vissza a főoldalra

 

 

 2013.03.22. 

Több mint száz előadást tartottunk a betiltott, elhallgattatott költeményekből és dalokból

"Évtizedek óta először történik meg, hogy magyar ügyért, önként és szabadon állunk ki..." "...ma este erre a térre figyel a fél világ. Itt most egy nemzet mutatja meg igazi arcát a népek családjának." "...fogadjuk meg, hogy nyugton addig nem maradunk, amíg minden magyar számára ki nem vívjuk a méltó emberi élet lehetőségét, fogadjuk meg, hogy az összes érvényben lévő nemzetközi szerződés és alapokmány tiszteletben tartása mellett minden lehetségest elkövetünk magyar testvéreink megmentése érdekében! Isten minket úgy segítsen!" Éppen negyedszázada, hogy Csurka István beszéde elhangzott Ceausescu falurombolása ellen, s vasárnap a román követség előtt majd hatezres tömeg követelte Székelyföld autonómiáját.

 A Székelyföldért Társaság által szervezett, tüntetésen Csurka László Dsida Jenő Psalmus Hungaricus-át szavalta.

 –Felemelő érzés volt, először is a gyönyörű magyar tömeg, a határon túli területekről, a szórványból érkezettek székely népviseletbe öltözve, a  magyar nagyvárosokból feláradt  fiatal népdalénekesek és zenekarok, a szónokok, mind-mind torokszorítóan szépen, tisztán becsülettel álltak ki a Marosvásárhelyen megfogalmazott kiáltvány mellett, melyet a Székely Szabadság napján fogadtak el.

 A Psalmus Hungaricust talán először a Bocskai Szabadegyetem Színpadának, Trianon a magyar költészetben c. előadásán  hallhatta  színházi  közönség Csurka László előadásában.

 –Igen, a Bocskai  Színpaddal 1999-től jártuk az országot. Több mint száz előadást tartottunk a betiltott, elhallgattatott költeményekből és dalokból. Ezeket a költeményeket éppen azért tiltották be, mert erőt sugároznak. Mi pedig azért tűztük műsorra éppen ezeket, mert általuk a költők sorának valódi hovatartozását mutattuk fel. Tudniillik  József Attila Nem, nem, soha, vagy Juhász Gyula Trianon című költeményeit kihagyták a szocialista irodalomtörténeti művekből, a kor antológiáiból, mert az un. proletárhatalom költőjének hazudták őket.

 Amit persze József Attila is visszautasított volna, ha megéri  

 -Ezek rendkívüli versek, s ennélfogva  minden ünnepnapunknak a saját kis „nemzeti dalaivá” váltak. Ezt megérzi a néző, a hallgató; és fény, sokszor könny  csillan az emberek szemében, mikor ezeknek a verseknek a kezdő sorait meghallja.

 Csurka László ihletett előadója ezeknek a műveknek.

 -A Bocskai Színpadon kívül én még ekkora tömeg előtt nem szavaltam el Dsida Jenő Psalmusát. Talán önfényezésnek tűnik, de a költemény elszavalása után több perces hatalmas tapsvihar tört ki.

 Azért október  23-án, a Kossuth téren, amikor Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszéde előtt elszavalta Márai Sándor Mennyből az angyal c. költeményét ugyancsak zúgott a taps.

 -Nagyon szeretem ezeket a verseket. Belém nőttek, és több évtizedes tapasztalatom, hogy a közönség is nagyon szereti ezeket a nagy magyar sorsverseket, s ezeken keresztül, persze az előadót is. Már kialakult repertoárom van:  Wass Albert Emlékezés egy régi márciusra c. versét március 15-én, június 4-én Juhász Gyula Trinanonját, augusztus 20-án, és amikor az egész nemzet ügyéről van szó, akkor a Psalmust, október és karácsony táján pedig a Mennyből az angyalt szavalom el.

 A balliberális sajtó  szélsőséges elemek megjelenését vizionálta.

 –Nagyon fegyelmezett volt a hallgatóság; sok fiatal jött el és a magyarok zöme székely zászlóval érkezett a román nagykövetséghez. Nagyon sokan voltunk, én a színpad körül és távolabb is kisgyermekes családokat láttam, a közönség élvezettel hallgatta Pitti Katalin népdalait és nézte  a néptáncosokat  a  demonstráción ahol szinte minden korosztály képviseltette magát. A budapesti nagygyűlés hangulata méltó volt az ügy jelentőségéhez; láthatták, érezhették a székelyföldiek, hogy az anyaország polgárai támogatják az autonómiatörekvésüket.

 

Medveczky Attila