vissza a főoldalra

 

 

 2013.09.27. 

2013-tól megújult a megváltozott munkaképességű munkavállaló állami támogatása

Nem a segély válasz, hanem a megmaradt munkaképesség alapján a megfelelő foglalkoztatás elősegítése és támogatása

A Fidesz nem úgy gondolkodik a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban, mint akiknek segélyezésre vagy sajnálatra lenne szükségük, hanem ugyanolyan értékű emberekként tekint rájuk, mint a társadalom többi tagjára.

 A 2011-es népszámlálási adatok alapján a hazánkban élő embereknek körülbelül 4,6 százaléka él valamilyen fogyatékossággal. Nekik az elmúlt 20-23 évben milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük, ha el akartak helyezkedni a munkaerőpiacon?– kérdezem dr. Tapolczay Gergely országgyűlési képviselőt.

 –A teljes társadalmi integráció hiánya a rendszerváltás előtt mély és nehezen korrigálható nyomokat hagyott a társadalmon illetve a társadalom többségében. Mindez jelentősen megnehezíti a megváltozott munkaképességű munkavállalók elhelyezkedését és befogadását. A saját perifériára szorultságuk, illetve a foglalkoztatói prekoncepció és az érzékenység, tolerancia hiánya is nagy mértékben hátráltatta a pozitív irányú folyamatok beindítását. Nem is beszélve a képzés, a szakképzés rendszeréről, jellemzően néhány szakmába „beskatulyázták” a fogyatékos tanulókat, nem nagyon választhattak a továbbtanulást illetően.

   A 2002 és 2010 közti kormányok állandóan azt hangoztatták, hogy a fogyatékkal élők pártján állnak. Ők a segélyezésben gondolkodtak. Aki viszont segélyt kap, nem érezheti magát másodrendű állampolgárnak?

 –Egy társadalomban mindig is vannak, lesznek aktuálisan olyan állapotban lévők, akik rászorulnak az állami forrásokra, támogatásokra, de ettől még nem másodrendű állampolgárok, hanem jogosan rászorulók. A lényeges probléma inkább azokkal az emberekkel alakulhat ki, akik képesek dolgozni, csak nem hagyjuk, vagy nem biztosítjuk a lehetőségeket, hanem - ahogy a rendszerváltás előtt gyakorlat volt – perifériára szorítva, segéllyel elhallgattatva inkább nem veszünk róluk tudomást. Emiatt sem lehet megoldás egy segélyezésen alapuló rendszer.

 Azt mennyire tartja korrektnek, hogy a baloldal a felvett IMF-hitelt a fogyatékkal élőkkel ugyanúgy kifizettette, mint a többi állampolgárral?

 –A felvett IMF hitel minden adófizető magyar állampolgárt érintett, akár a törlesztés szempontjából, akár az IMF hitelnek „köszönhető” megszorítások bevezetése szempontjából. Ezért is örvendetes, hogy a nyáron a kormány végtörlesztett, és ezáltal már nem vagyunk rákényszerítve az IMF által szabott feltételek teljesítésére. Semmilyen olyan lépés nem korrekt, ami hátrányosan érinti a fogyatékos személyeket.

 Mennyiben tér el a jelenlegi kormány ideológiája a megváltozott munkaképességű emberekkel kapcsolatban?

–A lényeges különbség: nem a segély az alapvető válasz, hanem a megmaradt munkaképesség alapján a megfelelő foglalkoztatás elősegítése és támogatása, illetve a társadalmi reintegráció hangsúlyozása.

 Ahhoz, hogy a fogyatékkal élők el is tudjanak helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, szükséges számukra a képzések beindítása. Milyen formában történnek az ilyen képzések?

