vissza a főoldalra

 

 

 2014.02.07. 

Sikereim csúcsán is egyszerű kevi lány maradtam

A forradalom alatt élelmiszert szállítottam, s ezért két évig nem játszhatták a felvételeimet

Január 25-én Túrkevén köszöntötték föl Madarász Katalin népdal –és magyarnótaénekest 80. születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen. A Korda Sándor Színházteremben tartott rendezvény ünnepi szónoka Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter volt.

 Isten éltesse az emberi kor legvégső határáig! Mit érzett akkor, amikor megtudta, hogy szülővárosa egy ilyen patinás rendezvénnyel ünnepli meg művésznő születésnapját? Ezt azért is kérdem, mert egyszer azt nyilatkozta: „olyan ember vagyok, aki a színpadon kinyílik, de a társaságban inkább a háttérbe vonul.”

 – Valóban sosem élt bennem a „magamutogatás” iránti vágy. Aminek fő oka, hogy első gyermekkori élményeimet alapvetően meghatározta a tanyai iskola környezete, és az egyszerű földműves emberek közelsége. Mindig azt éreztem, hogy nem csak engem, hanem szüleimet, családomat is nagyon szeretik, bizonyára éppen azért, mert az önzés, a beképzeltség távol áll tőlünk. Sikereim csúcsán is egyszerű kevi lány maradtam, s igyekeztem minden sztárallűrt elkerülni. Természetesen később megszoktam a színpadi jelenlétet, s az is nagyon jól esik, ha megünnepelnek. Örömmel tettem tehát eleget a születésnapi ünnepségre való invitálásnak. A rendezvény, melyen több helyi és környéki művészeti csoport is fellépett ,nagyon jól sikerült, annyira, hogy a meghatottságtól könnyek gyűltek szemeimbe. Bevallom, arra sem számítottam, hogy teltházas lesz az ünnepség, mert az Alföldön akkor már esett a hó, fagyosak voltak az utak. Attól tartottam, hogy különösen az idősebbek – akik elejétől fogva végigkísérhették pályafutásomat – félnek útnak indulni. A félelmet viszont legyőzte a közönség szeretete, mert annyian voltak, hogy nem is jutott mindenkinek ülőhely a színházteremben.

 Annak, hogy az ünnepi köszöntőt Fazekas Sándor miniszter úr mondta, mi lehet az üzenete?

 –Hivatalos szinten az, hogy a végre van egy olyan kormányunk, amelyik felismerte: a vidék kulturális erejének egyik megtartója a magyar népdal és a magyar nóta. Örültem annak, hogy Fazekas Sándor, aki szintén a Kunság szülöttje, nagyon személyes hangvételű üdvözlőbeszédet mondott, kerülve minden sematizmus. Szavaiból azt éreztem, hogy szereti a magyar népdalt és a nótát. Régebben azt mondták: a népdalt támogatni kell, mert az a mi zenei anyanyelvünk. Ez valóban így van, de attól még a nótát nem kell teljesen a partvonal mögé szorítani, ahogyan azt 3-4 évvel ezelőtt tették. Azt veszem észre, hogy ma már a fiatalok is elismerik a magyar nótát, mint az egyik kulturális kincsünket. Nem muszáj mindenkinek rajongania érte, de azt óriási hibának tartom, ha lenézzük azt, ami a miénk, amit őseink hagyományoztak ránk, s közben a külföldről beáramló dalokat, műveket bálványozzuk. A külföldiek sem arra kíváncsiak, hogyan tudjuk elénekelni az angol dalokat. Az csak egy gesztus lehet feléjük, de inkább azt kellene megmutatni, ami a sajátunk, ami csak itt van, sehol másutt. Jómagam a mai napig többféle zenét szeretek, és régebben sem csak a népdalt kedveltem, hanem a könnyebb műfajt is. Különösen vonzódtam a népek zenéjéhez, mert a népdalok fejezik ki az adott nép karakterét. Később aztán cigánydalokat és magyar nótát is énekeltem, azért, mert védelmembe akartam venni ezt a két műfajt. Tudomásul kell venni, hogy a magyar nóta a magyar könnyűzene. A népdalokból keletkezett, oly annyira, hogy némely nótáról nem is feltételezték azt első hallásra, hogy konkrét szerzője van. A magyar nóta azért jött létre, hogy a költők verseit népszerűsítsék. Az is lényeges, hogy a könnyűzene dallamos legyen, és a szövege értékkel bírjon.

 1954-ben hallhatták először énekelni a rádióban, így elmondhatjuk, hogy 60 éve van a pályán. Visszaemlékszik arra, melyik dalt énekelte először az éterben, s milyen volt annak a fogadtatása?

 –Pontosan 1954 januárjában vették föl az első dalaimat. A címükre sajnos nem emlékszem, de abban biztos vagyok, hogy kevi népdalok voltak. Kislány koromban szerepeltem az iskolai ünnepségeken, felléptem a Kölyök Gyöngyösbokrétában, és táncoltam az édesanyám által vezetett néptánccsoportban. Egyszer Szolnokon léptünk fel egy vásáron, s a szünetben bejött egy riporter, aki azt mondta édesanyámnak: ennek a kislánynak a Rádióban van a helye. Ez 1953 végén történt. Az évben hallgattak meg a Rádióban, megfeleltem a követelményeknek, és 1954-től vagyok a pályán.

