vissza a főoldalra

 

 

 2013.10.11. 

Jelentős infrastrukturális beruházások indultak el a gödöllői térségben

Az elkövetkező időszak fő célja, hogy Gödöllőn, mint a körzet központján új munkahelyeket teremtsünk

Szada települése a Rákos-patak és a Sződ-Rákos-patak vízválasztóján terül el. Fölötte északkeletre emelkedik a Margita-hegy, ennek csúcsa egyben a Gödöllői-dombság legmagasabb pontja. Első okleveles említése egyesek szerint 1215-ből, mások szerint 1325-böl való. Neve a szád, száda finnugor eredetű szóból keletkezett, amelynek jelentése száj, valaminek a bejárata. Gödöllő felöl nézve valóban a Sződ-Rákos-patak völgyének a bejáratában van. Vécsey László országgyűlési képviselő, Szada polgármestere szerkesztőségünk kérdésére elmondta: a Gyurcsány-Bajnai-kormány országrontó politikájának következményeként Gödöllő környékén több mint duplájára nőtt a munkanélküliségi ráta.

 2010-re mind az ország, mind Gödöllő és környéke igen nehéz helyzetbe került. Erre egy példa: 2002-ben a gödöllői kistérségben még csak 3%-os volt a munkanélküliség, 2010-re ez az arány 7%-ra nőtt. Mi volt akkor mindennek az oka, és 3,5 év alatt sikerült-e ezt a folyamatot megállítani?

 –Választókerületem, a gödöllői térség is része az országnak, ezért érdemes ezt a kérdést országos szinten megvizsgálni. Az Országgyűlés munkaügyi bizottságában dolgozom, s ezért is nagyon közel áll hozzám ez a probléma. Nem szabad elfelejteni, hogy a Gyurcsány-Bajnai-kormány alatt országos szinten 11%-ra nőtt, a Gödöllői Kistérségben 2010-re nem is 7, hanem 8%-os volt a munkanélküliség. A bukott baloldal veszélyes és szélsőséges politikája miatt Gödöllő környékén több mint duplájára nőtt a munkanélküliségi ráta. A baloldal csaknem Görögország sorsára juttatta az országot. Nemrég vizsgáltam a friss görög-mutatókat: Görögországban 25% feletti a munkanélküliség. Ha azt az utat folytattuk volna, bizonyára mi is itt tartanánk. Ez természetesen érintette volna a gödöllői választókerületet is. A 2010-es kormányváltás óta csökken a munkanélküliség, a munkanélküliségi mutató térségünkben immár 6,9%-os. Ez azt jelenti, hogy több mint 2000 fővel többen dolgoznak Gödöllő térségében, mint a Gyurcsány-Bajnai-kormány leköszönésekor. A választókerületen belül nagyon erős különbségek vannak, hiszen Budapest közvetlen környezete, a belső agglomeráció mindig is jobb helyzetben volt a foglalkoztatás szempontjából. Ott most 5%-os a munkanélküliek aránya. Ahogy távolodunk a fővárostól, egyre romlanak a munkanélküliségi mutatók, néhol elérik a 8-12%-ot. Gödöllő városában jelenleg stagnál a munkanélküliek száma. A baloldali kormányok felelőtlen és szélsőséges gazdaságpolitikája miatt számos nagy cég kivonult az országból, illetve csoportos leépítéseket hajtott végre. Maga Gödöllő mint a térség legnagyobb munkaerő-piaci felvevőhelye ezt még nem tudta teljesen kiheverni. A Fidesz-kormány által kötött stratégiai megállapodásoknak – így Gödöllőn a Teva gyógyszergyártóval kötött megállapodásnak – köszönhetően sikerült legalább a stagnálást elérni. Az elkövetkező időszak fő célja, hogy Gödöllőn új munkahelyek jöjjenek létre. Ez az egész térségre kihatással lehet. Ez ügyben folyamatosan lobbizom a kormányzatnál: támogató hozzáállást tapasztaltam a kabinet részéről, úgy tűnik, sikerül megtalálni a kitörési pontokat, de sok még a tennivaló.

 Mennyire sikerült a kis- és középvállalkozásokat megerősíteni?

 –A térségbe az elmúlt 3 évben mintegy 24 milliárd forintnyi EU-s támogatás érkezett – ehhez nyilván a kormányzati támogatásokat és az önrészeket is hozzá kell számolni. Nagyon pozitívnak tartom, hogy ennek a támogatásnak a nagy része a kisvállalkozókhoz került. Ez azt jelenti, hogy a mikro vállalkozások körülbelül 40%-ot, a kisvállalkozók 24,5%-ot kaptak a támogatásból. Ezen kívül nagy felvevője az uniós támogatásoknak az önkormányzati szektor is. A támogatások kb. ¼-e érkezett a települési önkormányzatokhoz.

 Térjünk rá az infrastrukturális helyzetre. Megépült-e régóta ígért Gödöllő-Vác elkerülő út, vagy a teljes értékű lehajtó Mogyoród mellett?  

