vissza a főoldalra

 

 

 2014.04.11. 

II. Szent Jobb ünnepség és megemlékező szentmise - meghívó

Az Aranyvonat Felvidék nyugati részére 1939-ben hozta el Szent Jobbot, az esemény 75. évfordulója alkalmából a magyar nemesi családok Nobilitas Carpathiae felvidéki civil szervezete Szent Jobb Ünnepséget szervez április 26-án Érsekújvárott.

 A Nobilitas Carpathiae felvidéki civil szervezet meghívja Önt a 2014. április 26-án szombaton Érsekújváron megtartandó II. Szent Jobb Ünnepségre és megemlékező szentmisére.

Az ünnepség napirendje:

11:00 – 11:10 – körmenetszerű bevonulás az római katolikus plébánia templomba (szervezetek, lovagrendek, asszisztencia, papság)

11:10 – 11:15 - Himnusz

11:15 – 11:25 – ünnepi köszöntő

11:25 – 12:10 – ünnepi szentmise (bemutatja Mons. Mag. Gyurcsó Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye magyar püspöki helynöke)

12:10 – 12:25 – egyházak, rendek és lovagrendek üdvözlő beszédei

12:25 – 12:40 – Szózat, körmenetszerű kivonulás a templomból

12:40 – 13:00 - Emléktábla leleplezése a plébánia-hivatal homlokzatán

Elvárt öltözék: egyház által előírt öltözék, rendi öltözék, díszmagyar, bocskai, egyéb ünnepi öltözék; szervezeti, ill. rendi zászló.

Részletes tájékoztató az érsekújvári II. Szent Jobb Ünnepség résztvevői számára ITT>>> olvasható.

 A Szent Jobbot szállító Aranyvonat Szerédi Jusztinián hercegprímás kíséretében

1939 tavaszán Serédi Jusztinián esztergomi érsek, hercegprímás kíséretében ismét országjáró körútjára indult az Aranyvonat, hogy a Felvidék nyugati részére elvigye Szent István államalapító királyunk jobb kezének ereklyéjét - a Szent Jobbot. Komáromon át először Érsekújvárba érkezett, majd ünnepélyes fogadtatása után folytatta útját a Felvidék további városaiba: Lévára, Losoncra, Rimaszombatba és Rozsnóba.

Április 30-án vasárnap délelőtt a Himnusz hangjai mellett simán, lassan gördült be az Aranyvonat az érsekújvári pályaudvarra. A Szent Jobb kíséretében jelen voltak még berzsenyei és zsemberi Zsembery István volt főispán, Huszár Károly m. kir. titkos tanácsos, volt miniszterelnök, Jaross Andor miniszter, Meszlényi Zoltán esztergomi segédpüspok, Drahos János protonotárius kanonok, általános érseki helytartó, Hamvas Endre protonotárius kanonok, hercegprímási irodaigazgató, Bartman Miklós pápai kamarás, hercegprímási titkár, Esthy Miklós pápai világi kamarás és sokan mások.

A koronaőrség díszszakaszát, amely tizenhárom díszruhás, alabárdos koronaőr altisztből és két katonai küldoncből állt, vitéz Máriássy László koronaőr ezredes vezette.

Az Aranyvonat fogadására a megye és a város előkelőségei jelentek meg. A katonaság részéről Fay ezredes, helyőrségparancsnok, a Vitézi Szék kapitánya, továbbá Jánoska Tibor rendőrtanácsos. A polgári hatóságok részéről Jaross Vilmos főispán, báró Majthenyi Jozsef alispán, dr. Kubinyi György főszolgabíró, dr. Lapka Béla vármegyei tiszti főügyész, dr. Zoubek Zoltán árvaszéki elnök, Szerényi György vármegyei főmérnök, Kürthy Győző ny. főjegyző és a vármegye teljes tisztikara, valamint dr. Holota János és dr. Turchányi Imre országgyűlési képviselők. A város képviseletében Ölvedi János városbíró, Prónay Kálmán főjegyző, Saskó Gyula városi főtitkár, Néder János és Liszi Lajos tanácstagok.

A Szent Jobb fogadása után az ereklyét leemelték az Aranyvonatról, majd felvidéki fiatal papok vállaikra vették és a menet lassan megindult a Horthy Miklós úton át a Kossuth Lajos térre. A menet élén haladt a helyőrségi díszszázad, utána következtek a frontharcosok, a papok kara, a Szent Jobb kisérete, azonkívül az előbb felsorolt előkelőségek.

A Kossuth Lajos térre érve a Szent Jobbot díszes emelvényre helyezték el. Az itt felállított oltárnal dr. Mészáros János budapesti általános helytartó csendesmisét celebrált. Dr. Prenner Béla plébanos mondott felajnló imát a Szent Jobbhoz és végezetül dr. Czapik Gyula apostoli protonotárius mutatott rá a szentbeszédében a Szent Jobb jelentőségére.

A szertartás után a Szent Jobbot a római katolikus templom szentelyébe vitték, ahol a hívők részére hozzaférhetővé tettek. Tobb mint egy órán át kegyeletes áhitattal vonultak el a hívők ezrei a Szent Jobb előtt.

A Szent Jobb érsekújvári fogadtatása után kíséretével a Széchényi utcán át visszavonult a pályaudvarra, hogy az Aranyvonat Léva felé vegye útját.

 

(nobilitas.sk nyomán Felvidék.ma)