vissza a főoldalra

 

 

 2014.02.07. 

Gáspár István: Az egyház szíve szerinti úton haladunk

Beszélgetés a lelkipásztori napok kapcsán

Ha nem találkozunk Isten szeretetével, légvárat építünk. Míg ha szeretetét megismerjük, éljük a jézusi egységet, az istenszeretet előbb-utóbb túlcsordul bennünk, és elindulunk a másik felé – fogalmazott Gáspár István az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója a minap befejeződött lelkipásztori napok apropóján. Az évente hagyományosan januárban megrendezett négynapos konferencia idén az evangelizáció három évvel ezelőtt megkezdett ívét folytatta: önmagunk, közvetlen környezetünk evangelizálása után a világ evangelizálására helyezte a hangsúlyt. Gáspár Istvánnal a Magyar Kurír munkatársa beszélgetett.

 A magyar lelkipásztorkodás nagy múltra visszatekintő szakmai rendezvénye a Lelkipásztori-Teológiai Napok. Mikor és milyen céllal indították el?

 – A kezdetek a hetvenes évek végére tehetők. Eleinte teológiai napok elnevezéssel volt ismert, majd a kilencvenes években kezdték lelkipásztori napokként meghatározni. Az a célja, hogy a papságnak és munkatársaiknak segítséget nyújtson a lelkipásztorkodásban. A teológiai és biblikus alapvetés mellett nagyon fontos, hogy a terepen való munkában konkrét útmutatást adjon.

 A megszólítottak köre tehát a lelkipásztorok és világi munkatársaik?

 – Pontosan. Azoknak a jelentkezését fogadjuk el, akik a plébánosaikkal együtt jönnek. A papjainkat szeretnénk segíteni. Mivel egy fecske nem csinál nyarat, ezért fontosnak tartjuk, hogy mindenki hozzon magával munkatársakat, akikkel együtt tudja otthon elkezdeni, folytatni azt, ami itt megfogalmazódott.

 Megvan az igény a megszólítottakban?

 – Aki eljön, azzal a vággyal teszi, hogy megszólítható legyen. Elsősorban a Lélek által. Megtapasztalható a résztvevőket fogékonysága, a többség visszajáró vendég. Mindig örülünk az újaknak, igyekszünk felkelteni az érdeklődést a programok iránt.

A napok felépítése mutatja, gondosan előkészített a témafeldolgozást és megalapozott a témaválasztás. Hogyan készítik elő évről-évre a témákat?

 – A kidolgozás team-feladat, együtt keressük meg a témát. A témaválasztásban vigyázó szemünket Rómára vetjük: a lelkipásztori napok fő ereje mindig is ez volt. Amiben a Szentatya és a püspökeink irányt mutatnak, arra próbálunk haladni, ez nagy biztonságot ad. A Lélekre figyelés erősít meg. Az egyház szíve szerinti úton próbálunk ebben előre jutni. Mostani témánkat a három évvel ezelőtti püspöki szinódus alapján választottuk. Önmagunk evangelizációjával kezdtük, majd a környezetünkre figyeltünk, most pedig annak az útját keressük, hogyan léphetünk ki a sekrestye falai közül a világba úgy, hogy az evangéliumot hirdessük. A biblikus alapozást a teológiai követte, majd arra kerestük a választ, hogy ki és kit evangelizáljon, miért fontos ez, és hogyan induljunk el. 

 Ternyák Csaba érsek a szentmisében arról beszélt, hogy Jézus küld minket, hogy kiálljunk az emberek elé. Ahhoz azonban, hogy alkalmas eszközzé váljunk, felkészültség kell.

 – Valóban. Hogy jó szándékkal kiállok, és megpróbálom elmondani azt, amit általános iskolában tanultam – legtöbben akkor vettek részt hitoktatáson –, az kevés. Miközben szakmai életünkben folyamatosan képeztük magunkat, diplomát szereztünk, a hitünk megmaradt a gyermekkori szinten. Ezért tanulnunk a hitünkről. Fontos, hogy megszülessen az emberben a tanulás igénye.

 Milyen lehetőséget ad az Egyházunk arra, hogy a felébredt igény alapján továbbmenjen?

 – Az egyházmegyékben működő teológiai főiskolák, központok kínálnak lehetőségeket, ahol az érdeklődők el tudják mélyíteni a hitüket. A plébániákon segíthet a katekumenátus, a felnőtteknek tartott hittan, a családközösségek. A keresztény ember feladata, hogy keresse az útját hite felnőtté válásához.

 Az iskolai hitoktatásban mire helyezi a hangsúlyt?

 – Az iskolai hitoktatásban azt tartom fontosnak, hogy a katekézis során a gyermekek találjanak lehetőséget arra, hogy találkozzanak Isten szeretetével. Ez ad motivációt arra, hogy valójában miért végezzük a katekézist. E nélkül légvárat építünk. Erről beszélt a mostani konferencián Török Csaba atya is. Az a gondolat, hogy Isten személyesen szeret engem, nem maradhat háttérben. Erre kell épülnie a katekézisnek.

 Sokszor ér minket, keresztényeket a vád, hogy zártak vagyunk. Milyen hangsúllyal van jelen életünkben, hogy megszólítsuk a kívülállókat?

 – Ha őszintén magunkba nézünk, be kell vallanunk, hogy kevéssé. Ferenc pápa az egyháznak számos ösztönzést ad, hogy elinduljon ebben az irányban. Van küldetésünk a világban. Ahogy a pápa fogalmaz: el kell mennünk a perifériákig, nem pedig otthon a plébánián várni, hogy majd eljönnek hozzánk. Nekünk kell oda mennünk, ahol az emberek vannak. Ha figyelünk a pápa kezdeményezéseire, útmutatásaira, akkor nem várunk ölbe tett kézzel a saját falaink között. Az is kevés, ha csak a kapunkat nyitjuk ki. Az emberek közé kell mennünk. Az egyháznak nem csupán egyik feladata az evangelizálás, hanem a fő feladata. Nem fakultatív, nem választható: Krisztus az egyházra bízta az evangélium hirdetését, ezért nekünk kötelességünk, hogy megtegyük.  

Vonzó az életünk a kívülállók számára?

 – Ebben az egyház hitelessége  a tét. Jézus azt mondta: „Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13,35) A keresztény közösség hitelessége annak függvénye: jó-e közéjük menni. Veszekednek, széthúznak, közömbösek, vagy megélik a jézusi egységet, szeretetet. Ebből nőhet ki a küldetés: előbb-utóbb az istenszeretet túlcsordul, és elindulunk a szegények felé, amit a Szentatya hangsúlyoz.

 

(Trauttwein Éva/Magyar Kurír)