 Milyen erős Túrkevén a lokálpatriótizmus? Mennyire ápolják a hagyományokat, és a település híres szülöttjeinek emlékét?

 –A keviekre mindig jellemző volt a hagyományok ápolása. Minden ember életében az egyik legfontosabb vonatkozási pont a születés helye, a szülőföld, s szintén fontos sokak számára, hogy haláluk esetén hova temessék őket. Ez fordítva is igaz: egy adott tájon élők számára is nagy jelentőséggel bír az, milyen kiemelkedő vezéregyéniségek, hősök, tudósok, költők, írók, művészek származtak területükről, és azt is számon tartják, mely személyiségeknek vált végső nyughelyévé földjük. Természetes tehát, hogy a nagy hősöknek, a táj életében jelentőséggel bíró személyeknek, továbbá a költőknek, mű¬vészeknek a szülőhelyét, lakóhelyét, sírhelyét számon tartjuk környezetünkben, megjelöljük azokat, és kultikus tisztelettel ápoljuk emléküket. E szép hagyományok nélkül nem is tudnánk a jelenben élni, hiszen csakis kulturális örökségünkre támaszkodva lehetünk képesek emberi léptékű világot kialakítani. Magát a kulturális, népi javak gyűjtését szüleim is végezték. Édesapám Madarász Károly néptanító és édesanyám Balogh Terézia tanítónő 1923-ban házasságot kötöttek, s 1930-ig tanyán laktak. Édesapám nagyon sokat foglalkozott a színjátszó csoporttal, míg édesanyám 30 éven át vezette a túrkevei tánccsoportot. Népdalokat, táncokat és szólásokat is gyűjtöttek. Hálás vagyok nekik azért is, mert azokat a dalokat vittem később a Rádióba, amit ők összegyűjtöttek. Édesapám díjat is nyert népdalgyűjteményével.

 Művésznő dobogós helyezést ért el az egyik nótaolimpián, tehát nótaszerző is. A nóták szövegeit, vagy a dallamait szerezte?  

– Már édesapámnak is voltak versei, s nekem sikerült hagyománnyá nemesíteni ezt a családi vonást. Engem az motivált, hogy a magyar költők verseit minél szélesebb körben megismerjék. Sokkal könnyebb akkor egy verset megtanulni, ha dallama is van. Így először olyan verseket zenésítettem meg, melyek nagy hatással voltak rám. Majd előfordult, hogy bennem élt egy dallam, s ahhoz írtam szöveget.

 Tehát a nótának nem csak szórakoztató funkciója van?

 – Nem, hanem irodalom-népszerűsítő is. Gondoljunk csak Petőfi verseire, amelyekből nagyon sok nóta keletkezett. Természetesen lényeges a szórakoztatás is, mert a közönségre úgy lehet a legjobban hatni, ha feloldjuk a bennük lévő feszültséget. S közben elfeledtetjük velük a napi gondjaikat. Ehhez nagyon jó eszköz a humor is. Szerintem a mindennapok megpróbáltatásait csak úgy lehet elviselni, ha humort viszünk az életünkbe. A vidámság, a jókedv hatotta át mindig családunkat is.

 Egyik megpróbáltatás lehetett az, hogy 1956 után azzal vádolták, hogy fegyvereket szállított a forradalmároknak…

 –A Rákóczi út 5. szám alatt állt a Zrínyi Ilona Kollégium. Október 23-án oda mentem vissza az albérletből, mert annyira felvillanyoztak az események. Ott voltam a Parlament előtti eseményeknél, mikor a Földművelésügyi Minisztérium épületéből lőtték a tüntetőket. Az első napokban azon gondolkodtam: hogyan tudnék hasznára lenni a forradalomnak. Az ELTE Forradalmi Bizottságánál jelentkeztem volt osztálytársammal együtt. Egyik küldetésünk volt, hogy teherautóval ki kellett menni Nickelsdorfig, s azt az élelmiszert, amit összegyűjtöttek az osztrákok, el kellett szállítani Pestre. Ez kitudódott, s ezért kirúgtak akkori munkahelyemről, és két éven át nem játszhatták a felvételeimet.

 Többször előadta Ifj. Sántha Ferenc prímás által vezetett zenekarral a „Nem tudom az életemet, hol rontottam én el” c. nótát. Ha visszatekint az eltelt nyolc évtizedre, lenne –e olyan, amit másként csinálna?

 –Nagyon boldog vagyok, mert mindig is azzal foglalkozhattam, amit szeretek. Még a fellépésekkor is mindig olyan dalt énekeltem, ami közel áll a szívemhez. Az meg külön örömmel tölt el, hogy milyen nagy szolgálatot tehettem a magyar nép kincsei megmentése érdekében. A mai napig hívnak különböző rendezvényekre énekelni, s nem győzök eléggé hálát adni a Jóistennek, hogy sikerült megőrizni hangomat, s ebben az életkorban is aktív énekes lehetek.

 

Medveczky Attila