–Ez utóbbival kapcsolatban kérdést is intéztem a nemzeti fejlesztési miniszterhez, akitől azt a megnyugtató választ kaptuk, hogy 2015-ben elkészül a teljes értékű lehajtó Mogyoród mellett. A Gödöllő-Vác elkerülő út tekintetében 2001 óta lobbiznak a térségi polgármesterek is. Sajnos a Gyurcsány-Bajnai-kormány egyáltalán nem foglalkozott az üggyel, csak a 2010-es kormányváltást követően került ismét napirendre a téma. Bízom benne, hogy ebben a kormányzati ciklusban legalább a tervezés végére eljutunk és a következő EU-s költségvetési szakaszban sor kerül az építkezésre. A 2014-2020-as ciklusban Gödöllőt és térségét jelentős fejlesztések érik el: a tervek között szerepel például az észak-kelet irányú vasúti rekonstrukció és a 3-as metró vonalának összekapcsolása a gödöllői hévvel.

 Ha már Gödöllőt említette, azt olvastam, hogy a város polgármestere nem kívánt önnel párbeszédet folytatni a város fejlődésének érdekében. Azóta történt-e már a kapcsolatban javulás?

 –Mindig is arra törekedtem, hogy a választókerületben lévő települések polgármestereivel – még az ellentétes pártállásúakkal is – konstruktív párbeszédet folytassunk.. Ez eddig Gödöllő esetében fogadókészség híján csak részben sikerült. Azt látom, hogy a gödöllői önkormányzat nem tud, vagy nem akar azonosulni a kormány fontos célkitűzéseivel és minden jelentős átalakítást támadnak. Remélem, hogy megérti a gödöllői testület és a polgármester úr is, hogy az ország javát szolgálják ezek az átalakítások. Részemről továbbra is a helyzet rendezésére törekszem, amihez persze a másik félre is szükség lenne.

 A felsoroltakon kívül milyen pozitív dolgok történtek a választókerületében az elmúlt 3 év során?

 –A nehéz gazdasági helyzet ellenére jelentős infrastrukturális beruházások indultak el; leszerződtük a Kistarcsa-Kerepes 1 milliárd forintos ivóvíz programot. A Szent István Egyetemet és a Gödöllői Királyi Kastélyt érintően is milliárdos fejlesztések vannak folyamatban. Büszke vagyok rá, hogy bölcsődéket, óvodákat, iskolákat építettünk. Emellett egyházi létesítmények – templomok, lelkigyakorlatos házak – is megújultak. Az egész választókerületben jelentős intézkedések történtek a közbiztonság helyzetének javítása érdekében. Annak is örülünk, hogy Aszódot sikerült járási székhely rangjára emelni. Választási ígéretemet, mely szerint mindig nyitva áll az ajtóm, megvalósítottam: nagyon sokszor személyesen találtam megoldást a választópolgárok gondjainak orvoslására. És arra is büszke vagyok, hogy a 17 településen közel 23 ezren támogatták aláírásukkal a rezsicsökkentési aláírásgyűjtő akciót. Ez a kormánynak és nekem is megerősítést ad, hogy jó úton járunk.

 Az országgyűlési munka mellett Szada polgármestere is. 2010 előtt a településen volt olyan nap, amikor néhány óra leforgása alatt 14 betörés történt. Sikerült-e a közbiztonság helyzetén javítani mind a településen, mind a térségben?

 –Amit megemlített, az egyszeri láncbetörés volt, amire azóta nem volt példa a településen. Az egyértelmű, hogy akihez betörnek, nem érzi jónak a közbiztonság helyzetét, de a statisztai adatok szerint csökkent a betörések száma. Régi célkitűzésem volt, hogy elérjük a község területén az intenzív rendőri jelenlétet: az utóbbi 3 évben körzeti megbízottunk van, akinek minden lehetséges módon segítjük a munkáját. Így lakást, gépkocsit biztosítunk számára. Emellett elindultunk a térfigyelési rendszer pályázaton is. A tapasztalatok azt mutatják, megéri a térfigyelő kamerák beszerelése: azokon a településeken, ahol a bevezető utakat, az üzletek környékét ilyen kamerák védik, jelentősen csökkent a bűnesetek száma.

 2014-ben melyik választókerületben méretteti meg magát?

 –Átalakult a választókerületek területi beosztása, így a gödöllői központú választókerület 17 településből áll. Arról, hogy ki hol indul, még nem született konkrét döntés. Szerintem az év végén nevesíti majd a Fidesz a képviselőjelöltjeit. Képviselőként és választókerületi elnökként arra kaptam felhatalmazást, hogy a gödöllői központú választókerületet felkészítsem a 2014-es választásokra. Természetesen megtörtént az új választókerület feltérképezése. Ebben nagy segítséget kaptam a jelenlegi aszódi választókerület képviselőjétől, Tóth Gábor úrtól, emellett a települések polgármestereivel is munkakapcsolatban vagyok, és az újonnan a választókerülethez csatolt településeken is megkezdtem a munkát. Erre jó alkalmat teremt az adósságkonszolidáció, hiszen a kormány váltságlevelét választókerületi elnökként én adhatom át a polgármester kollégáknak. Ez azt is jelenti, hogy ősszel több testületi ülésen is részt veszek és meghallgatom az adott képviselőtestületek felvetéseit. Összegezve tehát a munkára összpontosítok, és nem foglalkozom a jövőbeni lehetőségek mérlegelésével.

 

Medveczky Attila