vissza a főoldalra

 

 

 2014.04.18. 

A felkelő Nap Krisztus jelképe számunkra

A kereszténység nem ünnepi alkalmakhoz kötődik, hanem az egész életet átalakító valóság

A tihanyi bencés apátság olyan, csaknem ezeréves tradíciót jelenít meg, amely nélkül Magyarország jövője sem képzelhető el - mondta Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere március 22-én az apátsági templomfelújítás első ütemének átadásán. Dr. Korzenszky Richárd bencés tihanyi perjel elmondta: Minden templom, ha szép, „látványosság”. Nem mindegy, hogy a turista elhanyagolt templommal találkozik, vagy olyannal, amelyben érezni lehet, hogy törődnek vele. A tihanyi templom élő templom.

 Mikor és ki vetette föl azt, hogy szükséges a tihanyi apátsági templom renoválása?

 –Már a ’80-as évek végén szó volt róla. Ekkor restaurálták a barokk sekrestye bútorait és falfestményeit. Mail József atya, a veszprémi egyházmegye papja volt ekkor a lelkipásztor. A templom felújításának munkálatait azonban lényegében Pászthory Valter atya, az első bencés plébános kezdeményezte. Amikor 1994-ben Tihanyba kerültem, a templom még fel volt állványozva, az oltárok szétszedve: a munkákat befejezni csak részben tudtuk. Elkészültek a falképek, befejeződtek az oltárok faszobrász restaurálási munkái. Most a burkolatot cseréltük, olyan kőlapokra, mint amilyenekkel eredetileg volt burkolva a templom. Felújítottuk körben a lábazatot, restaurálták a padokat, gyóntatószékeket. Új világítást kapott a templom. A hangosítási rendszer is megújult. Bár lényegében kész minden, még sok kisebb-nagyobb feladat van az apátság épületében.  

Nagyon sok magyar és külföldi hívő és turista látogat el a történelmi emlékhellyé nyilvánított helyszínre. Nem kell-e attól tartani, hogy a templom „csupán” turisztikai látványosság lesz?

 –Minden templom, ha szép, „látványosság”. Nem mindegy, hogy a turista elhanyagolt templommal találkozik, vagy olyannal, amelyben érezni lehet, hogy törődnek vele. A tihanyi templom élő templom. Egyrészt egy élő egyházközség híveinek imádkozó helye, másrészt nagyon sokan jönnek távolabbról is, hogy velünk, a bencés szerzetesközösséggel ünnepeljenek. Ez mindannyiunk számára öröm.

 Több nyelvű idegenvezetést is tartanak az apátsági templomban?

 –Igen, tudunk biztosítani idegenvezetést angol és német nyelven. Egy bemutató filmet nézhet meg először a látogató a Porta Pacis nevű fogadóépületben. A filmnek tíz különböző nyelvű változata van – angol, német, francia, lengyel, orosz, ukrán, sőt kínai is. Ugyanezeken a nyelveken kaphat tájékoztatást a turista az „audioguide”, a csoportos tárlatvezető készülék segítségével a templomról és a történeti kiállításról.

 Több mint két éve Pannonhalmától független a Tihanyi Bencés Apátság. Miként tudták eddig ezt az önállóságot kihasználni?

 –Az önállóságot sokan nem értik. A bencés közösségek régen az egész világon egymástól független, önálló közösségek voltak. Ez valósult meg most nálunk is: önálló lett a győri és a tihanyi monostor a pannonhalmi mellett. Az önállóság tulajdonképpen nagyobb felelősséget jelent mind spirituális, mind anyagi szempontból. Életstílusunk lényegében azonos, de a munkakörök miatt más-más hangsúlyokkal. Az önálló közösségek mind a Magyar Bencés Kongregáció részei.

 Az áltudományok és az ezoterizmus áradata zúdul ránk korunkban. Hogyan képes mindezekre a kihívásokra a keresztény, katolikus ember válaszolni?

 –Ha minden keresztény hívő legalább olyan érdeklődéssel olvasná a mindenki számára elérhető keresztény spirituális és teológiai irodalmat, mint amilyen kíváncsisággal fordulnak sokan az áltudományok felé, nem volna semmi probléma. Nagy kihívás ez a lelkipásztorok számára: az embereknek fontos, hogyan alakítják az életüket. Közösségekre van szükség, amelyekben otthon érzi magát az ember, és ahol bizalommal tudnak beszélni az élet égető kérdéseiről. Nem szabad megmaradni az általános iskolás hittani ismeretek szintjén. A közösségek pedig nagy segítséget tudnak nyújtani a személyes problémákkal küszködő embereknek.

 Többen az egyházat és a tudományt szembeállítják egymással. Az egyház és a tudományosság egymást kizáró fogalmak-e, ellentétesek-e egymással?

