vissza a főoldalra

 

 

 2014.07.04. 

Tovább folytatódhat a megyeszékhely dinamikus fejlődése

A kultúra fejlesztése, a művelődés terjesztése az identitástudat megerősítésének leghatékonyabb eszköze

Szolnokon Szalay Ferencet állítja polgármesterjelöltként a Fidesz szervezete, amit – csakúgy, mint a többi megyei jelölt indítását – a párt országos választmányának is el kell fogadnia. Bene Ildikó országgyűlési képviselő, aki támogatja Szalay Ferencet a jelöltségben, úgy fogalmazott, egyöntetűen választották meg a Fidesz ülésén, hiszen sokat tett a szolnoki lokálpatriotizmus megerősítéséért és a város fejlődéséért is. Szalay Ferenc, Szolnok megyei jogú város polgármestere elmondta: a polgármesteri program alapgondolata a megkezdett munka folytatása. Lényeges a munkahelyteremtés, a munkahelyek biztonsága és a bérszínvonal emelése. El szeretnénk érni, hogy Szolnok regionális és országos ereje növekedjen. Mindennek fontos eleme a közlekedési infrastruktúra javítása, hiszen a 4-es főút négysávosítása kelet felé már elkezdődött, de nélkülözhetetlen, hogy Budapest irányába is elvégezzék ezt a munkát.

 Amennyiben a Fidesz országos választmánya jóváhagyja a helyi szervezet jelölését, úgy ősszel ismét megmérettetheti magát az önkormányzati választáson. 1998 óta Szolnok polgármestere. Azokat a terveket, amelyeket 16 évvel ezelőtt elhatározott, programjában felvázolt, mennyiben sikerült eddig megvalósítania?

 – 1998-ban a program legfontosabb célkitűzése az volt, hogy a város lakhatóbb, élhetőbb, szerethetőbb legyen, megerősödjön a lokálpatriotizmus, növekedjen a munkahelyteremtő beruházások száma, és a hitélet megerősítése miatt szoros kapcsolatot alakítsunk ki a történelmi egyházakkal. Emellett lényeges programelem volt az oktatási rendszer fejlesztése, az úthálózat rendbetétele, a kerékpárutak kiépítése és a környezetvédelem. Szolnokon azóta nagyon jól működő ipari parkot sikerült kialakítani. 2008-ban az Az Év Befektetőbarát Ipari Parkja címet a Szolnoki Ipari Park kapta meg. A 120 hektárnyi területű ipari park nagy részére már betelepültek a vállalkozások, s a maradék 30-40 hektárra is opciója van a cégeknek. 1998-tól több ezer új munkahelyet teremtettek a beruházók Szolnokon, melyekre nagy szükség volt, mert a rendszerváltásig a város hatalmas ipari centrum volt, de a liberális piacgazdaság bevezetése miatt több mint tízezer ember veszítette el munkahelyét. Ezért a továbbiakban is lényeges feladat a munkahelyteremtés. Arra törekedtünk, hogy Szolnok tisztább, rendezettebb, szebb legyen, s minél több vonzó programot szervezzünk annak érdekében, hogy a lakosok a város által nyújtott rendezvényeken egyre nagyobb számban vegyenek részt. S érezzék azt, mennyire fontos dolog a „szolnokiság”. Ehhez kapcsolódik, hogy az oktatási rendszert úgy alakítsuk át, hogy a szolnoki diákoknak minél nagyobb lehetőségük legyen bekerülniük a felsőoktatásba. Elértük, hogy a szolnoki fiatalok 90%-a főiskolán vagy egyetemen tanul tovább. A városban új terek, parkok alakultak ki, megváltoztattuk a közlekedési struktúrát, átépítettük a Tisza-partot – nemrég új támfal épült, szélesebb sétánnyal, s egy új gyaloghíd, amely átvisz a folyón. Mindez új közösségi létformát hozott létre; egyre több család jár ki a Tiszához. Tehát sokkal jobban pezseg az élet Szolnokon, mint 16 évvel ezelőtt.

 Dr. Bene Ildikó országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy ön sokat tett a szolnoki lokálpatriotizmus megerősítése és a város fejlődése érdekében is. Ezzel elérték munkatársaival azt, hogy a városból ne költözzenek el a lakosok, hanem élhető környezetben töltsék mindennapjaikat?

