vissza a főoldalra

 

 

 2014.07.04. 

Háztáji gazdálkodás és öngondoskodás Békés megyében

Be kéne vezetni az elvárható öngondoskodás kötelezettségét

Május 15-én, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) „Háztáji gazdálkodás és öngondoskodás, helyi termelés kapcsolata az értékesítéssel, de kiváltképp a közétkeztetéssel” elnevezésű vidékfejlesztési konferenciáján a településvezetők a fejlesztési lehetőségekről tanácskoztak a Békés megyei Pusztaföldváron. A konferencián felszólalt dr. Baranyi István Pusztaföldvár polgármestere, s néhány eredeti elképzelést is megemlített.

 Nehéz helyzetbe került Békés megye agráriuma, ugyanis a nyolcéves MSZP–SZDSZ kormányzás ideje alatt a térség mezőgazdasági terményeket feldolgozó ipara nagyrészt megszűnt. Az ön elképzelése kapcsolatban áll ezzel a ténnyel?

 – Természetesen! Éppen azért választotta ki a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a tanácskozás helyszínéül Pusztaföldvárt, mert én már többször elmondtam azt, hogy milyen lényeges az önálló gazdálkodás, és májusban a polgármesterek saját szemükkel láthatták azt, hogy mindez a gyakorlatban miként zajlik. A közmunkaprogramra épülő értékteremtés és mezőgazdasági termelés a projekt két lényeges eleme. De mi már az országos közmunkaprogramok megjelenése előtt megkezdtük, később pedig a start közmunkaprogramok keretében folytattuk azt a munkát, ami a helyi öngondoskodásra irányul. Rajtunk kívül több önkormányzat is úgy vélte, hogy a közmunkaprogramnak nem csupán az a lényege, hogy az utcát söprik az abban részt vevők, hanem értéket is teremtenek. Békés megyében és Pusztaföldváron 42 aranykoronás földterület fekszik, és éppen ezért adja magát, hogy a térségben a mezőgazdasággal foglalkozzunk. Így mi a közmunkaprogram keretében növénytermesztést és állattenyésztést folytatunk.

 Kisebb méretű mezőgazdasági feldolgozókat szeretnének építeni. Ezeket milyen forrásból lehet megvalósítani?

 – A következő hétéves uniós költségvetési ciklusban olyan új metódus alakult ki, hogy több olyan pénzforrás nyílik, amelynek a célját nem felülről, hanem alsó szintről lehet meghatározni. Gyakorlatilag a területi operatív programok egy részén belül lehetőség nyílik arra, hogy a helyi önkormányzatok árutermelésbe, értékteremtésbe, piaci szereplésbe invesztáljanak. Ezért a környező önkormányzatok vezetőivel azt az ötletet vetettük föl, hogy előzetes tárgyalások alapján a különböző településeken más és más feldolgozó üzemeket hozzunk létre ebből a pénzből. Ha mindez megvalósul, akkor Pusztaföldváron tejfeldolgozó, Csanádapácán léüzem, Kardoskúton tojáspor- és hús szárazáruüzem, Gádoroson vágópont, Nagyszénáson pedig hűtőház létesülne. Ez teremtené meg helyben a beszállítási lehetőséget a termeléshez. Hiszen Békés megyében azért jelentős a munkanélküliség, mert a nagyüzemi mezőgazdaság kevesebb munkaerőt igényel. S a munkából kimaradtak az emberek, s ők meg is szokták a lézengést. Így a most felnövekvő generáció, a fiatalság nem ismeri azt a mezőgazdasági munkát, amit a szüleik, nagyszüleik még tudtak. Ezért próbáljuk őket a start közmunkaprogramon belül visszaszoktatni ehhez az életformához. Ehhez vannak megfelelő területek, hiszen hatalmas, fél- vagy egyholdas porták találhatók a településen. Így intenzív, fóliás termeléssel nagyon sok mindent elő lehet állítani.

Vannak, akik megtanítják a fiatalokat a mezőgazdasági gyakorlati alapismeretekre?

 – Természetesen; s a közmunkaprogramon belül is vannak olyanok, akik önhibájukon kívül lettek munkanélküliek. S ők tudnak a gyakorlati munkában segíteni. Másrészt a kormányzat a „start”-on belül a mezőgazdasági munkások számára képzést is biztosított szakavatott oktatók bevonásával. S a növénytermesztésből és az állattenyésztésből a közmunkások vizsgáztak is.

 Polgármester úr azt is kijelentette a tanácskozáson: „a következő lépés a szociális szövetkezet létrehozása lehetne, s ezek a szövetkezetek csak akkor lehetnek működőképesek, ha a tagok járulékfizetési kötelezettségét átvállalja az állam.” Erre van remény?

 – Ez nem remény kérdése. Ha mindez nem történik meg, akkor nem lesznek szociális szövetkezetek. A helyzet a következő: a hajdani munkanélküli személy a mi rábeszélésünkre dolgozik, s ő képtelen lesz egyik napról a másikra havi nettó 60 ezer forintos bérből megoldani azt, hogy annyit termeljen, hogy még a járulékot is befizesse. Az államnak nyereséget jelentene, ha lemondana a járulékról – tehát nem átvállalásról van szó –, mert akkor az illető számára nem kéne kifizetni a havi munkabért, ha a szövetkezetben dolgozó közmunkás az annak az összegnek megfelelő terméket megtermeli. A szociális szövetkezet pedig megteremti annak a lehetőségét, hogy a közmunkás később az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedjen el.

 Mindehhez bizonyára szemléletváltásra is szükség van, hogy az egyén maga tegyen többet az öngondoskodás érdekében.

 – Ez egyértelmű. Régóta megfogalmaztam már, s a májusi fórumon is elmondtam, hogy be kéne vezetni az elvárható öngondoskodás kötelezettségét, mint jogi kategóriát. Ezt nem mindennap ellenőriznénk mindenkinél, hanem amikor az egyén a közösséghez fordul segítségért, akkor lehetne kontrollálni az elvárható öngondoskodást. Erre egy példa: ha az illető 50%-os mértékben leszázalékolt, akkor – ha nem szenved súlyos agyi és mozgásszervi bántalmakban – a kertjét, a háztartását rendben tudja tartani. S amennyiben szeretné, hogy az önkormányzat anyagilag is segítsen rajta, s ezt meg is kapja, akkor legyen joga az adott szervnek ellenőrzi azt, hogy az illető az elvárható öngondoskodásnak mennyiben tesz eleget. Amíg ez nem valósul meg, addig a pénzügyi támogatásokat lehetetlen igazságosan kiosztani.

 

Medveczky Attila