vissza a főoldalra

 

 

 2014.08.01. 

Továbbéltetve Dózsa szellemét

 „Magyarnak lenni: tudod, mit jelent?

Magasba vágyva, tengni egyre – lent;

Mosolyogva, mint a méla őszi táj,

Nem panaszolni senkinek, mi fáj.” (Sajó Sándor: Magyarnak lenni – részlet)…

 

…és ezt mi, szülőföldünkön élő, de szülőhazánktól elszakított, idegenbe kényszerült magyarok értjük, érezzük igazán…

 Bajmok, a sokat szenvedett falu

A délvidéki, vajdasági, nyugat-bácskai Bajmok település Magyarország határától alig 9 km-re délre fekszik. Nagyfénnyel és Györgyénnel együtt Mátyás király adományozta édesanyjának, Szilágyi Erzsébetnek. E falu egészen a trianoni békeszerződésig Bács-bodrog vármegyéhez tartozott, és csak 1462-ben említik először faluként. Miután Szabadka községhez csatolták, 1770-ben elkezdték betelepíteni. 1785-ben már 130 magyar és 88 bunyevác család élt itt, akiket német családok követtek. A falu ipara már ekkor erős fejlődésnek indult: kovácsok, ácsok, kőművesek, szűcsök, csizmadiák, szabók, kötélverők, takácsok, asztalosok és szíjgyártók keresték meg kétkezi munkájukkal a család betevő falatját.

A helybeli Magyar Művelődési Egyesület 1949-ben megtartott tisztújító közgyűlésén – a Magyar Kulturális Szövetség javaslatára – felvette a Dózsa György nevet. Így lett az egykori egyesületből magyar művelődési központ, amely jelenleg mintegy száz tagot számlál.

Az 1944-es délvidéki vérengzést Bajmok település is elszenvedte. Az Akácfánál azóta is minden esztendőben megemlékeznek az ártatlanul kivégzettekről, az 1849-es kaponyai csata emlékére felállított emlékműnél pedig arra a magyar katonai alakulatra, mely Szabadkát védte a császári szerb sereggel szemben. De szellemüket, s velük együtt a magyarságunk szellemét a helybeli Dózsa György Magyar Művelődési Központ élteti tovább. Noha az intézmény komoly anyagi gondokkal küzd, alázatos munkával igyekszik a bajmoki – és egyúttal az egyetemes magyarság – identitását, hagyományait, szokásait megőrizve tovább éltetni nemzetünket itt, a délvidéki végeken.

 Dózsára emlékezve

A közelmúltban háromnapos rendezvénysorozattal emlékeztek meg a bajmokiak névadójukról, az 500 évvel ezelőtt kivégzett Dózsa György parasztvezérről. A parasztlázadás vezéréről a legtöbben tévesen ma is azt gondolják, hogy maga is a parasztsághoz tartozott. A székelyföldi Háromszéken, Dálnokon született, és már a felmenői is szabad emberek voltak. Már édesapja is katona volt, így György – apja nyomdokaiba lépve – maga is a katonai pályát választotta.

Sajnálatos tény, hogy a Délvidéken csupán a bajmoki intézmény, valamint a gunarasi általános iskola viseli Dózsa György nevét. Mintha nem lenne méltó arra, hogy nevével fémjelezzék azt az elszántságot, amellyel a határon túli magyar kisebbségnek élnie kell és harcolnia az elnyomók ellen ahhoz, hogy megmaradhasson itt, idegen földön…

Janó Sándor elnök elmondása szerint a Dózsa MMK soha nem dúskált az anyagi javakban.