 – Valóban az a célunk, hogy Szolnok városából ne költözzenek el a lakosok. De azt mi sem jelenthetjük ki, ahogy több más település vezetői sem, hogy akik elhagyják a várost, vissza is térnek, s növekszik a város lélekszáma. Sajnos Szolnok lakossága is fogy. Jelenleg hozzávetőlegesen 75 ezren lakják a várost, míg a ’80-as években 10 ezerrel többen éltek nálunk. Visszavárjuk azokat a diákokat, akik a fővárosban vagy más városokban tanulnak, s ezért is lényeges a munkahelyteremtés. Szolnokon egy friss fölmérés számai azt mutatják, hogy csökkent az elvándorlás mértéke, s az Észak-alföldi régió másik két nagy városával összemérve, nálunk jobbak a munkanélküliségi és a foglalkoztatottsági mutatók is. Érezhető a javulás, de még sokat kell tennünk annak érdekében, hogy inkább Szolnokra költözzenek az emberek, s ne akarják a helyiek elhagyni a várost. Kérdés, hogy fiataljaink hová költöznek el, s visszatérnek-e hozzánk? Ez nemcsak helyi, hanem országos probléma. Hiszen ott telepednek le szívesebben, ahol nagyobb a munkalehetőség, ahol könnyen lakáshoz juthatnak, s ahol biztonságos megélhetést remélnek. Természetesen az is lényeges, hogy milyenek a szórakozási lehetőségek, s a városkép is befolyással bír a fiatalok ez irányú döntésében. Ebben a tekintetben Szolnokon sok minden megvalósult, s ahogy képviselőasszony, s ön is megemlítette, itt valóban csapatmunkáról kell beszélni, s nagyon büszke vagyok arra, hogy olyan közösségek alakultak ki a városban, melyek az előrehaladás érdekében cselekednek is. Ha minden egyes közösség tagja a saját dolgát a lehetősége szerint a legjobban végzi el, akkor az erősíti az egység létrejöttét.

 Ahogy Miskolcról, úgy Szolnokról is az a kép élt az emberekben, hogy igen szegényes a kulturális élete. Gondolom, a kulturális attrakciók is hozzájárulnak a helyi identitástudat megőrzéséhez, megerősítéséhez.

 – A kultúra fejlesztése, a művelődés terjesztése talán az identitástudat megerősítésének leghatékonyabb eszköze. A szolnoki Szigligeti Színház évadzáróján elhangzott, hogy a 2013–2014-es évadban több mint 100 ezres nézőszámot értek el. Természetesen nem csak Szolnokról, hanem a megye és a régió településeiről is látogatják a színház előadásait. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar művészi minőségét az is bizonyítja, hogy a Magyar–Japán Jubileumi Évben Magyarországot ez a zenekar képviselte, illetve: Mága Zoltán 100 templomi jótékonysági koncertjének első állomásán, a Szent István-bazilikában is a szolnoki szimfonikusok játszottak, és sorolhatnám még tovább a sikereket. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar immár nemzetközi szinten is megállja a helyét. A Tisza Táncegyüttes produkcióinak színvonala pedig immár 66 éve egyre növekszik. Több kórus és zenekar működik a városban, és legalább 4-5 iskolában folyik néptáncoktatás. Ez azt jelenti, hogy több száz gyerek tanul néptáncot. Úgy vélem, hogy a tánc, s különösen a néptánc az identitás kialakításában nagyon fontos szerepet játszik. Évközben, de különösen nyáron sokféle fesztivál kínál színvonalas kikapcsolódási lehetőséget minden korosztálynak: ArtJáró Összművészeti Fesztivál, Tiszavirág Fesztivál, Nemzetközi Képzőművészeti Fesztivál, Gulyásfesztivál, Nemzetközi Tudományos Filmszemle, Katonazenekari Fesztivál, s a felsorolás még nem teljes. Idén első alkalommal rendezik városunkban a Cross Sound Összművészeti Fesztivált, itt a keresztény értékek szem előtt tartásával lehet szórakozni. Tehát már nem szegényes a szolnoki kulturális élet, hanem gazdag és minőségben elsőrangú.

 Már elkészült 2014-es polgármesteri programja, vagy csak akkor fogalmazza meg, ha a Fidesz választmánya elfogadja jelölését?

 – A program alapgondolata: a megkezdett munka folytatása. S lényeges a munkahelyteremtés, a munkahelyek biztonsága és a bérszínvonal emelése. El szeretnénk érni, hogy Szolnok regionális és országos ereje növekedjen. Mindennek lényeges eleme a közlekedési infrastruktúra javítása, hiszen a 4-es főút négysávosítása kelet felé már elkezdődött, de nélkülözhetetlen, hogy Budapest irányába is elvégezzék ezt a munkát. Emellett a stratégia kiemelkedő eleme a Kecskemét–Szolnok gazdasági tengely; Kecskemét az autógyártás fontos központja az Alföldön, Szolnok a vasúthoz kapcsolódó beruházásokban áll az élen. Kölcsönösen akadnak szép számmal beszállítók a nagyüzemekbe: Kecskemétről a Stadlerbe és más szolnoki üzemekbe, míg Szolnokról a Mercedes autógyárba. A program humán részének fő eleme a városban meglévő kulturális rendezvények „összefűzése” a Tiszavirág Fesztiválra. A Tiszavirág Fesztivál azokat a látogatókat várja, akik rabjai a Tiszának és kíváncsiak arra a lenyűgöző természeti csodára, amely a kérészek virágzását mutatja meg. Hitéletünk további erősítése is rendkívül fontos, hiszen a keresztény-konzervatív értékek kapaszkodói 2000 év óta működnek.

