vissza a főoldalra

 

 

 2014.08.16. 

A MÁV szervezetileg teljesen átalakult, jelentősen mérsékelte adósságát

A közösségi közlekedés biztosítása közszolgáltatás, és nem profitorientált

Államtitkárként tudom, utasként pedig tapasztalom, hogy a magyar vasút milyen komoly fejlődésen ment keresztül az elmúlt években – mondta Hegmanné Nemes Sára vagyonpolitikáért felelős államtitkár a 64. Vasutasnap alkalmából rendezett díjátadó ünnepségen július 10-én, Sopronban.

 Államtitkár asszony a 64. Vasutasnapon azt mondta, hogy a kormány egyik célja, hogy a vasút visszanyerje régi méltóságát. Itt a MÁV-ra, mint intézményre gondol, vagy arra, hogy régebben vasutasnak lenni rangot jelentett, és a társadalom jelentős része nem nézte le az állományban dolgozókat?

 – Természetesen az a célunk, hogy mind a MÁV, mind az annak kötelekében dolgozók visszanyerjék régi méltóságukat. Mindent meg szeretnénk tenni annak érdekében, hogy az összesen 35 ezer főt foglalkoztató MÁV és GYSEV társaságok stabilan és hatékonyan működjenek, s ezzel a szolgáltatások minősége még inkább javuljon. Mindemellett lényegesnek tartjuk a dolgozók kiszámítható életpályáját, s azt hogy stabil munkahelyük legyen. Úgy gondolom, hogy a kedves olvasók is megtapasztalták, hogy az a nagy átalakítási folyamat, mely a közlekedési vállalatoknál, így a MÁV-nál is zajlik, hosszú időt vesz igénybe. Ennek az az oka, hogy mindezt érdeksérelmek nélkül szeretnénk végrehajtani. Nem a bevételek növelése, hanem éppen a díjak csökkentése a célunk a személyszállítás vonatkozásában, viszont a kiadások csökkentését a hatékonyság javításával és szervezéssel próbáljuk elérni, hogy elkerüljük a létszámleépítést. A MÁV-nál az elmúlt időszakban adott esetben a nyugdíjas korúakat bocsátottuk el, és jelentős, csoportos létszámleépítés nem volt. Kivéve a központi irányítás „kútfejénél”. Ott a nyugdíjba vonulók helyére nem vettek föl újabb munkaerőt. A 2000 fős központi irányításban dolgozók közül többeket más területekre szerveztek át, de olyanok is voltak, akik önként távoztak. Amikor 2010-ben átvettük a MÁV-ot, akkor a 300 millió forintos adósság mellett egy irreálisan felduzzasztott központi irányítást és több mint 50 társaságot „örököltünk”. Tehát 2010-ig hatékonyság nélkül, pazarlóan, és túlzott központi irányítással dolgozó cég volt a MÁV. Jelenleg, az átalakítások következményeként, az 50 társaság helyett 11 működik. A kisebb méretű gazdálkodási forma, és az, hogy megszűnt a felduzzasztott központi irányítás, már eleve hatékony gazdálkodást eredményezett. Ráadásul a MÁV kapcsán a 2002 és 2010 közti balliberális kormányok azt az elvet képviselték, s ezt korábban az ÁSZ-vizsgálat is leírta, hogy a nyereséges ágazatokat kiszervezték, és privatizálták. Erre egy példa a MÁV Cargo esete.

 A szocialista kormányok által privatizált ágazatokat nem lehet semmilyen módon visszaszerezni? Akár visszavásárlással is?

