vissza a főoldalra

 

 

 2014.04.18. 

Segítünk feldolgozni mindazt, amit a beteg válságként él meg

Egyre több pozitív visszajelzést kapunk, és a többi egyházmegyéből is jelezték, hogy megyéspüspökük érdeklődik a kórházpasztoráció iránt

Március 22-én képzési napot tartott a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata. Akkor találkoztak egymással az önkéntesek, akik rendszeresen látogatják a kórházakban fekvő betegeket.

 Mióta működik a Váci Egyházmegyében olyan beteglátogató szolgálat, amelyet önkéntesek végeznek el? – kérdezem Dr. Faragó Artúr atyát, a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának vezetőjét.

 –2004. június 28-án alapítottuk meg az egyházmegyében a kórházlelkészeti szolgálatot, viszont csak 2007-ben vetődött föl az önkéntes szolgálati terület létrehozása. Addig csak a főállású lelki gondozóink dolgoztak velem együtt. Az egyházmegye területén lévő mindegyik kórháznál szolgálnak főállású lelkigondozók, ők fizetést kapnak, és egy adott egészségügyi intézményhez vannak delegálva. Őket szinte családtagnak tekintik.

 Ők lelkészek?

 –Nem, hanem civilek, világiak, és a főállású lelkigondozók sorában csak egy férfi van, egy diakónus, a többiek hölgyek. 2007-ben Vácott és Szolnokon is tartottunk önkéntesek számára képzéseket. Tehát 7 éve vannak önkéntes beteglátogatóink is. Van olyan kórház, ahol 4-5 önkéntes, máshol 19 látogatja a betegeket. Nem azt vizsgáljuk, hogy kinek milyen a képesítése, bár az önkénteseink között vannak pszichológusok és szociális munkások is. Az az elvárásunk, hogy elbeszélgessenek a betegekkel, és ezzel is oldják a magányukat. Hiszen a betegek szeretnék, hogy valakivel megoszthassák helyzetüket, hogy valaki meghallgassa őket.

 Hogyan válogatják ki, hogy kik alkalmasak erre a hivatásra?

 –Kétféle munkamódszert dolgoztunk ki. Az egyik, hogy tanfolyamot szervezünk egy –egy kórházzal rendelkező városban. Hatvanban és Balassagyarmaton is tartottunk ilyen tanfolyamot még 2006-ban. Akik oda elmentek, megtudták azt, mi a segítő beszélgetés lényege, s miként kell a betegeket megszólítani. Akik önkéntesnek jelentkeztek, azokkal elbeszélgettünk, s azután döntöttük el, hogy alkalmasak-e a feladatra. A másik metódus pedig az, amit most alkalmazunk, hogy minden év végéig lehet jelentkezni önkéntesnek, s majd minden kórháznál alkalmassági fölvételi beszélgetést tartunk. Akiket fölveszünk, azokat hívjuk el a márciusi képzési napra.

 Azt figyeltem meg, hogy az átlag ember ódzkodik betegek környezetében lenni. Mi az, ami motiválja az önkénteseket?

 –Azzal egyetértek, hogy a legtöbb ember magától nem szívesen megy kórházba, betegek közé. Az egyik motiváció az, hogy valaki már feküdt benn kórházban, és megtapasztalta azt, hogy milyen jó érzés az, ha odamennek hozzá és beszélgetnek vele. A másik motiváció, hogy a beteglátogató azért megy oda a betegágyhoz, mert szereti Jézust, és ezzel a szeretettel próbál másokkal foglalkozni. Mások pedig azért vállalják ezt a munkát, mert már ápolták családtagjaikat, és tudják, nem elég, ha csak főznek a betegre, hanem beszélgetni is szükséges az elesettekkel.

 Mi az oka annak, hogy főleg nők, asszonyok vállalnak el ilyen szolgálatot?