 Minden település életében lényeges a közbiztonság helyzete. Ahol attól rettegnek a lakosok, hogy bármikor megtámadhatják őket az utcán, betörhetnek lakásukba, ott nem beszélhetünk biztonságos városról. A közelmúltban jelent meg a hír, hogy Szolnok város önkormányzata a rendőrség speciális munkáját segítendő, egy Mitsubishi L200-as terepjárót vásárolt mintegy 5 millió forintért a városi rendőrkapitányság számára. A járművet ön adta át Szabó Zoltán alezredesnek, városi rendőrkapitánynak. Ennek a terepjárónak az átadása szimbolikus aktus volt, vagy valóban rászorult erre a helyi kapitányság?

 – Nemcsak az előbb említett kérdésekkel foglalkoztunk az elmúlt esztendőkben, hanem a város biztonságával is. 2013-ban a kapitányság illetékességi területén összesen 34,2 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma. A felderített bűncselekmények mennyisége, mértéke pedig több mint 40 százalékkal. Bizonyára emlékeznek arra az időszakra, mikor a rendőrséget összevonták a határőrséggel, s így 3500 fővel csökkent a rendőrség állománya. Azóta sikerült ezt a létszámot pótolni. A város pedig saját erejéhez mérten segíti a szolnoki rendőrkapitányságot. Tizenöt évvel ezelőtt egy Nissan terepjárót vásároltunk rendőreink számára. 1998 óta működik a Gyermekeink biztonságáért program, melynek során a város anyagi támogatásával iskolaidőben az intézmények környékén, a zebrákon rendőrök, közterület-felügyelők vagy polgárőrök segítik a gyerekek átkelését. A program másik eleme az, hogy a gyerekek hozzászokjanak ahhoz, hogy az egyenruhát viselőkre számíthatnak, segítik őket. Közös járőrszolgálatot szerveztünk a rendőrség vezetésével, a polgárőrök és közterület-felügyelők bevonásával, így évek óta este 7 órától reggel 7 óráig folyamatosan ez a három szervezeti egység járőröz. A „Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye” cím adományozásáról szóló rendeletet 2013 májusában fogadta el a közgyűlés. Ezzel célunk, hogy a szórakozóhelyet a jogszabályoknak és a jó erkölcsöknek megfelelően működtető, tevékenységüket a város rendjének és a köz nyugalmának megzavarása nélkül végző, vendégeinek biztonságos szórakozását biztosító üzemeltetőket a város elismerje a cím adományozása által. S ezek a biztonságos szórakozóhelyek intenzív kapcsolatban állnak a rendőrséggel. 2013-ban pedig tíz kerékpárt adtunk a rendőrségnek, hogy a város gépjárművel nehezen megközelíthető területein gyakoribbak legyenek a rendőri ellenőrzések. Emellett nyolc körzeti megbízottnak adtunk helyet, hogy a körzeti megbízotti irodát ki lehessen alakítani. S most pedig a rendőrség kérésére adtuk át a Mitsubishi terepjárót – melyet főleg a város külterületein és a térség településein használnak a későbbiekben – azért, hogy munkájukat jobban végezhessék.

 Végezetül legyen szíves szólni a város költségvetéséről. Melyek a prioritások?

 – Szolnok városa hozzávetőlegesen 29 milliárd forintos költségvetési főösszegből gazdálkodik. Lényeges, hogy ebből a forrásból működtetni tudjuk a bölcsődéket, óvodákat, a városi intézményeket, a közvilágítás rendszerét, s a közterületet karbantartsuk. Ennek a pénznek jelentős része fejlesztésekhez kapcsolódik, tehát a beruházások önrészét biztosítjuk belőle. Nagyon sokat segített az önkormányzati hitelkonszolidáció városunknak is; mintegy 21 milliárd forintnyi kötvényt bocsátottunk ki annak idején az ipari park fejlesztésére, s ezt vállalta át tőlünk az állam. Így kiegyensúlyozott költségvetést tudunk biztosítani Szolnok város számára.

 

Medveczky Attila