vissza a főoldalra

 

 

 2013.03.22. 

Az etnobiznisz jegyében olyan emberek szervezik magyarságunkat, akik immár nem a bécsi udvarban kilincselnek, hanem Bukarestben

 „Ki kell szabadulnunk a társadalom börtönéből, a megkötöttségekből, az elnyomatásból, a félelemből, a megalázottságból, ez fokozott mértékben érvényes egy kisebbségi helyzetben élő nemzeti közösségre, mint amilyen az erdélyi magyarság” – fogalmazott Tőkés László EMNT-elnök március 15-i beszédében, melyekből részleteket idézünk.

 Orbán Viktor, a nemzet miniszterelnöke szavaihoz kapcsolódva, az 1848-as szabadságharc kitörése – a pesti forradalom – alkalmából, az európai parlamenti választásokkor jelszóként használt tizenkettedik pontot idézem: „Unió, Erdéllyel”. Amikor honfitársaknak nevezzük egymást, egyben arra gondolunk, hogy a határok feletti nemzetegyesítés keretében most már valóban azok lettünk, és amint a levélben állott, erősíthetjük Magyarországot, hogy Magyarország a mi javunkra is szolgálhasson. Ebben a kölcsönösségben látjuk a mai ünneplés egyik fontos üzenetét: ők miértünk, mi őértük…Amikor a Pilvax kávéházból elindultak a pesti fiatalok, akkor már féltek a hatóságok a néptől, és nem merték elnyomni a mintegy húszezresre tehető tüntetésüket, hanem felmentek a Főtanács elé, kiszabadították Táncsics Mihályt, és elfogadtatták a Tizenkét pontot….Ki kell szabadulnunk a társadalom börtönéből, a megkötöttségekből, az elnyomatásból, a félelemből, a megalázottságból, ez fokozott mértékben érvényes egy kisebbségi helyzetben élő nemzeti közösségre, mint amilyen a romániai, az erdélyi magyarság. És amikor a tanács számon kéri a tanítványokat, hogy hogyan merészelnek kiállni a templomban Krisztus nevét hirdetni – amikor számon kérnek bennünket, hogy hogyan merünk szabadon, szívünkből az igazságot szólni –, akkor a tanítványok így válaszoltak: „Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek”! Ez az Isten iránti engedelmesség szava és kiállása a hatósággal, a mindenkori főtanáccsal, a mindenkori kormányzó tanáccsal, vagy Virgil Măgureanuval szemben, aki még ezelőtt húsz évvel itt járt Váradon, és próbáltak megfélemlíteni bennünket ünneplésünkben…Végre, mondhatnánk, végre szabadon, hamisítás nélkül ünnepelhetünk, de nem egészen így van, mert az etnobiznisz jegyében olyan emberek szervezik magyarságunkat, akik immár nem a bécsi udvarban kilincselnek, hanem Bukarestben, és a bukaresti hatalomhoz igazítják lépteiket. Nem csoda, hogy Victor Ponta miniszterelnök azt mondja, hogy nekünk más nem kell, csak az RMDSZ, azokkal jól kijövünk….Mindent meg kell tennünk, hogy a hazugságban ne keveredjen el az igazság. Íme, a Nemzeti Múzeumhoz kell menni, a templomba kell menni, ahova mentek a tanítványok, és Szacsvay Imre szobrához kell menni, és a temesvári templomba kell menni, és a marosvásárhelyi székely vértanúk emlékművéhez kell menni, a Postarétre kell menni – ahogy nevezik azt a helyet, ahol kivégezték szabadságharcosainkat.

  Itt kezdődik az ünneplés! Mert ha nem vagyunk hívek a Nemzeti Múzeumhoz, 1848-hoz, 1990-hez – amikor Marosvásárhelyen a szabadságharc, késleltetve ugyan, de véres megtorlásba torkollott –, ha nem vagyunk hívek a szabadság eredeti eszméjéhez, akkor nem lehet hiteles a mi ünneplésünk.

 

(forrás: tokeslaszlo.eu)