 –A hölgyeknek nagyon fejlett az érzelmi intelligenciájuk, s igen erős empatikus készséggel rendelkeznek. A szociális szakmákban is a hölgyek vannak többségben. Ráadásul a hölgyek sokkal jobban szeretnek beszélgetni, mint mi férfiak. Számukra az a kihívás, hogy miként jutnak be egy férfi kórterembe. De általában nagyon ügyesen megoldják ezt a problémát is.

 Hány tagból áll kórházlelkészi szolgálat önkénteseinek csapata?

 –Hozzávetőlegesen 90 önkéntesünk teljesít szolgálatot az egyházmegye területén lévő 11 kórházában.

 Bizonyára a testi szenvedés érték, hit és kapcsolati válságot is eredményezhet a betegekben. Föltehetik a kérdést: hol volt Isten akkor, mikor súlyosan megbetegedtem. Az ilyen kérdésekre mi a katolikus egyház válasza?

 –Mind az önkéntesek, mind a főállású lelkigondozók nem tanácsot vagy észt osztanak, nem agitálnak, hanem abban segítenek, hogy a beteg megtalálja saját útját. Az egyház pedig azt válaszolja, hogy Isten sosem akar nekünk rosszat, nem akar számunkra szenvedést, hanem azt mi okozzuk bűneink, vagy hibáink miatt. Erre egy példa: a tüdőrákban szenvedő beteg maga mondja ki, hogy mindennek az oka, hogy nagyon sokat cigarettáztam. Ebben az esetben azt a bűntudatot kell orvosolni, ami felvetődik benne, hogy ezek után nem tudja tovább segíteni a családját. Nincsenek előre megírt válaszaink, hanem a lelkigondozó, az önkéntes segít feldolgozni mindazt, amit a beteg válságként él meg.

 Foglalkoznak a hozzátartozókkal is?

 –Időnkbe nem fér bele, hogy otthonukban fölkeressük a hozzátartozókat, de bent a kórházban nagyon sokszor találkozunk a családtagokkal, és sokszor velük többet kell foglalkoznunk, mint a beteggel. Hiszen a hozzátartozó nehezebben tudja feldolgozni, elviselni a másik szenvedését. Szinte általános emberi tulajdonság, hogyha a másikon nem tudunk segíteni, akkor mi magunk mentálisan jobban szenvedünk, mint maga a beteg.

 Artúr atya kánonjogászi képzésen vett részt. Miért választotta később a kórházlelkészi szolgálatot?

 –Endrefalván voltam plébános, mikor úgy döntöttem, hogy jelentkezem a kánonjogi képzésre. Erre barátaim beszéltek rá, mert távol állt tőlem a jog világa. Azt mondták, iratkozzam be valamilyen képzésre, nehogy abban a kis faluban szellemileg eltunyuljak. S akkor részt vettem a Kánonjogi Intézet képzésein, de közben elvégeztem a Máltai Szeretetszolgálat mentőápoló tanfolyamát. Egyháztörténetből doktoráltam, és mindig is az foglalkoztatott, hogy elődeink hogyan élték meg a jézusi utat. A kánonjogban is az érdekelt – mivel házassági perekkel foglalkozom a püspöki bíróságon – , hogy miként tudjuk segíteni azokat, akiknek tönkrement a házasságuk. A kórház területén is az érdekelt, hogy tudok a szenvedőkön segíteni. 2004-ben pedig püspök atyával együtt kidolgoztuk a kórházpasztorációs tervet. Sajnos ma országos szinten nagyon kevés a kórházlelkész. Az más dolog, hogy kötelessége a papnak rendszeresen látogatnia a betegeket. Jelenleg nem vagyok plébániai szolgálatban, hanem egyházmegyei kórházlelkészként dolgozom.

 A többi egyházmegye nem vesz példát önöktől?

 –Hála Istennek egyre több pozitív visszajelzést kapunk, és a többi egyházmegyéből is jelezték, hogy megyéspüspökük érdeklődik a kórházlelkészet iránt, és azt is szeretném jelezni, hogy mindez nem jár hatalmas anyagi forrással.

 

Medveczky Attila