából is kitiltották a KMKSZ-t, ahol a tavalyi évben a kulturális szövetség közbenjárásának köszönhetően 493 ezer hrivnya értékű fejlesztést hajtottak végre a Keleti Partnerség programjának keretében. A KMKSZ Csapi Alapszervezetének vezetése ezért úgy döntött, hogy a hideg ellenére a városháza előtti téren tartják meg közgyűlésüket, egyfajta tiltakozásként a városvezetés magyarellenes politikai megnyilvánulásai ellen.

A közgyűlés résztvevőit Balogh Lívia, a KMKSZ Csapi Alapszervezetének és Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke köszöntötte, majd beszámolt az alapszervezet elmúlt évi munkájáról: 2012-ben a KMKSZ hét nagyobb rendezvényén vettek részt a csapiak nagyszámú küldöttséggel, farsangi és szüreti bált, gyermeknapot szerveztek, takarították a várost, három magyar színházi előadást is láthatott az alapszervezetnek köszönhetően a csapi közönség, majd fellépett a városban Berecz András mesemondó, és hagyományosan megemlékeztek a sztálinizmus áldozatairól is a temetőkertben. A Keleti Partnerség programjának keretében sikerült kicserélni a magyar iskola nyílászáróit. 2012-ben 149 új taggal bővült a csapi alapszervezet tagsága, jelenleg 1316 tagja van az alapszervezetnek. Az elnök asszony beszámolójából kiderült, hogy közvetítésüknek köszönhetően sok támogatás juthatott el a határvárosba, továbbá 461 támogató nyilatkozat kiadásában működtek közre a schengeni vízumért folyamodók számára. Kiálltak minden esetben a helyi magyar közösség jogaiért, sokszor konfrontációt is vállalva emiatt a város vezetésével.

A továbbiakban a pénzügyi beszámoló után Szabó Beáta, az alapszervezet etikai bizottságának elnöke bejelentette, hogy fegyelmi eljárást indítottak az alapszervezet azon tagjai ellen, akik akadályozták a szervezet munkáját. Végül a választmány jóváhagyta az etikai bizottság kezdeményezését, és kizárták a KMKSZ-alapszervezetből a város jelenlegi két alpolgármesterét, Burkus Árpádot és Larisza Sztupakot, valamint Okszana Földit és Papp Istvánt.

Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke beszédében a következőképpen fogalmazott: „Amikor az emberek kivonulnak az utcára, annak mindig van egy kis forradalmi hangulata, de mi most itt annak ellenére sem akarunk forradalmat csinálni, hogy a város vezetése megengedte magának, hogy kizárja önöket a város közösségi épületeiből. És ez az élmény kell, hogy emlékeztesse önöket, hogy mi is az igazi tétje a mindenkori választásnak. Amikor az embereknek szavazataikkal dönteniük kell arról, hogy ki vezessen minket, akár helyi, akár magasabb szinten, annak mindig súlyos következményei vannak. Ha a választásokkor nem használjuk a józan ítélőképességünket, akkor mindenféle szélhámosok, csalók, gazemberek fognak vezető tisztségeket betölteni, és a hátralévő időben a normális emberek ennek a következményeit szenvedik. A mostani felháborodásunkat őrizzük meg és adjuk tovább mint tanúságot. Mert most, bár az utcán állunk, de nincs itt az ideje a forradalomnak, viszont előbb-utóbb megint lesznek alkalmak, amikor mindenkinek el kell majd magyarázni, hogy számunkra mi a tétje egy választásnak, egy kiállásnak… A KMKSZ-nek mint szervezetnek az a célja, hogy az itteni magyar népünkből nemzetet formáljon, az embereket a saját érdekeik melletti kiállásra rávegye, mozgósítsa, megszervezze, és mint ezt a mai akció is bizonyítja, a KMKSZ Csapi Alapszervezete képes erre.”

A gyűlés végén Varga Viktor, az alapszervezet tagja kért szót, aki kijelentette: Szégyen és gyalázat a csapi polgármesteri hivatalra, hogy a magyarokat kizárják a város középületeiből. Szégyen a polgármesterre, a magyaroknak pedig a magyarellenes megnyilvánulások miatt össze kell fogniuk a városban, hogy el ne vesszenek.

Lapzártánkkor értesültünk arról, hogy a Csapi Városi Tanács kerekasztal-megbeszélésre hívta a KMKSZ vezetőit.

 

Badó Zsolt

 

(forrás: karpataljalap.net)