 – Az egyik legfontosabb és legjelentősebb ilyen jellegű kezdeményezés, az Emberi erőforrások minisztériuma által indított RÉV program. A Rehabilitáció-Érték-Változás olyan rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram, amelyet a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében dolgoztak ki. Ennek keretén belül a 2013 elején kezdődő, ötmilliárd forintos költségvetésű RÉV programba három nagy állami könnyűipari nonprofit céget vontak be A Kézmű Kft. a Főkefe Kft. és a Erfo Kft. dolgozóinak alap- és szakképzéseket, valamint továbbképzéseket szervezett, hogy javuljanak az érintettek elhelyezkedési esélyei. A projekt során 2014 áprilisáig kereken ötezer ember készségfelmérését végzik el, és háromezer ember részesül képzésben, országszerte 80 helyen.  

Bizonyára vannak, akik otthonról tudnak csak bedolgozó munkát elvégezni. Tehát megvizsgálják a fogyatékosság mértékét is?

 – Természetesen mielőtt a szakértői bizottság dönthet arról, hogy állami támogatás, rehabilitáció vagy nyílt munkaerőpiaci integráció a javasolt megoldás az érintett számára, előtte komplex felülvizsgálati eljárás alapján megbizonyosodnak az illető egészségi állapotáról. És ez alapján javasolják a további megoldási lehetőségeket.

 A munkaadókat mivel lehet ösztönözni arra, hogy megváltozott munkaképességűeket alkalmazzanak?

 – A munkaadókat két irányból tudja ösztönözni a kormányzat, először is a megalkotott 5%-os kvótarendszerrel, illetve annak nem betartása esetén hozzájárulási kötelezettséggel, továbbá a támogatások olyan jellegű átalakításával, ami a foglalkoztatást segíti, és a munkáltatónak nyújt kedvezményeket megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása esetén.

 Vannak olyan külföldi államok, ahol nagy sikerrel alkalmazzák a jelenlegi módszert?

 – Európában és a világban is hasonló problémákkal küzdenek, mint mi, természetesen annyi előnyük van, főleg az ún. Nyugatnak, hogy az integráció előrébb tart, hiszen nem kellett vele a rendszerváltásig várni, mint nálunk. Az azonban egyértelmű, hogy a kvótás módon előírt foglalkoztatási szint tűnik a legjobb és legésszerűbb megoldásnak és leginkább integrációpártinak. Ettől függetlenül azonban szükség van hatékony foglalkoztatáspolitikára és azt alátámasztó támogatási rendszerre.

 Az elmúlt három évben milyen eredményeket ért el a kormány a fogyatékkal élők foglalkoztatásával kapcsolatban?

 – A 2011. évi CXCI. törvénnyel átalakítottuk a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációs rendszerét. Új alapokra helyeztük a rokkantsági ellátást, a megváltozott munkaképességűek komplex vizsgálatát. Létrejöttek az egységes szakmai irányítás alatt működő rehabilitációs szakigazgatási szervezetek. Új támogatási formaként jelent meg a Rehabilitációs kártya, amely alapján a munkáltató a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának teljes időtartamára teljes körű szociális hozzájárulási adó alóli kedvezményt vehet igénybe. A Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai szerint: 2012. december 31-ig 67 560 magánszemély részére állították ki a Rehabilitációs kártyát, illetve azt helyettesítő igazolást; 2013. áprilisában: 17 690 fő volt alkalmazásban 4678 munkaadónál és a munkaadók 350 millió forint összegű adókedvezményt vettek igénybe; jelenleg 19 ezer főt foglalkoztatását segítjük a Rehabilitációs Kártya alapján. A kormány 2012-től több mint 47 milliárd forintot biztosít az Új Széchényi Terv keretében a fogyatékos és halmozottan hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségének növelésére, társadalmi befogadásuk segítésére (pl. látássérült emberek elemi rehabilitációja, fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés, autisták foglalkoztatása, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, komplex rehabilitáció stb.) 2013-tól megújult a megváltozott munkaképességű munkavállaló állami támogatása is. Több mint 30 ezer ember foglalkoztatását segíti a kormány azzal a 35 milliárd forinttal, melyet pályázati úton a költségvetésből biztosít több mint 300 vállalkozás számára. Idén így 30 ezer ember foglalkoztatását tudtuk segíteni. Az új rendszerben - első lépésként - a cégeknek pályázniuk kellett a foglalkoztatási akkreditációra, melynek eredményeképpen Budapesten 52 munkáltató 2858 megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához nyert el támogatást Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően tavaly már közel 70 ezer megváltozott munkaképességű embernek tudtunk biztosítani munkát Komoly előrelépés volt a támogatott foglalkoztatás eddigi privilégiumon alapuló rendszerének pályázati formába való átalakítása és ezzel transzparenssé és hozzáférhetővé tétele. Nagy változás volt a rehabilitációs hozzájárulás összegének megemelése, mellyel nagyobb nyomást lehet gyakorolni a munkáltatókra illetve a Rehabilitációs Kártya bevezetése, mely egyértelműen a foglalkoztatást támogatja.