 –A kérdést pontosabban fogalmaznám meg: ugyanis nem az egyház és a tudomány, hanem a hit és a tudomány ellentétéről szoktak beszélni. Amióta világ a világ, vannak, akik nem tudnak megbirkózni a hit és a tudomány kérdéseivel. Nem az egyház és a tudomány a probléma: ma is sok kiváló tudós – köztük természettudós – van az egyházban. A tudomány választ keres a dolgok „hogyan?”-jára. De a leglényegesebb kérdés, hogy mindez „miért?” - minden természettudományos vizsgálódás számára homályban marad. Hogy miért vagyok „én”, akkor, amikor megszülettem, és ott, ahol élek, - és hogy miért van a születés és a halál, titok. A hogyan?-ra választ találhatunk. A miért? – azonban más dimenzióban van. Hadd idézzem Freund Tamás professzornak a neves agykutatónak gondolatmenetét: „A legnagyobb rejtély a gondolkodó, szabad akarattal rendelkező ember keletkezésének az értelme, a lelkünk eredete, küldetése és sorsa. Ezek olyan kérdések, amelyekre a természettudomány sohasem fog választ adni. Ha pedig a hitünk más kérdésekkel foglalkozik, mint a tudomány, akkor miért ne lehetne a kettő összeegyeztethető, egymást kiegészítő?”

 Milyen tényezők erősíthetik ma a hit iránti lelki igényt?

 –A hit iránti lelki igény egyre világosabbá válik, amikor az ember rádöbben arra, hogy a boldogsága nem függ az anyagi javak birtoklásától, azok mennyiségétől. Az élet értelmét keresik egyre többen, amikor a legkülönbözőbb érdekcsoportok az embert egyszerűen fogyasztóvá alacsonyítanák, akinek addig van csupán értéke, amíg vásárlóereje is van. Magának a létezésnek az értéke egyre inkább háttérbe kerül. Pedig értékes az ember akkor is, ha már (vagy még) nem képes arra, hogy „termeljen”, és nincs már (vagy még) különös igénye a fogyasztásra.

 Vonzó értékrend-e ma a másokért élés?

 –Ha elméletben teszem föl a kérdést, akkor azt válaszolhatjuk, hogy másokért élni „nem kifizetődő”. Ha azonban megtapasztalom, hogy ha képes vagyok másokat szolgálni, ha képes vagyok odaszánni az életemet, ha képes vagyok elkötelezetten élni, akkor igazi örömet és boldogságot tapasztalhatok meg. S ha ilyen emberekkel találkozom – ma is élnek ilyenek közöttünk, csak észre kell vennünk őket – akkor megérezzük, hogy csak így érdemes élni.

 Ma nagyon sokan vannak, akik elviszik a templomba megkeresztelni gyermeküket, de kevesebb az első áldozók és a bérmálkozók száma.  Mit kell annak tenni, aki, valóban hűséges akar lenni kereszténységéhez?

 –Akik pusztán hagyományból, megszokásból, társadalmi elvárásból vinnék el megkeresztelni a gyermeket, egyre kevesebben vannak. Természetesen találkozunk olyanokkal, akik nem rendszeres vallásgyakorlók, de igénylik, hogy a gyermeket megkereszteljék. Ez egy nagyon mélyen gyökerező, titkos vágy: a kereszténységnek mégis csak van valami jelentősége az életben. Az elsőáldozók és bérmálkozók számának csökkenését nem szabad önmagában nézni: tessék egy rövid pillantást vetni a demográfiai statisztikákra, a születések rendkívül alacsony számára. Aki kereszténységéhez hűséges akar lenni, nem kell tennie semmi rendkívülit. Vállalnia kellene önmagát, és tudatosítania kellene, hogy senki sem sziget: hogy bár magánügy a vallás, a vallásos ember élete közösségben formálódik. És tudatosítani kell még azt is, hogy a kereszténység nem ünnepi alkalmakhoz kötődik, hanem az egész életet átalakító valóság. Életstílus. Megvallása annak, hogy az életemben nem a pénz, nem a hatalomvágy, hanem Jézus Krisztus az Úr.

 A középkorban az apátságok iránymutató épületeknek számítottak. A tihanyi apátsági templom akár szimbolikusan is egyfajta irányt jelképez?

 –Szívesen használom beszélgetésekben, beszédekben, előadásokban a középkori templomok szimbolikus jelentőségét. A felkelő Naphoz igazították az építők a templomot. A felkelő Nap Krisztus jelképe számunkra. Templomunk messziről látszik, sokak számára, akik lenn, a vízen hajóznak, fontos igazodási pont. Ugyanígy igazodási pont lehet a keresők számára, ha kereszténységünket mi, akik ezt a templomot a magunkénak tartjuk, hitelesen megéljük. A középkorban az apátságok sokszor ún. „hiteles helyek” voltak. Erre szeretnék törekedni itt ma is: a hiteles keresztény életre. S akkor, ha ezt meg tudjuk élni, valóban igazodási pont lehetünk.

 

Medveczky Attila