vissza a főoldalra

 

 

 2013.11.08. 

Tizenöt éves az egri RÉV

Konferencián tekintett vissza működésének tizenöt évére az Egri Főegyházmegye Karitász Központjának fenntartásában működő RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat szakemberek, érintettek, munkatársak és számos érdeklődő részvételével. Az Egri Főegyházmegyei Karitász Központjának fenntartásában működő RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat - egy országos hálózat negyedik intézményeként - 1998. április 1-jén nyitotta meg kapuit Egerben. A jubileumi alkalomra rendezett konferencián Siposné Kohári Szilvia intézményvezető előadásából a jelenlévők átfogó képet kaphattak a RÉV elmúlt 15 évének legjelentősebb mozzanatairól, melyet a Szent István Televízió által készített, a Szolgálat elmúlt tizenöt évéről szóló dokumentumfilm egészített ki. A rendezvényről Pap Ildikó írt beszámolót, melyet Balogh Ferenc illusztrált.

 Szenvedélybetegség: ha ezt a szót halljuk, számos terület jelenik meg a szemünk előtt. A szerfüggőségek (alkohol, drog, gyógyszer, stb.), a viselkedési függőséggel küzdők (játékszenvedély-betegek, társ- és kapcsolatfüggők) és a modern kori szenvedélybetegségek (számítógépfüggés, munkamánia, vásárlási láz stb.) folyamatosan jelen vannak környezetünkben. Hiszen a szenvedélybetegség nem válogat. Egyaránt érinthet gazdagabb és szegényebb embert, nőket és férfiakat, rokonainkat, szeretteinket, családtagjainkat, de akár bennünket is, ha úgy érezzük, hogy a munkahelyi problémák vagy épp a munkanélküliség, az adósságok, a magány vagy a családban átélt vélt vagy valós sérelmeink hullámai végleg összecsapnak a fejünk fölött, és a szembenézés, a problémák megoldása helyett a menekülést, a pótszereket választjuk. Magyarországon több ezren szenvednek kényszerbetegségektől, ám csak elenyésző részük ismeri fel a bajt és jelentkezik kezelésre. A legfontosabb a támogató közeg, hogy legyen olyan személy vagy szervezet, akitől segítséget lehet kérni.

 Az egyházmegye főpásztora, Ternyák Csaba érsek megnyitó beszédében az egyház hármas küldetéséről beszélt. Kérte a RÉV munkatársait, hogy továbbra is türelemmel segítsék azokat, akik bajba kerültek, akik a társadalom peremére sodródtak, hiszen ők is fontosak az egyház számára. „Nem olyanokat látunk bennük, akiket le kell írni, akik selejt emberek, hanem olyanokat, akikben ott él a lehetőség, hogy újrakezdjenek, hogy az életüket rendbe tegyék, és hasznos tagjai legyenek családjuknak és az egész társadalomnak.”

 Siposné Kohári Szilvia intézményvezetőnek valamint Zelei Andrea intézményvezető-helyettesnek a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatnál 15 éve végzett áldozatos munkájuk elismeréséül Ternyák Csaba egri érsek az Egri Főegyházmegye Pro Magnanimitate Tua Díjának ezüst érmét adományozta.

 A rendezvényen jelen volt Soltész Miklós szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, aki a szenvedélybeteg-ellátás témakörében tartott előadást. Emlékeztetett, hogy a kormánynak több olyan törekvése volt (designer drogok visszaszorítása, játékgépek betiltása), amely a családok védelmét, egyben tartását hivatott segíteni. Hazánkban ma közel 5000 embert kezelnek szenvedélybetegség miatt egyházi, civil vagy állami szervezetek, amely az ország összlakosságát tekintve nem túl nagy szám, de az érintett családokra és közösségekre hatalmas terhet ró. Hangsúlyozta, hogy nagyon nehéz kikerülni a szakellátásból, épp ezért nagyobb hangsúlyt kell fektetni a prevencióra valamint az alapellátást - amit itt Egerben a RÉV végez - mindenképpen erősíteni kell.

 Kály-Kullai Károly szupervizor, a Sziget Droginformációs Alapítvány vezetője az egyház szerepvállalásáról szólva kiemelte, hogy a remény üzenetét akkor is közvetíteni kell, ha reménytelenséggel találkozunk. Kialakult egy új és veszélyes fogyasztási kultúra a fiatalok körében mind az alkohol mind pedig a drogok tekintetében. Erre észre kell venni és meg kell adni a megfelelő válaszokat.