– Tudom, hogy szinte nincs olyan kisebbségi művelődési intézmény a Vajdaságban, amelynek ne lennének anyagi gondjai – mondja. – A Dózsa is mindig pénzhiánnyal küszködött. De a mindenkori vezetőségnek és Bajmok polgárainak köszönhetően ez az intézmény mindmáig fennmaradt, és az itt folyó munka hűen tükrözi azt a konok elszántságot, amit a délvidéki magyarság – a történelem vérzivataros időszakaiban átélt szenvedések ellenére, vagy éppen eredményeképpen – a génjeiben hordoz. Ez az elszántság visz minket előre, nem hagyja, hogy letérjünk a kijelölt útról. Ez pedig nem egyéb, mint magyarságtudatunk megőrzése, hagyományaink ápolása, szokásaink továbbéltetése. Központunk több mint száz tagot számlál a legkisebbektől a legidősebbekig. Több szakkörünk működik, ilyen például a néptánccsoportunk, a kamarakórusunk, a Búzavirág, a Gombolyító és a Gyermeklánc gyermek népi kórusaink, a színjátszóink, az Aprók gyermektánccsoport, a szavalóink és a kézműveseink. Minden csoportot immár szakember vezet, ami jelentősen hozzájárul a színvonal növeléséhez. Minden magyar vonatkozású eseményről, emléknapról és ünnepről megemlékezünk, lehetőségeinkhez mérten alkalmi műsor-összeállítással éltetjük azt. Megünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, Március 15-ét, megemlékezünk az elesett magyar harcosokról a kaponyai csata helyszínén felállított kopjafánál, de hasonlóképpen az aradi vértanúkról és az 1944–45-ös délvidéki mészárlások áldozatairól is. Minden esztendőben megünnepeljük Szent István napját, megáldjuk az új lisztből készült kenyeret, de helyet kap az anyák napi rendezvényünk mellett a karácsonyi és húsvéti ünnepség is, melynek keretében a legkisebbek ajándékcsomagot is kapnak. Igyekszünk mindig az események előtt járni, jó előre felkészülni és színvonalas műsorral éltetni tovább az összmagyarság szempontjából fontos emlék- és ünnepnapokat.

 Szerény bevétel, hatalmas elhivatottság

A Dózsában rendszeresen megszervezik a Dózsa-bált, a Péter-Pál-napi és a madarasi búcsúbált, illetve az ősz beálltával a hagyományos szüreti bált. Ezek az összejövetelek, mulatságok kiváló alkalomnak bizonyulnak arra, hogy az ebben a közösségben élő magyarság megossza egymással az idejét, a tapasztalatait, a véleményét, a meglátásait, és hogy közös erővel – szimbolikus adománnyal – némileg hozzájáruljon az intézmény működéséhez. Hiszen jól tudják a bajmokiak: ,,Magad, Uram, ha szolgád nincs!” Nekik pedig nincs. Sem szolgájuk, sem jótevőjük. Némi anyagi segítség csak nagyon ritkán, és általában mindannyiszor ugyanonnan érkezik.

– Pályázatok útján tudunk némi anyagi forráshoz jutni, de talán mondanom sem kell, hogy az nagyon kevés. A legutóbbi, háromnapos rendezvényünk előkészületei például hónapokon át tartottak. Iszonyatos munkát, erőt és időt igényelt a felkészülés, hiszen a Dózsa-féle parasztfelkelés és Dózsa György halálának 500. évfordulója különleges, rendhagyó és mindenképpen színvonalas és sokrétű művelődési műsort igényelt. Igyekeztünk minden szakcsoportunkat bevonni a programba, mindenkit mozgósítottunk, akit csak tudtunk annak érdekében, hogy ez a megemlékezés nyomot hagyjon nemcsak a bajmokiak, hanem a vajdasági magyarság lelkében is. Hazai, magyarországi és erdélyi vendégeket hívtunk, akik közül sokan tiszteletüket is tették a jeles eseményen. Felavattuk az ország ezidáig egyetlen Dózsa-szobrát az egyesületünk udvarán és reméljük, hogy ez az egyedülálló történelmi esemény még nagyon sokáig hirdeti majd Dózsa György és a parasztfelkelés szellemét itt, a Délvidéken. Köszönettel tartozunk Szabadka város önkormányzatának és Maglai Jenő polgármesternek, valamint anyaországi támogatóinknak: dr. Hvancsák Rózsának, Ónozóné Kokavecz Mártának, Kalmár Ferenc országgyűlési képviselőnek, Kocsis Józsefnek, a Szociális Igazgatás Egyesület elnökének és az Ágota Alapítványnak.

 Fáklya a sötétségben

Miközben az egész Kárpát-medence a Dózsa-féle parasztlázadás fél évezredes évfordulójának jegyében tart megemlékezéseket, addig a bajmoki kultúrközpont, mely egyedüliként viseli Dózsa György nevét, igen komoly anyagi gondok közepette igyekezett méltóképpen megemlékezni névadójáról. És sikerült: a háromnapos rendezvénysorozat programja igen gazdagra és színvonalasra sikeredett, a kézműves foglalkozásokon a legkisebbektől a legidősebbekig sokan részt vettek. A zenekarok népzenei bemutatóján jelen volt szinte az egész falu, akárcsak a népzenei esten és azt követő táncházi mulatságon is. Mindeközben a központ székházában megtekinthető volt az erre az alkalomra meghirdetett gyermekrajz-pályázatra beérkezett munkákból nyílt kiállítás. Gyermekek rajzolták, festették meg Dózsát, a vezért olyannak, amilyennek elképzelték őt. Nem is hinnénk, hogy a gyermeki elme és képzelőerő milyen hűen tükrözi mindazt, ami a mondákban, balladákban, történelmi feljegyzésekben olvasható! És mindezt papírra, vászonra vetve, csupán egyetlen portréban el is mesélik. Ők, akik a jövőt jelentik számunkra, akik a nyomdokainkba lépnek, ha valakinek át kell adni ama fáklyát, megmaradásunk zálogát…