 – A privatizációs szerződések megtámadására nincs sok esélyünk. Az inkább járható út, hogy adott esetben visszavásárolunk ikonikus ágazatokat. Korábban felvetődött a Hungarocargo visszavásárlásának ötlete, de a Rail Cargóhoz ragaszkodik a tulajdonos. Mi a GYSEV Cargót tartjuk jelenleg a MÁV-hoz képest olyan kisméretű és erős cégnek, mely által a cargo szolgáltatást fel tudjuk erősíteni. A már említett Hungarocargónál éppen a vasúti szállítás két nélkülözhetetlen eleme hiányzik, a mozdony és a kocsi. 2015-ben liberalizálódik a piac, és ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a nyugati nagy szállítmányozó vasúttársaságok ne lehetetlenítsék el a MÁV-ot. Ezért a MÁV olyan koncepciókkal rendelkezik, amely a kocsik, a mozdonyok beszerzésére, a kocsigyártásra irányul. Tehát olyan szállítóeszközökre van szükség, melyek által versenyképes szolgáltatást tud nyújtani a MÁV.

 Sokszor fölvetődik a kérdés: lehet-e a MÁV egyáltalán nyereséges vállalkozás?

 – 2013-ban a MÁV üzemi szinten már nyereséges volt, ami főleg a leányvállalatainak és az állami támogatásnak köszönhető. Viszont a hazai közösségi közlekedés önmagában, és ebben a méretben nem tud nyereséges lenni. Ezért az állami finanszírozás nélkül a közösségi közlekedést biztosító cégek nem tudnának működni. A közösségi közlekedés biztosítása közszolgáltatás, és nem profitorientált – azzal együtt, hogy a minőségi különbözőségeket adott esetben meg kell fizetni.

 A síneken nem csak személyszállító, hanem tehervonatok is közlekednek. Meg lehet-e azt oldani, hogy a közúti szállítás csökkenjen és inkább a vasutat vegyék igénybe a különböző cégek?

 – Sokakat bizonyára az útdíj bevezetése is arra ösztönöz, hogy más szállítmányozási formát válasszon. A ROLA-szolgáltatás – amikor a kamionokat a vonaton szállítják – jelenleg is működik, s ezt a metódust kell olyan szinten támogatni, hogy minél többen vegyék igénybe. Az pedig érthető, hogy az adott szállítmányozó azt mérlegeli, hogy az útdíj költsége miként aránylik a ROLA költségéhez.

 Beszélgetésünk elején említettük a vasutasok életpályáját. Igaz, hogy kidolgoznak a vasutasok számára egy tervezhető életpályamodellt?

 – Ne gondoljon senki olyan modellre, mint amilyen például a pedagógus-társadalomra vonatkozik. Azt viszont el szeretnénk érni, hogy a közlekedési ágazatokban dolgozók számára munkahelyük stabil, kiszámítható legyen. A vasutasok életpályája olyan módon is kiszámítható mind a mai napig, hogy nagyon erős szakszervezeteik vannak, melyekkel a bérmegállapodással kapcsolatos hosszadalmas vitákat követő megegyezésekben leírtakat az állam mindig teljesíti. Így a közösségi közlekedésben dolgozók nem élnek anyagi bizonytalanságban. Erre egy példa: a Cargo privatizációja miatt a vasutasok nagyon felháborodtak, és ezért 2010-ben miniszterelnök úr ígérete alapján három éven át összesen 5 milliárd forintot kaptak a MÁV és a GYSEV dolgozói.

 Korábban a MÁV-nak voltak üdülői, kulturális intézményei is, ezek még működnek?