 Karanyicz Gréta alezredes, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet vezető-helyettese a börtönben végzett munka jelentőségéről tartott ismertetést. A büntetés-végrehajtás egyik fontos feladata a fogvatartottak társadalomba való visszaillesztése. Ennek érdekében az intézet civil és egyházi szervezetekkel működik együtt. 2007 óta van jelen a RÉV a BV Intézetben.

Zelei Andrea RÉV munkatárs elmondta, hogy a fogvatartottak csoportos foglalkozásokon vagy egyéni tanácsadáson vehetnek részt és kábítószer használatot megelőző felvilágosító szolgálat is elérhető számukra.

 Polgár Levente RÉV munkatárs az alacsonyküszöbű ellátásról szólva kiemelte, hogy legfontosabb az anonimitás, valamint hogy mindenki számára elérhető legyen a szolgáltatás, a szermentesség pedig nem feltétel. Ide tartozik többek között az iskolai prevenció. Az elmúlt években 34 iskolában 15 ezer tanulóval kerültek kapcsolatba. Az interaktív formában történő foglalkozások célja, hogy bizalmi légkört kialakítva, játékok felhasználásával világosítsák fel a fiatalokat a különböző drogokról és azok ártalmas hatásairól. Párkányi István az Eszterházy Károly Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény munkatársa kollégái köszönetét tolmácsolta a szakemberek felé, hiszen főleg a középiskolás korosztály körében érezhető az előbb említett foglalkozások pozitív hatása.

 A Caritas Party Service Szolgálat 2009-ben kezdte meg működését és elektronikus zenei rendezvényeken érhető el. Mint azt Simon-Bunda Zsófia RÉV munkatárstól megtudtuk, a szolgáltatás célja a prevenció, a felvilágosítás és a tanácsadás mellett, hogy a szerhasználóknak biztosítsanak egy olyan sarkot a szórakozóhelyeken, ahol bódult állapotukból józanodni, tisztulni tudnak, valamint folyadékot és élelmiszert kapnak az elvesztett kalória pótlására.

 A konferencia során a jelenlévők önvallomásokat is hallhattak felépülőfélben lévő szerhasználóktól, melyben a szerhasználat kiváltó okairól és a felépülés lépéseiről meséltek. Az egri RÉV három anonim önsegítő csoportnak ad otthont, a névtelen alkoholisták és a névtelen szerencsejátékosok önsegítő csoportja mellett az alkoholisták hozzátartozói is rendszeresen megoszthatják egymással nehézségeiket, problémáikat.

 A sorstársi segítés mellett nagy szerepe van a kortársi segítésnek. Tóth Róbert RÉV munkatárs - kiemelve a serdülőkor sajátosságait, amikor is felértékelődik a kortársak szerepe -, a kortárs-segítők képzését ismertette. Egy iskolában mind a diákok, mind pedig a tanárok szempontjából hasznos a kortárs-segítők folyamatos jelenléte, hiszen épp az azonos életkor segíthet az érintettnek a különböző krízisek megosztásában és a megoldások keresésében.

 Verebélyi Réka Loretta, a Neumann János Középiskola és Kollégium tanulója maga is kortárs-segítőként tevékenykedik. Előadásában a szakemberek és a problémával küzdő diákok közötti „híd” szerepről, összekötő szerepről beszélt.

 Az önkéntesség nemcsak a diákok körében működik. Az önkéntesekből szakemberekké váló elhivatott civilek közül Hadnagy József, az EKF adjunktusa és Kerek-Bócsi Ivett osztotta meg tapasztalatait a Szalaparton élő roma családok vagy akár az alkoholproblémával küzdő kliensek körében végzett tevékenységről.

 Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója a szülők felelősségére hívta fel a figyelmet. A karitatív munka során látva a mélyszegénységben élő családokat mindig felmerül a kérdés, hogyan került egy család az adott helyzetbe. Ok lehet a gazdasági válság, de az is gyakori, hogy szülők alkoholra vagy cigarettára költik a fizetésük jelentős részét, ahelyett, hogy a gyermekük és más családtagjaik biztonságát tartanák szem előtt. Nehéz az ilyen helyzetekben megtalálni a hatékony segítséget. Végül köszönetet mondott munkatársainak az elmúlt években tanúsított áldozatos munkájáért. Ezt a munkát a Jézus Krisztusnak segítséget nyújtó Cirenei Simonhoz és Veronikához hasonlította. Ők enyhítették Jézus kereszthordozását. A karitász és a RÉV munkatársak is ily módon állnak a szenvedélybetegek mellett. Helyettük nem vihetik a keresztet, a problémákat, az egyéni tragédiákat. De ott állhatnak, ott kell, hogy álljanak mellettük és támogatniuk kell őket a gyógyulás felé vezető úton.

 

(Egri Főegyházmegye/Magyar Kurír)