 A kormánypárti padsorokban mekkora lobbi erővel bírnak a fogyatékkal élő képviselők, akik ebből a szempontból kifejezetten előnyös helyzetben vannak, hiszen tudják segíteni a sorstársaikat?

 – Egyedül a kormánypárti padsorokban találhatunk fogyatékossággal élő képviselőket, ez már sokat elárul arról, hogy mennyire alacsony az integrációs szint, de mi, az érintett képviselők, tudunk a leginkább hitelesen eljárni fogyatékossággal élő társaink érdekében.

 A rokkantsági rendszerben sok volt a visszaélés, ezért megszigorították a felülvizsgálati rendszert Ezzel párhuzamosan a parkolási igazolványok kiadásának a rendje is szigorodott. Az ellenzék azzal vádolja a kormányt, hogy ezzel százezrek estek ki a rendszerből. Arányokban mekkora visszaélést tapasztaltak?

 – A vizsgálati rendszert egy komplex sokkal összetettebb vizsgálati eljárássá alakítottuk, hogy valós képet kapjon a szakértői bizottság a vizsgált személy állapotáról. A cél az volt, hogy aki valójában nem érintett, az ne legyen a rendszerben, ezt pedig a felülvizsgálat, mint egy öntisztító folyamat oldotta meg, hiszen akik jogalap nélkül kaptak eddig támogatást, azok nem jelentek meg felülvizsgálaton, azok közül, akik úgy érezték, hogy ők valóban rászorulnak valamilyen állami segítségre, elenyésző arányban kerültek negatív megítélés alá. A rászorulók közül minimális mennyiségű ember került ki a rendszerből, akik pedig nem szorulnak rá a támogatásra, ők nem kiestek valahonnan, hanem a saját helyükre kerültek.

Mi a legfontosabb tennivaló a ciklus hátralévő idejében?

 – Egyértelműen a foglalkoztatáspolitika szinten tartása, illetve a foglalkoztatottak számának növelése. Nem elhanyagolható feladat a felülvizsgálatok további, hatékony lebonyolítása. A beindított programok, projektek, képzések végigvitele. Továbbá fontos feladat lesz az új Országos Fogyatékosügyi Program kidolgozása a 2014-2020 közötti időszak céljai, teendői kapcsán. Jelentős jogszabály-alkotási feladat lesz a támogatott döntéshozatalról szóló törvényjavaslat megvitatása és elfogadása.

 Bizonyára ez csak közvetve kapcsolódik a témához, de miként lehet meggátolni azt, hogy a fogyatékkal élőket behálózza az úgynevezett koldusmaffia, és kihasználják őket?

 – Azzal, hogy most már az egész országot behálózó rehabilitációs szakigazgatási szerv hálózatot alakítottunk ki igen jó irányba haladunk, hogy teljes mértékben monitorozhassuk a megváltozott munkaképességűeket illetve a fogyatékossággal élő személyek szükségletei, panaszai alapján további intézkedéseket foganatosíthassunk.

 

Medveczky Attila