 – A MÁV-nak több mint 20 ezer ingatlanja van. Léteznek az úgynevezett vasútüzemhez szükséges és szükségtelen ingatlanok. Az utóbbiba tartoznak a jóléti ingatlanok is. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium már az előző ciklusban a vasútüzemhez nem szükséges ingatlanok felülvizsgálata mellett döntött, és fokozatosan, folyamatosan állami tulajdonba veszi azokat vissza. Mindezt a működőképesség érdekében teszi. Ezen ingatlanokat az állam nem adja el, hanem önkormányzati tulajdonba juttatja. Több MÁV-sportpálya átkerült az MNV Zrt.-n keresztül – kormánydöntéssel – az önkormányzatokhoz. El is készítettünk egy ütemtervet, hogy milyen módon kerülnek a vasúti üzemeltetéshez nem szükséges ingatlanok a MÁV-tól állami tulajdonba. A sportpályák visszavétele és önkormányzati tulajdonba való átadása már megtörtént, s folyamatban van a többi, egyéb ingatlan átadása. Ez egyrészt lakásokat jelent, s a következő lépés az üdülők számbavétele. Sem ezeket, sem a művelődési házakat nem akarjuk elvenni a MÁV-tól, de azt megvizsgáljuk, hogy az üzemeltetés és a működtetés miként lehet optimális. Ezekben az esetekben az illetékes szakszervezetekkel is szükséges tárgyalnunk. Volt ezért arra is példa, hogy a szakszervezetek kérték: az önkormányzatnak átadott sporttelepet a vasutas dolgozók is igénybe vehessék. Mindezt a legtöbb önkormányzat kérés nélkül is biztosítja. Azt is tudni kell, hogy a vasútüzemhez szükségtelen ingatlanok fenntartására a MÁV hatalmas összegeket költ. Tehát tervezetten és szervezetten folyik a MÁV-nál az ingatlangazdálkodás és emellett a pályaudvarok felújítása is állandóan napirenden szerepel.

 Jómagam a vasutat részesítem előnyben, s elismerem, vannak olyan vonalak, melyeken nem jellemző a késés, és sokat fejlődtek. Viszont a balatoni viszonylatoknál tavaly jelentős anomáliákat tapasztaltam. Ezeket megpróbálják orvosolni?

 – Esetünkben nem a MÁV hibájáról beszélhetünk. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. végzi el a fejlesztéseket a vonalakon és elhelyezi a biztosító berendezéseket is, melyek egyes vonalakon nem megfelelően működnek. Emiatt előfordul, hogy egy vonat négy órát is késik. A MÁV, közleményében több problémát is elismert, sajtótájékoztatójukon is megerősítették, hogy a gyakori, kellemetlen késéseket muszáj lecsökkenteni a nyári időszakban a megnövekedett utasforgalomnak köszönhetően. De azt hozzá kell tenni, hogy a MÁV-Start tavaly március óta több mint hétszáz kocsijában tette elérhetővé a wifi-szolgáltatást annak érdekében, hogy a távolsági közlekedésben ingyenes internetezési lehetőséget biztosítson az utasoknak. Az idén tovább bővítik ezt a szolgáltatást.

 Megvalósult-e az összehangolt MÁV-Volán menetrend, amelynek fő célja a takarékosabb működés?

 – Sokat javult ezen a téren a helyzet, hiszen a közösségi közlekedés átalakításának egyik célja az volt, hogy a párhuzamosságokat kiszűrjék, s a szinergiák erősödjenek. S mára a két cég közt példamutató együttműködések jöttek létre. Így Körmenden egy helyen lehet megváltani a volánbuszokra és a vonatokra a menetjegyet. A GYSEV-nél ez a módszer már bevált, s ezt szeretnék fokozatosan, országosan rendszerszinten bevezetni.  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a következő négy esztendőre milyen további terveket dolgozott ki a MÁV fejlesztésével kapcsolatban?

 – A vasútvonalakat tovább fejlesztjük, akár uniós forrásokból is, s emellett a járműpark korszerűsítése a finanszírozás kérdése. A közösségi közlekedést érintően eddig a KÖZOP-pályázatokból FLIRT-motorvonatokat szerzett be a MÁV az uniós szabályzatok szerint, de mozdonyokat már csak saját forrásokból tudott, illetve tud vásárolni, akár EIB (Európai Befektetési Bank)-hitel felvételével. A GYSEV-nek most is vannak mozdonyvásárlási tervei. Emellett a MÁV maga is fejleszt; az „IC+” prototípusai már elkészültek, és megvan rá a lehetőség, hogy hozzávetőlegesen 200 ilyen kocsit gyártsanak idehaza. Az, hogy a közösségi közlekedésre jutó forrást miként osztják meg, a 2014–2020-as EU-s fejlesztési ciklus komoly kihívása lesz, s az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program – a KÖZOP utódja – dönti el.

 

Medveczky Attila