vissza a főoldalra

 

 

 2014.08.01. 

Őszre elkészül a rendvédelmi életpályamodell javaslata

Az illetmény színvonalán túl kiszámítható karrierpálya, s az előmeneteli rendszer legyen megfogalmazva az állomány tagjai számára

A Rendvédelmi Kar vezetősége szerint tarthatatlan az az állapot, hogy a fegyveres testületeknél a kezdő végrehajtói állomány illetménye a kiegészítő pótlék nélkül jelenleg nem éri el a szakmunkás minimálbér összegét. Az elképzeléseikről már beszámoltak Orbán Viktor kormányfőnek is. Dobson Tibor dandártábornok, a Magyar Rendvédelmi Kar elnöke: olyan rendszer szükséges, amely nemcsak a belépésre, de a bent maradásra is motiválja az állományok tagjait.

 Miért tartotta lényegesnek a Magyar Rendvédelmi Kar a fegyveres testületekre vonatkozó életpályamodell kidolgozását?

 – Még a második Orbán-kormány első éveiben felvetődött a fegyveres testületekre vonatkozó életpályamodell előkészítése, kidolgozása. Ahogy az életpályák összehangolása is. Sőt erre vonatkozólag még kormányhatározat is született 2011. június 28-án. Mindez mutatja, hogy nem egy rögtönzött gondolatról beszélünk. Olyan életpályán gondolkodunk, amely a belépéstől egészen a pálya méltó lezárásáig tart. Mindezt két szempontból tartjuk fontosnak. Az illetményrendszer átalakítása miatt, ugyanis elsősorban a végrehajtásban szolgálatot teljesítő tisztek, zászlósok és tiszthelyettesek vonatkozásában tapasztaljuk a legalacsonyabb bérezést. A kezdő tiszthelyettesek bére a kiegészítő pótlékok nélkül nem érné el a szakmunkás minimálbér szintjét, a bruttó 118 000 forintot. Ebből az összegből még akkor is nehezen lehet megélni, ha az adott kolléga – rendőr vagy bármilyen más rendvédelmi kötelék tagja – másodállást vállal. Ki kell hangsúlyoznom, hogy a végrehajtás szintjén kell a leginkább változást elérni – a rendszerben s azt követően az illetmény színvonalában is. Azért emelem ki a az illetményre és az ellátásra vonatkozó rendszert, mert felelőtlenség volna részemről, ha már most konkrét százalékokat említenék. Először magát a rendszert kell kidolgozni, megfogalmazni, s ha szükséges, akkor ahhoz jogszabályt változtatni, s azt követően lehet csak felelősséggel százalékokról beszélni. A másik terület pedig a biztonságos életpálya kialakítása. A biztonságos jelző jelentősége: az illetmény színvonalán túl kiszámítható karrierpálya, s az előmeneteli rendszer legyen megfogalmazva az állomány tagjai részére. Az előmenetel nemcsak a beosztásokat érinti, hanem azt is, hogy az illető életcéljait figyelembe vegyük. Ha valaki belép egy hivatalos állományba, akkor előbb-utóbb felvetődik benne a családalapítás gondolata. Ez utóbbi közhelyszerű kijelentés, de az már nem az, hogy ehhez olyan támogatás szükséges, mely elősegíti a lakásvásárlását. Emellett számításba kell venni a továbbtanulás lehetőségét, ami szintén anyagi forrást feltételez. A következő elem a rekreációs lehetőség, amely szintén lényeges szempont. Hiszen bizonyos szolgálati idő leteltével fontos, hogy az állomány tagjai pihenhessenek. Az egészségügyi ellátásban is vannak olyan területek, ahol lényeges az anyagi kiegészítés, dotáció – gondoljunk egy fogászati ellátására, ahol lehet, hogy nem mindent fedez a társadalombiztosítás. S ha valaki bizonyos életkorban, s szolgálati idő leteltével úgy dönt, hogy másképpen, máshol szeretné folytatni tevékenységét, akkor legyen arra lehetősége – főleg akkor, ha önhibáján kívül, például betegség miatt esik ki a rendszerből –, hogy ne maradjon ellátás nélkül. Tehát úgy tudjon váltani, hogy a megélhetése biztosított legyen. Azzal tisztában vagyunk, hogy az illetmény kialakítása a jogi munkán túl függ az ország teherbíró képességétől, de a biztonságos életpálya kialakítása területén nem zárom ki a külső – például biztosítói – források bevonását. Mindkét csoportra vonatkozólag legkésőbb augusztus elejéig elkészítjük a szempontrendszerünket, s az életpályamodelleket őszre szeretném a Belügyminisztériumhoz eljuttatni. Mindezen kívül beszélhetünk egy harmadik területről, a jogvédeleméről is. Tehát ha valamelyik kollégánkról kiderül, hogy semmilyen szakmai hibát nem vétett, s ettől függetlenül külső támadások érik, kell lennie olyan jogi biztosítási formációnak, ami őt megvédi. Így a kollégának nem kerül pénzébe a védelem. Az első két terület a mérvadó, míg a harmadikat a tapasztalat alapján tartom szükségesnek.

 Mikor volt jelentősebb béremelés a fegyveres testületeknél?

 – A Magyar Honvédségről nem tudok nyilatkozni, mert az nem az én területemhez tartozik. A rendvédelmi testületeknél az utolsó béremelésre 2002-ben került sor.

 Voltak, akik az alacsony illetmény miatt otthagyták testületüket?

 – Egyértelmű, hogy ez az egyik oka a fluktuációnak. 2005 után jelentős munkaerő elvándorlás történt a rendvédelem területén, amikor az akkori nyugdíjba vonulási rendszert kihasználva sokan elhagyták az állományt, és sok fiatal érkezett. Ez a folyamat 2009 végéig, 2010 elejéig tartott. Ettől függetlenül most is számolunk fluktuációval, hiszen az káros a szervezetnek, ha a fiatalok úgy döntenek, hogy a csekély illetmény miatt távoznak. Ezért szeretnénk olyan rendszert megfogalmazni, amely nemcsak a belépésre, de a bent maradásra is motiválja az állományok tagjait.

 Elnök úr tárgyalt ebben a témában Orbán Viktor kormányfővel is?

 – Május közepén fogadott miniszterelnök úr. Beszámoltam neki a Magyar Rendvédelmi Kar előző két évben végzett tevékenységéről, javaslatainkról, s arról, hogy milyen lépéseket igyekeztünk megtenni az állomány érdekében. S természetesen beszámoltam miniszterelnök úrnak arról, hogy az életpályamodellel kapcsolatban milyen fontosabb javaslataink vannak. Orbán Viktor kormányfő pedig a támogatásáról biztosított bennünket, és felkért minket a konkrétumok kidolgozására.

 Az életpályamodellben meghatároznak-e olyan időbeli állomásokat, mikor az illető bizonyos plusz kedvezményben részesülhet?

 – Tervezünk ilyen állomásokat, de nem tudok még pontos számokat mondani, mert még csak most indult el ez a munka. 2014-re tehát a szempontok véglegesednek, kialakulhatnak a jogszabályok, s ha azokhoz szükséges az országgyűlés döntése, akkor talán 2015-re az életpályamodell a gyakorlatban is érvényesül.

 

Medveczky Attila