A rendezvénysorozat másnapján az egykor épp Bajmokon megalakult Vajdasági Magyar Helytörténeti Egyesület tanácskozását kísérhették figyelemmel az érdeklődők, melynek központi témája az 500 évvel ezelőtti Dózsa-féle parasztlázadás, annak okai és végkimenetele volt. Az est a Péter-Pál-napi búcsúbállal végződött.

Vasárnap, a rendezvénysorozat utolsó napján ünnepélyes felvonulásra került sor Bajmok központjában, valamint a Szent Péter és Pál-napi szentmisére a helyi templomban. Népviseletbe öltözött gyermekek és felnőttek vonultak végig Bajmok főutcáján, büszkén hirdetve magyarságukat, nemzetük iránti elkötelezettségüket, szívbemarkoló ragaszkodásukat a Kárpát-medencei összmagyarsághoz. A látvány önmagáért beszélt: egy maréknyi magyar határtalan büszkesége egy idegen országban, ahol ugyan még léteznek magyar nyelvű iskolák és művelődési intézmények, de már egyre haloványabb a nemzeti hovatartozást büszkén hirdető, délceg magyar virtus. Kevesen vagyunk, egyre kevesebben…

 A háromszéki szobor

Dózsa mellszobrát Réti Zoltán erdélyi fafaragó készítette el háromszéki fából. Abból, amely a parasztvezér szülőföldjén nőtt. És a mester mintha elhozott volna valamit még Dózsa szelleméből ide, a Délvidékre ezzel a szoborral, oly erősnek és legyőzhetetlennek tűnik. Hisz itt van közöttünk és él tovább, rendületlenül.

A különleges és egyedülálló alkotást Répás Zsuzsanna Magyarország nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára és Pásztor István, a tartományi képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke leplezte le.

– Dózsa György neve hallatán mindenki tudja, hogy a magyar történelem nagy, meghatározó személyiségéről van szó, éljen magyarként bárhol a világon. A magyar történelem minden korszaka meglátta benne azt a személyt, akire mintaként, példaként lehet tekinteni elszántságért, akinek volt elgondolása, terve, célja egy közösségben, és aki népéért halt mártírhalált – mondta többek között Répás Zsuzsanna, majd hozzátette: ha hűek szeretnénk lenni közösségünkhöz, ha szeretnénk tagjai lenni és érte dolgozni, kitartóknak, tettre készeknek és cselekvőknek kell lennünk. Ehhez a feladathoz adnak nekünk erőt azok, akik nem futamodtak meg, nem lettek árulóvá, hanem bölcsen irányítva közösségüket vállalták tetteik következményeit. A Dózsa György Magyar Művelődési Központnak az útja a vajdasági magyar közösség útja is.

Pásztor István az egybegyűltekhez szólva elmondta: az ünnep pillanatai döbbentenek rá minket arra, hogy magunknak kell önmagunkat építenünk, és hogy ezek a pillanatok sugároznak erőt ahhoz, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, és elsimítsuk a közöttünk lévő esetleges és valós különbségeket.

Ebben van némi igazság. Különbözőek vagyunk. Megkülönböztet bennünket másoktól mindaz, amit merünk, vagy éppen nem merünk vállalni önmagunkból. A bajmokiak pedig vállalják magyarságukat, éppen ezért lehetnek méltán büszkék arra, amit e háromnapos rendezvénysorozattal – és egyáltalán a létezésükkel – erőn felül képesek megvalósítani. A több hónapig tartó előkészületeknek hála egyedülálló, eredményes, lélekemelő és méltó emléket állítottak névadójuknak Dózsa Györgynek, ugyanakkor ama bizonyos fáklya is ott világít a kezükben, a szívükben és a tekintetükben – mindannyiunk szerencséjére és megnyugvására.

 

Rencsényi Hajnal Elvira, a délvidéki Hét Nap újságíró-szerkesztője